Pytania i Odpowiedzi

Operatorem serwisu Europpa jest DFI FILAR Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (pełna nazwa, adres, dane operatora w zakładce "Kontakt" na dole strony).

Nasza grupa składa się fachowców połączonych wspólną pasją - rozbudową unikalnej platformy inwestycji zabezpieczonych nieruchomościami. Analitycy, finansiści, bankowcy, prawnicy, doradcy kredytowi... Wspólnie z naszymi partnerami tworzymy Europpa.eu.
Uczestniczyliśmy w zawarciu kilkuset umów na finansowanie różnorakich przedsięwzięć, ustanawialiśmy zabezpieczenia hipoteczne zarówno w sektorze prywatnym oraz pracując dla banków.
Nasza społeczność stale rośnie, w naszych statystykach prezentujemy aktualną liczbę zarejestrowanych użytkowników.

Prowadząc naszą działalność, mamy kontakt z doradcami kredytowymi, deweloperami, agentami obrotu nieruchomościami, przedsiębiorcami, to dzięki nim nasze aktywa, wierzytelności są dobrze zabezpieczone na nieruchomościach. W poszczególnych aukcjach opisujemy niektóre z nich, tak abyś miał szerszy pogląd i bardziej zrozumiał istotę naszej działalności operacyjnej.

Naszym celem jest również pozyskanie stałych inwestorów, zarówno mniejszych jak i tych strategicznych. W przyszłości planujemy rozszerzenie obszaru działania o kolejne kraje europejskie.
Zabezpieczenie w postaci ustanowienia hipoteki, to po prostu ograniczone prawo rzeczowe, ustanawiane na danej nieruchomości. Hipoteka wpisywana jest do IV dz. KW, prowadzonej przez właściwy sąd.
Jest to jedno z najlepszych i skutecznych zabezpieczeń. Nawet w przypadku zbycia nieruchomości, hipoteka nie wygasa, a nabywca staje się dłużnikiem rzeczowym.
Aktywa DFI Filar, w postaci wierzytelności, w znakomitej większości są w ten sposób zabezpieczone.
Umowa w formie aktu notarialnego, zawarta w obecności notariusza daje gwarancję sygnowaną pieczęcią państwową mającą moc sądową - większą niż zwykła umowa cywilna. W każdej umowie umieszczamy par. 777 K.C, stanowiący o rygorze bezwarunkowego poddania się egzekucji z nieruchomości oraz ze wszystkich składników majątku w przypadku braku spłaty.

Prawidłowo ustanowiona hipoteka daje nam możliwość pierwszeństwa zaspokojenia przed innymi wierzycielami z nieruchomości, która jest obciążona hipoteką.

Dzięki notariuszowi obie strony umowy czują się bezpiecznie, notariusz składa też wniosek do sądu o ustanowienie hipoteki w IV dziale, rygorów i roszczeń w dziale III lub wpisu do działu II - przewłaszczenie na zabezpieczenie - do momentu spłaty pożyczki wraz odsetkami przez przedsiębiorcę.
Współpracujemy z wieloma instytucjami:
- współpraca z doradztwami kredytowymi i finansowymi
- współpraca z kancelariami notarialnymi
- współpraca z funduszami inwestycyjnymi i inwestorami
- współpraca z kancelarią prawną
- windykacja i działania komornicze
Musisz być zalogowany. Kliknij w "szczegóły pożyczki", po zaznajomieniu się, kliknij w "zainwestuj". Następnie wpisz kwotę jaką chcesz zainwestować i określ oprocentowanie. Więcej w Strefie Inwestora. Jeżeli potrzebujesz pomocy zadaj pytanie na bok@europpa.eu, lub zadzwoń na naszą infolinię w godz. 9.00 - 17.00, tel. 801 501 507 lub 536 800 270.
Główne obszary alokowania środków pochodzących od Inwestorów DFI Filar (Europpa), to obrót i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, pożyczki firmowe zabezpieczone najczęściej na hipotekach, wierzytelności, inne projekty.
W każdej aukcji określamy inne oprocentowanie, w zależności od długości trwania pożyczki i naszego zapotrzebowania.
Dodatkowo, czasami umieszczamy bonusy i programy partnerskie. Kilka lat temu, rekordziści osiągali stopę zwrotu nawet 21%.
Jest to technika inwestowania polegająca na rozproszeniu środków inwestycyjnych na większą ilość pożyczek, inwestycji. Przeczytaj więcej w dziale "Ryzyka związane z inwestowaniem".
Inwestując w naszym serwisie, pożyczkobiorcą staje się DFI Filar, Inwestor staje się naszym wierzycielem. Prezentowane w aukcjach opisy mają charakter jedynie poglądowy. Chcemy, abyś lepiej zrozumiał istotę naszej działalności, zaznajomił się z aktywami, przedsięwzięciami i wierzytelnościami jakie posiadamy.
Nie pobieramy prowizji od inwestora.
Inwestorem może zostać osoba prywatna lub instytucja. Należy mieć ukończone 18 lat i zaakceptować regulamin.
O pożyczkę może ubiegać się każdy przedsiębiorca. Warunkiem jest pozytywne przejście procedury weryfikacyjnej, odpowiednie zabezpieczenia oraz realny, zaakceptowany plan na spłatę zobowiązania.
Pożyczki udziela bezpośrednio DFI Filar. Niektóre z udzielonych pożyczek umieszczamy w opisach aukcji jako obrazujące nasze wierzytelności.
Nie prowadzimy zbiórek dla przedsiębiorców, nie pośredniczymy w pozyskiwaniu przez nich finansowania.
W opisach prezentujemy niektóre z naszych inwestycji, aktywów, zabezpieczonych wierzytelności. Ich wartość jest zbliżona do wysokości kwot wystawianych w aukcjach.
Uważamy, że prezentując nasze wierzytelności ujawniamy tak naprawdę sedno: Czy w razie ewentualnych problemów ze spłatą (które mogą się przecież zdarzyć) będzie można liczyć z naszej strony na coś więcej niż obietnicę zwrotu? Jak możesz zauważyć, nasze inwestycje opisywane w aukcjach są zdywersyfikowane. Suma kwot pożyczonych od Inwestorów, jest porównywalna do sumy wartości zaprezentowanych aktywów. Według nas, informacje te są pomocne dla Inwestora, ponieważ wykazujemy przybliżoną równowagę kwotową pomiędzy pożyczkami a aktywami.
Oceń sam...
Tak. Powiadom nas o chęci wcześniejszej sprzedaży udziałów. Twoje prawa do pożyczki zaoferujemy innym użytkownikom Europpa, zgodnie z zapisem w regulaminie. W przypadku odsprzedaży praw do pożyczki na rynku wtórnym, pobierzemy prowizję 3%.
Aby otrzymać pożyczkę należy skontaktować się z naszym agentem:
1. Telefonicznie zostanie sporządzony wstępny wniosek pożyczkowy, zostaniesz poproszony o przygotowanie stosownych dokumentów
2. Analiza nieruchomości pod względem zabezpieczenia, płynności nieruchomości, wstępna wycena porównawcza
3. Analiza celu pożyczki, pomysłu na spłatę, prawdopodobieństwa wystąpienia problemów ze spłatą
4. Analiza dochodów, biznes planu
5. Analiza formalno-prawna z udziałem kancelarii prawnej i notarialnej
6. Przedstawienie warunków umowy pożyczkowej
7. Spotkanie z pożyczkobiorcą, weryfikacja empiryczna, dodatkowa analiza zabezpieczenia - nieruchomości, wyznaczenie terminu podpisania aktu notarialnego.
8. Podpisanie aktu notarialnego wraz z umową pożyczkową. Ubezpieczenie nieruchomości od ognia i zdarzeń losowych
9. Po ukazaniu się wzmianki dotyczącej pożyczki w Księdze Wieczystej następuje wypłata pożyczki przez DFI FILAR SP. Z O.O.
"Zaliczka Dla Sprzedających Nieruchomość" to oprócz "Najmu Płatnego z Góry" jeden z dwóch produktów stworzonych przez DFI FILAR dla agencji obrotu nieruchomości.

Jest to zastrzyk finansowy przeznaczony dla podmiotów wystawiających nieruchomość na sprzedaż. Dzięki takiemu rozwiązaniu można zyskać czas na sprzedaż po oczekiwanej cenie oraz przygotowanie nieruchomości. Sprzedający może zaspokoić swoje pilne potrzeby finansowe niemalże natychmiast po wystawieniu nieruchomości na sprzedaż.

Tego typu rozwiązania finansowe są bardzo popularne i często stosowane w innych krajach europejskich oraz USA.

Kolejną zaletą jest elastyczny termin zwrotu, dopiero po sprzedaży nieruchomości. Oprocentowanie, już od 0,65% miesięcznie (naliczane tylko za okres do sprzedaży nieruchomości). Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem regionalnych Agencji Obrotu Nieruchomościami

DFI FILAR jest pierwszą polską instytucją finansową realizującą tego typu umowy.

Prospekt informacyjny dotyczący produktu znajduje się pod poniższym adresem (skopiuj i wklej):
https://filar.org.pl/filar-zaliczka-dla-sprzedajacych-nieruchomosc.pdf
Jest wiele czynników, m.in:

- Staranna weryfikacja projektów pod względem merytoryki
- Dokonane zabezpieczenia na nieruchomosci wpisane w dz. IV, III lub II dz. K.W.
- W przypadku pożyczki, wysokość wypłaconej kwoty nie przekracza 50% wartości nieruchomości.
- Nieruchomości (dot. budynków i lokali) są ubezpieczona od ognia i zdarzeń losowych.
- Umowa pożyczki zawiera zapis z par. 777 K.C. - poddanie się egzekucji ze wszystkich składników majątku.
- Dodatkowi poręczyciele, zawsze z zapisem par. 777 K.C.
- Alokacja środków: Inwestujemy również w atrakcyjne wierzytelności, obrót nieruchomościami.

Pamiętaj jednak, że inwestycje wiążą się z pewnymi ryzykami. Przeczytaj więcej w dziale „Ryzyka związane z inwestowaniem”
W skrócie:
Spłacalność inwestorów w Europpa.eu wynosi 100%.

Od początku działania platformy, zorganizowaliśmy wiele aukcji pożyczkowych, w każdym przypadku kapitał wraz z należnymi odsetkami został spłacony w całości, dotyczy aukcji zarówno z symbolem tarczy jak i bez symbolu.

Statystyki spłat inwestorów można znaleźć na dole pierwszej strony naszego serwisu.

DFI FILAR SP. Z O.O. udziela rocznie około 35 pożyczek zabezpieczonych. Część z nich opisujemy na platformie. Wykazujemy, że środki pożyczone nam przez inwestorów mają realne odzwierciedlenie w naszych wielu aktywach pożyczkowych.
W sumie mamy otwartych kilkadziesiąt pożyczek.

Oto cechy naszych pożyczek:
- Solidne zabezpieczenie pożyczki.
- Bezpośrednia weryfikacja nieruchomości, pożyczkobiorcy, dochodów oraz planu spłaty.
- Szybkie udzielenie pożyczki ze środków DFI FILAR SP. Z O.O. (firmom dobrze rokującym spłatę).
- Zaangażowanie kancelarii prawnej oraz notarialnej.
- Windykacja miękka i twarda.
- Poręczenia majątkowe, oraz par. 777 kc.

Pamiętaj jednak, że inwestycje wiążą się z pewnymi ryzykami. Przeczytaj więcej w dziale „Ryzyka związane z inwestowaniem”
W przypadku zabezpieczenia w II dziale K.W. nie może sprzedać, ponieważ to DFI FILAR sp z o.o. występujemy tam jako czasowy właściciel nieruchomości do czasu spłaty.

W przypadku zabezpieczenia w IV dziale K.W. notariusz ma obowiązek poinformowania kupujących o długu zapisanym na hipotece. Kupujący na podstawie promesy wystawionej przez Europpa, pokrywa całą kwotę pożyczki wraz z należnymi odsetkami. Dopiero po całkowitej spłacie następuje wykreślenie roszczeń z K.W.

Roszczenie wpisane w hipotekę jest przypisane nieruchomości bez względu na zmianę właściciela i pozostaje czynne do momentu całkowitego rozliczenia się z pożyczki.
1. Na całym świecie pożyczki zabezpieczone nieruchomością są najlepiej spłacane, a takie zabezpieczają głównie nasze aktywa pożyczkowe.
2. Nie ryzykujemy. Nie inwestujemy przy niepewnym zabezpieczeniu lub bez realnego planu na spłatę.
3. Jesteśmy zdywersyfikowani. Inwestujemy w wiele dobrych projektów z dobrym zabezpieczeniem.
4. Zajmujemy się też pośrednictwem, obsługą i obrotem nieruchomościami, mamy własną markę FilarNieruchomosci.pl, przynosi to nam dodatkowy zysk.
5. Przyjmujemy od Inwestorów tylko tyle środków, co do których mamy pewność, że mają pokrycie w naszych aktywach, zabezpieczonych wierzytelnościach, inwestycjach.

Dzięki temu, jak do tej pory, od początku - od 2015 r., spłacamy naszych inwestorów w 100%. Twoja dobra opinia jest dla nas niezwykle ważna.
W momencie zawierania umowy pożyczkowej, pożyczkobiorca zobowiązuje się ubezpieczyć nieruchomość stanowiącą zabezpieczenie. Ubezpieczenie jest objęte cesją. W razie wystąpienia zdarzeń które znacznie obniżą wartość nieruchomości, środki z polisy ubezpieczeniowej trafią do DFI FILAR. Jeżeli po szkodzie nieruchomość nie będzie spełniała kryteriów zabezpieczenia pożyczki, możemy rozwiązać umowę, lub kontynuować umowę pożyczki w dotychczasowej lub zmienionej formie.
Taki scenariusz też należy wziąć pod uwagę. Trzeba podkreślić że w każdym przypadku jesteśmy chronieni dzięki zapisom w Księdze Wieczystej w IV lub II dziale gwarantując nam zwrot bez względu na wszystko. Należy pamiętać też o zabezpieczeniach w dz. III i poręczeniach, wekslach, rygorach z par. 777...

W przypadku zdarzeń losowych związanych z pożyczkobiorcą lub firmą pożyczkobiorcy podobnie jak przy nieruchomości, możliwe jest zastosowanie ubezpieczeń (np. na wypadek śmierci, likwidacji firmy itp). Zastosowanie ubezpieczeń w takich przypadkach jest analizowane indywidualnie.
Każdemu może zdarzyć się "mały poślizg" w spłacie raty, rozumiemy to. Staramy się traktować naszych pożyczkobiorców po partnersku, dlatego w początkowej fazie stosujemy jedynie formę przypomnienia. W przypadku braku spłaty raty mamy prawo rozwiązać umowę, jeżeli jednak pożyczkobiorca wykazuje wolę współpracy, staramy się znaleźć inne rozwiązanie. Czasami jednak dochodzi do wszczęcia procedury windykacyjnej, wypowiedzenia umowy pożyczkowej. Ostatecznością jest zbycie nieruchomości w celu awaryjnego zaspokojenia naszych należności. Europpa (DFI FILAR) koordynuje działania windykacyjne lub ew. proces odsprzedaży długu.

Możliwe scenariusze w przypadku brak spłat:
- ustalenie możliwości powrotu do regularnych spłat rat (np. aneksowanie umowy pożyczkowej itp.)
- zrolowanie zobowiązania. W tym przypadku nasze LTV (stosunek udzielonej pożyczki do wartości zabezpieczenia) często umożliwia sprzedaż udziałów innym instytucjom finansowym, pożyczkowym które dopuszczają większe ryzyko.
- sprzedaż nieruchomości w porozumieniu z pożyczkobiorcą, gdzie staramy się uzyskać jak najwyższą cenę. Nadwyżka zostaje oczywiście u pożyczkobiorcy.
- w przypadku braku współpracy dłużnika możemy również przymusowo sprzedać nieruchomość. W notarialnej umowie pożyczki (przy zabezpieczeniu hipotecznym w IV dz. K.W.) jest zapis o rygorze natychmiastowego poddania się egzekucji z nieruchomości i innych składników majątku spółki (par. 777 K.C.). Czynność tę należy wykonać za pośrednictwem komornika w formie licytacji.
- w przypadku zabezpieczenia w II dz. K.W. czyli czasowego przewłaszczenia pod zabezpieczenie mamy prawo do natychmiastowej sprzedaży nieruchomości bez pośrednictwa komornika. W obu przypadkach nadwyżka jest zwracana pożyczkobiorcy. Trzeba podkreślić że są to ostateczne rozwiązania, które zastosujemy TYLKO w przypadku braku należytej współpracy dłużnika, jeżeli zawiodą inne sposoby.

Pamiętajmy że za opóźnienie naliczane są maksymalne dopuszczane prawem odsetki. W tej chwili to 22,5% w skali roku. Jeżeli wystąpią dodatkowe koszty dochodzenia wierzytelności (prawne, komornicze itp.) również pokrywa je dłużnik.

W/g naszych dotychczasowych doświadczeń dobrze zabezpieczona pożyczka nie kończy się stratą inwestora.
Weryfikacja odbywa się na kilku etapach: wewnętrznych i notarialno-prawnych w/g następującego schematu:
Europpa - Kancelaria Prawna - Europpa (ostateczna zgoda) - Notariusz.

Bierzemy odpowiedzialność za ewentualnie błędy skutkujące szkodą a powstałe z winy Europpa. Kancelaria notarialna i prawna są również ubezpieczone na taki wypadek.
W przypadku opóźnień w spłacie doliczane są maksymalne dopuszczalne prawem odsetki za płatności przeterminowane. Od 5 października 2023r., obowiązuje stawka maksymalna 22,5% w sali roku.
Europpa działa w oparciu o przepisy Ustawy o Swobodzie Działalności Gospodarczej, Kodeksu Cywilnego.
Działalność platformy Europpa.eu, regulują przepisy powszechnie obowiązujące na terenie EU.
Inwestor będący osobą fizyczną jest objęty przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli PIT. Opodatkowaniu podlega dochód wynikający ze współpracy z Europpa, czyli zysk od kapitału (innymi słowy uzyskane przez Inwestora odsetki).
Odsetki podlegają opodatkowaniu podatkiem ryczałtowym w wysokości 19% i należy je ujawnić w zeznaniu podatkowym PIT-38.
Jeśli jesteś pierwszy raz na naszej stronie lub twoja wiedza o ryzyku związana z inwestowaniem jest w skali od 1 do 10 równa lub mniejsza niż 9 bezwzględnie zapoznaj się w całości z treścią tej zakładki. Twoja świadomość inwestycyjna pozyskana z tej informacji, pozwoli DFI Filar przyjąć w trakcji procesu naszej współpracy, że jesteś świadomym inwestorem. W Polsce regulatorem odpowiedzialnym, za kontrolę przestrzegania prawa przez podmioty runku finansowego jest Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). W przypadku, gdy poweźmiesz jakąś wątpliwość lub to co przeczytasz na naszej stronie wzbudzi Twoją wątpliwość, możesz zawsze skorzystać z publikacji zamieszczonych na stronie https://www.knf.gov.pl. Tam odnajdziesz poszerzone analizy związane z pojęciem ryzyka inwestycyjnego co pozwoli pogłębić Twoją wiedzę i rozwiać wątpliwości. Skoro chcesz zostać naszym inwestorem nie będziemy sami formułować myśli, które na potrzeby rynku finansowego zawarte są w publikacjach KNF stąd posłużymy się cytatami z jednej z publikacji opatrzonej tytułem „Ogólne zasady inwestowania” prof. dr hab. Krzysztof Jajuga. Zatem kilka rad z tej publikacji:
„Na początku należy inwestować ostrożnie. Dobrze jest również na samym początku przez jakiś okres inwestować „na sucho”, na papierze i sprawdzać, jakie to daje wyniki.”
„Należy pamiętać o następującej ważnej regule: Im wyższe ryzyko inwestycji, tym wyższa powinna być stopa dochodu tej inwestycji.”
„Inwestorzy o dużej awersji (niechęci) do ryzyka preferują inwestycje w instrumenty o niewielkim ryzyku lub wolne od ryzyka, na przykład obligacje skarbowe. Z kolei, inwestorzy o małej awersji (niechęci) do ryzyka preferują inwestycje w instrumenty ryzykowne, na przykład akcje.”
„Na pewno każdemu inwestorowi należy zalecić ograniczanie emocji, odporność na euforię i panikę rynku, nieuleganie obiegowym opiniom i plotkom, korzystanie z profesjonalnych źródeł informacji.”
Z tego zestawienia cytatów można wyprowadzić jeden wniosek, jeśli obawiasz się ryzyka i chcesz mieć gwarancję oparte choćby na wypłacie z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego powinieneś porzucić tę stronę i swoje środki złożyć na depozycie w banku. Wówczas Twoje ryzyko jest praktycznie w całości wyeliminowane.
Jeśli zapoznałeś się z zasadami przywołanymi w zakładce powyżej "Ryzyka związane z inwestowaniem" i zdecydujesz się z nami współpracować, pamiętaj, o dywersyfikacji swoich inwestycji i nigdy nie stawiaj wszystkiego na „jedną kartę”. Miej cześć oszczędności w banku, część w portfelu, część w naszej pożyczce. Wprawdzie nie zdarzyło się w historii naszej działalności aby pojawił się wśród pożyczkodawców niezadowolony inwestor ale nie chcemy jako DFI Filar abyś Ty był takim inwestorem.

Twoja pożyczka to relacja bezpośrednia DFI Filar jako pożyczkobiorca i Ty jako pożyczkodawca. To DFI Filar pożycza od ciebie na procent pieniądze i deklaruje ich zwrot. Możesz nam zaufać lub nie.
Naszą relację umowną można sprowadzić do sytuacji, w której Twój kolega z nowej pracy chce od ciebie pożyczyć 1000 zł. Tak samo pożyczając DFI Filar zachowaj ostrożność i pomyśl, czy chcesz ryzykować. Przy tym pamiętaj, że pożyczając DFI Filar mamy różne zabezpieczone aktywa, wierzytelności, w tym hipoteki na nieruchomościach naszych dłużników, jako twój dłużnik mamy aktywa pozwalające na to, żeby się z tobą rozliczyć. Twój kolega z nowej pracy takich zabezpieczeń może nie posiadać.

Mamy nadzieję, że zachęciliśmy Cię do zgłębienia zagadnień inwestowania a wiedza jaką pozyskałeś z publikacji KNF przywołanej w zakładce "Ryzyka związane z inwestowaniem", pozwoliła Ci stać się świadomym inwestorem.
Inwestuj tylko takie kwoty, które pozwolą Ci zachować dotychczasowy standard życia.

Pomimo dotychczasowej, dobrej historii spłat naszych Inwestorów opisanej w naszych statystykach (na dole pierwszej strony Europpa.eu), to na rynku może zmienić się koniunktura, coś może pójść „nie tak”. Nie inwestuj strategicznych kwot.

DFI Filar, jako Twój dłużnik, prowadzi swą działalność operacyjną, w oparciu o zabezpieczone na nieruchomościach aktywa, wierzytelności, posiada własne nieruchomości.

Weź pod uwagę, że czas dochodzenia zwrotu długu bywa nieprzewidywalny, egzekucja z nieruchomości lub innych zabezpieczeń to często 1-2 lata a nawet dłużej.
Odsetki od przeterminowanego długu wynoszą obecnie 22,5%.
Przy obecnych warunkach koniunkturalnych, stosunkowo łatwo znaleźć generalnego nabywcę atrakcyjnej wierzytelności, ale jeżeli np. nieruchomość straci atrakcyjność, koniunktura ulegnie załamaniu, lub pojawią się inne nieprzewidziane utrudnienia, oferowana kwota za wierzytelność może spaść.

Oczywiście możesz wystawić swój udział na sprzedaż w ramach platformy, ale nie ma pewności jaką cenę uzyskasz, perspektywa nieokreślonego czasu, może przeważyć nad chęcią uzyskania wysokich odsetek za przeterminowaną płatność.
Powinieneś inwestować tylko niewielką część swojego kapitału inwestycyjnego
zanim przekonasz się do naszej platformy, a najlepiej jeśli rozłożysz swoje
inwestycje pomiędzy kilka rodzajów inwestycji, nie tylko w Europpa.eu.
W sprawach inwestycyjnych może doradzić Ci licencjonowany doradca inwestycyjny.

Zachęcamy do regularnego przeglądania statystyk naszych spłat.
Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się poprzez formularz kontaktowy lub zadzwoń.

Życzymy udanego inwestowania!
Jako pożyczkobiorca występuje DFI Filar, Ty zaś jesteś naszym Pożyczkodawcą. W ramach zawartej przez nas umowy może dojść do sytuacji, w której jesteś niezadowolony z usługi. Wówczas złóż reklamację przesyłając e-maila na adres bok@europpa.eu
Na twoją reklamację zareagujemy natychmiast tak aby rozwiązać podniesiony problem. Nigdy nie będzie to trwało dłużej niż 14 dni.

Pamiętaj jedynie, że godząc się na pożyczkę nie masz prawa do odstąpienia od umowy a jedynie w przypadku wskazanym w Regulaminie w przeciągu 24 godzin od zlecenia pożyczki i tylko po uzasadnieniu powodów cofnięcia zlecenia, możesz się z inwestycji wycofać. Po tym terminie nie uznamy skuteczności rezygnacji. Szerzej o prawach konsumenta przeczytasz na stronie https://uokik.gov.pl , gdzie w zakładce „Konsumenci” możesz pogłębić swoją wiedzę w tym zakresie.