Pytania i Odpowiedzi

Operatorem platformy inwestycyjnej Europpa jest DOM FINANSOWO-INWESTYCYJNY FILAR SP. Z O.O.

Nasza grupa składa się fachowców połączonych wspólną pasją - rozbudową unikalnej platformy inwestycji zabezpieczonych nieruchomościami. Analitycy, doradcy kredytowi, finansiści, prawnicy... wspólnie tworzymy przyszłość finansowania pozabankowego. Dzięki naszym rozwiązaniom możliwe staje się otrzymanie niedrogiego kredytu z dobrą ochroną inwestora. Europpa to połączenie pożyczek społecznościowych z profesjonalną analizą i zabezpieczeniem gwarantującym spłatę. Europpa to dziesiątki współpracujących instytucji finansowych, doradców, inwestorów - to im zawdzięczamy rosnący sukces naszej platformy.
Nasza społeczność stale rośnie. Zależy nam na pozyskiwaniu nowych doradców kredytowych, to dzięki nim możemy prezentować tylko najlepsze, dobrze zabezpieczone inwestycje, w tej chwili to około 60 doradców z całej Polski. Naszym celem jest również pozyskanie stałych inwestorów, zarówno mniejszych jak i tych strategicznych. W 2017 roku planujemy rozszerzenie obszaru działania o kolejne kraje europejskie.
Europpa to innowacja w internecie. Opieramy się na znanym już mechanizmie "socal lending", ale innowacją jest mocne, kilkukrotne zabezpieczenie pożyczki. Przy pożyczkach społecznościowych bez zabezpieczenia, aż 15% do 20% pozostanie nie spłaconych... Wśród naszych, 150 pożyczek jakich udzieliliśmy w 2015 roku wszystkie zakończyły się sukcesem. Taka jest różnica pomiędzy Europpa a zwykłymi pożyczkami społecznościowymi.
W odróżnieniu do umowy cywilnej, umowa w formie aktu, zawarta w obecności notariusza daje gwarancję sygnowaną pieczęcią państwową mającą moc sądową. W każdej umowie zawieramy również par. 777 K.C, stanowiący o rygorze natychmiastowego i bezwarunkowego poddania się egzekucji z nieruchomości w przypadku braku spłaty. Pożyczkobiorca zobowiązany jest również podpisać stosowny weksel.

Zapisy te gwarantują zaspokojenie zobowiązań bezpośrednio z nieruchomości w przypadku braku spłat.

Dzięki notariuszowi obie strony umowy czują się bezpiecznie, notariusz składa też wniosek do sądu o ustanowienie hipoteki w IV dziale lub wpis do działu II - przewłaszczenie pod zabezpieczenie - na czas trwania pożyczki.
Współpracujemy z wieloma instytucjami:
- współpraca z doradztwami kredytowymi i finansowymi
- współpraca z kancelariami notarialnymi
- współpraca z funduszami inwestycyjnymi i inwestorami
- współpraca z kancelarią prawną
- windykacja i działania komornicze
Musisz być zalogowany. Kliknij w "szczegóły pożyczki" oraz w "zainwestuj". Następnie wpisz kwotę jaką chcesz zainwestować i określ oprocentowanie. Poczekaj na kontakt naszego doradcy. Więcej w strefie inwestora.
Aby zebrać wśród inwestorów potrzebną kwotę do udzielenia pożyczki potrzeba czasu, a najlepiej zabezpieczone pożyczki z dobrym planem na spłatę szybko znajdują finansowanie. Dlatego po pozytywnej weryfikacji wniosku kredytowego następnego dnia jesteśmy gotowi podpisać umowę i wkrótce (po ukazaniu się wzmianki w K.W.) wypłacić pieniądze. Teraz, z dobrą umową pożyczkową, oferujemy sprzedaż praw majątkowych do pożyczki innym inwestorom, nie martwiąc się że inwestycję szybciej przejmie konkurencja.

Udzielając pożyczki, angażując własne środki tym samym potwierdzamy że według naszej analizy to dobra inwestycja.

Jest też możliwość aby inwestor wpisał się bezpośrednio w K.W. Opcja jest możliwa przy min. 30 000 zł inwestycji na jedną pożyczkę. W każdym przypadku Europpa pozostaje operatorem pożyczki.
- "rzeczy dobre nie dzieją się szybko", szybko można na giełdzie lub w kasynie... niestety, w obu przypadkach z ok. 50% ryzykiem straty. Szybko można jedynie stracić pieniądze, zarabia się niestety dłużej, ale z kolei nie aż tak długo... Inwestycja w Europpa jest dochodowa. Nie zaprzeczamy że bywają szybsze sposoby na zysk ale z wysokim ryzykiem straty.

Nasze atuty to:
- zysk od 12% do 21%
- bezkonkurencyjne bezpieczeństwo inwestycji
- bezobsługowość i wygoda
- pomoc w rozliczeniach podatkowych
Możesz zaroić od 12% do 21%. Zasada jest następująca:

1. W liście pożyczek wybierz tę w którą chcesz zainwestować.
2. Każdej pożyczce jest przyporządkowany zmienny procent określający ile zarobisz wybierając daną pożyczkę (do 18%).
3. Jeżeli zainwestujesz w 9 pożyczek, przy dziesiątej otrzymasz dodatkowo 3% od Europpa szczegóły.
4. Zarabiaj na programie partnerskim: polecając nas otrzymasz 2% od kwoty jaką zainwestuje polecona osoba w ciągu 1/2 roku.
5. Odpowiednio się angażując, masz możliwość zarobienia nawet 21%.
Jeżeli oferowanych pieniędzy będzie więcej niż dana oferta zakłada maksymalnie, zostaną wybrani ci inwestorzy, którzy zadeklarowali niższe oprocentowanie. Zasada ta dotyczy tylko tych inwestorów, którzy zadeklarowali wpłatę, nie dokonali jeszcze przelewu.

Uwaga: jeżeli zadeklarujesz niższe oprocentowanie niż to wystawione przez Europpa a inwestycja nie osiągnie swojej maksymalnej kwoty, zostajesz przy wyższym, nie obniżonym oprocentowaniu Europpa.
Jest to technika inwestowania polegająca na rozproszeniu środków inwestycyjnych na większą ilość pożyczek. Jeżeli zechcesz, doradzimy Ci jak inwestować w ten sposób.
Pamiętaj że inwestycje oznaczone ikonką tarczy gwarantują zwrot w przypadku niepowodzenia pożyczki. Nie oznacza to jednak że pozostałe inwestycje pożyczkowe są źle zabezpieczone. Jest możliwa również dywersyfikacja, inwestując niewielkie kwoty w dużą liczbę pożyczek. Bądź w kontakcie z naszym doradcą, jego zadaniem jest służenie rzetelną informacją, przedstawienie aktualnej oferty.
Nie pobieramy prowizji od inwestora. Ten i wszelkie inne koszty ponosi pożyczkobiorca w tym za weryfikację, wycenę i sporządzenie umowy notarialnej, wpisy hipoteczne. Europpa z kolei wypłaca prowizję pośrednikom, doradcom kredytowym, partnerom i innym.
Tak, warunek to zainwestowanie min. 30 000 zł w daną pożyczkę. Powinieneś też dokonać inwestycji w ściśle określonym terminie. Europpa pozostaje operatorem pożyczki. Szczegóły przedstawi Ci nasz konsultant.
Inwestorem może zostać osoba prywatna lub instytucja. Należy mieć ukończone 18 lat i zaakceptować regulamin.
O pożyczkę może ubiegać się zarówno osoba prywatna, firma jak i rolnik. Warunkiem jest pozytywne przejście procedury weryfikacyjnej, odpowiednie zabezpieczenia oraz realny, zaakceptowany plan na spłatę zobowiązania.
Maksymalny czas na zainwestowanie w daną pożyczkę jest określony w kolumnie po prawej stronie w "liście pożyczek".
Tak. Powiadom nas o chęci wcześniejszej sprzedaży udziałów. Twoje prawa majątkowe do pożyczki wystawimy na giełdę obok innych propozycji inwestycyjnych lub sami odkupimy. Zasady odsprzedaży praw do pożyczki.
Aby otrzymać pożyczkę należy skontaktować się z naszym agentem:
1. telefonicznie zostanie sporządzony wstępny wniosek pożyczkowy, zostaniesz poproszony o przygotowanie stosownych dokumentów
2. analiza nieruchomości pod względem zabezpieczenia, płynności nieruchomości, wstępna wycena porównawcza
3. analiza celu pożyczki, pomysłu na spłatę, prawdopodobieństwa wystąpienia problemów ze spłatą
4. analiza dochodów, biznes planu
5. analiza formalno-prawna z udziałem kancelarii prawnej i notarialnej
6. przedstawienie warunków umowy pożyczkowej
7. spotkanie z pożyczkobiorcą, weryfikacja empiryczna, dodatkowa analiza zabezpieczenia - nieruchomości, wyznaczenie terminu podpisania aktu notarialnego.
8. podpisanie aktu notarialnego wraz z umową pożyczkową
9. dopiero po ukazaniu się wzmianki dotyczącej pożyczki w Księdze Wieczystej następuje wypłata pożyczki przez Europpa (DOM FINANSOWO-INWESTYCYJNY FILAR SP. Z O.O.)
10. po ukazaniu się wzmianki w Księdze Wieczystej, inwestorzy mogą nabyć prawa majątkowe do pożyczki, administratorem zabezpieczeń hipotecznych oraz porządku spłat jest Europpa.
Każda nasza pożyczka jest dobrze zabezpieczona, wymagamy przynajmniej 300% zabezpieczenia pożyczonej kwoty i to tylko w postaci nieruchomości. Również sami występujemy jako inwestor wypłacając pożyczkobiorcy całą kwotę, zanim umieścimy ją na liście do dalszej odsprzedaży. Aby otrzymać pożyczkę, oprócz nieruchomości należy przedstawić realny plan na spłatę... nie zależy nam na udzielaniu pożyczek podmiotom które trzeba będzie w przyszłości windykować ze sprzedaży nieruchomości. Dlatego wszystkie nasze inwestycje bez względu na gwarancje są bezpieczne.

Na rynku bankowym najlepiej spłacane pożyczki to te hipoteczne. Bank pożycza do 110% LTV (wartość pożyczki do wartości nieruchomości), my maksymalnie do 35% LTV.

Gwarancja (oznaczona symbolem tarczy) to dodatkowe zabezpieczenie inwestora i obejmuje:
- terminową spłatę miesięcznych rat.
- zwrot kapitału wraz z odsetkami, również w przypadku wypowiedzenia umowy pożyczkobiorcy.

Gwarancja obejmuje całkowity zwrot kapitału wraz z odsetkami na wypadek jakby (z jakiegoś powodu) nie można byłoby całkowicie uregulować długu z odsprzedaży praw innej instytucji, zrolowania pożyczki czy sprzedaży nieruchomości.

Gwarancja obejmuje również ewentualne błędy formalne zawinione przez Europpa na wskutek których powstała strata, np. dotycząca błędnego przeszacowania wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie.

W takich przypadkach Europpa (DOM FINANSOWO-INWESTYCYJNY FILAR SP. Z O.O.) wypłaci całą lub brakującą kwotę wraz z należnymi odsetkami. Gwarancja obejmuje też terminową spłatę miesięcznych rat, bez względu na ewentualne opóźnienia pożyczkobiorcy, inwestor otrzyma ratę zawsze terminowo.

Kancelaria prawna i notarialna są objęte również ubezpieczeniem chroniącym przed skutkami ewentualnych błędów. Ubezpieczenie to obejmuje każdego uczestnika.
Opieramy się na znanym już mechanizmie "social lending", jednak w tym systemie pożyczkodawca i pożyczkobiorca są jedynie kojarzeni, pomimo wstępnej weryfikacji pozostawieni są tak naprawdę sami sobie. Przy tego typu pożyczkach, bez zabezpieczenia, ok 15% do 20% pozostanie nie spłacona.

Dzięki solidnym zabezpieczeniom każdej pożyczki, praktycznie wyeliminowaliśmy niespłacalność. Europpa to "social lending" z profesjonalną analizą, min. 300% zabezpieczeniem pożyczki i gwarancją spłaty.

Oto cechy pomagające w spłacalności:
- solidne, kilkukrotne zabezpieczenie pożyczki.
- bezpośrednia weryfikacja nieruchomości, pożyczkobiorcy, dochodów oraz planu spłaty.
- szybkie udzielenie pożyczki ze środków DOMU FINANSOWO-INWESTYCYJNEGO FILAR SP. Z O.O. (instytucjom dobrze rokującym spłatę)
- zaangażowanie kancelarii prawnej oraz notarialnej
- windykacja miękka i twarda

Wśród 150 pożyczek w jakich uczestniczyliśmy w 2015 roku, wszystkie zakończyły się sukcesem dla inwestora.
Obie formy inwestowania są bezpieczne. Na uwagę zasługuje fakt że wszystkie pożyczki Europpa zanim zostaną wystawione w celu odsprzedaży praw majątkowych do nich, są weryfikowane i zabezpieczone hipotecznie w Księdze Wieczystej w dziale IV - ustanowienie hipoteki, lub w dziale II - przewłaszczenie pod zabezpieczenie. Zabezpieczenie to minimum 300% wartości pożyczki.

Wszystkie wnioski pożyczkowe są wnikliwie weryfikowane; te objęte gwarancją oraz nie objęte nią. Każda pożyczka zanim trafi do dalszej odsprzedaży jest już wypłacona wcześniej przez Europpa, my również występujemy jako inwestor, podwójnie zależy nam na bezproblemowym przebiegu spłaty KAŻDEJ pożyczki, tej z gwarancją jak i bez niej.

Pożyczki z gwarancją obejmują:
- terminowe spłaty miesięcznych rat:
w przypadku nieterminowych spłat miesięcznych rat, gwarantujemy terminowość spłat w/g harmonogramu. Inwestor nie musi się o to martwić.
- w przypadku braku spłat i postawieniu pożyczki w stan natychmiastowej wymagalności gwarantujemy spłatę całości lub brakującej części zaległości w przypadkach jeżeli z jakiegoś powodu (np. niedoszacowanie, pomyłka lub błąd, zniszczenie) zabezpieczenie - nieruchomość po sprzedaży nie pokryje w pełni roszczeń związanych z udzieloną pożyczką.
W przypadku zabezpieczenia w II dziale K.W. nie może sprzedać, ponieważ to my występujemy tam jako czasowy właściciel nieruchomości do czasu spłaty.

W przypadku zabezpieczenia w IV dziale K.W. notariusz ma obowiązek poinformowania kupujących o długu zapisanym na hipotece. Kupujący na podstawie promesy wystawionej przez Europpa, pokrywa całą kwotę pożyczki wraz z należnymi odsetkami. Dopiero po całkowitej spłacie następuje wykreślenie z K.W.
Każda pożyczka posiada przynajmniej 300% zabezpieczenia nieruchomością. Nie inwestujemy przy niepewnym zabezpieczeniu lub bez realnego planu na spłatę.

Podczas kiedy wystąpią zaległości w spłatach rat, po dwóch wezwaniach do zapłaty możemy postawić pożyczę w stan natychmiastowego wymagania. Jeżeli wymagana cała kwota nie zostanie spłacona, możemy po prostu przystąpić do sprzedaży nieruchomości... To jednak ostateczne rozwiązanie.

Możliwe scenariusze w przypadku brak spłat:
- ustalenie możliwości powrotu do regularnych spłat rat, (np.ustalenie dalszych zabezpieczeń, aneksowanie umowy pożyczkowej itp.)
- dalsza odsprzedaż pożyczki. W tym przypadku nasze LTV (stosunek udzielonej pożyczki do wartości zabezpieczenia) umożliwia sprzedaż udziałów innym instytucjom finansowym, windykacyjnym, pożyczkowym które później rozpisują nową pożyczkę lub dociekają należności.
- klient może zrolować naszą pożyczkę, zadłużając się w innej instytucji finansowej, która dopuszcza wyższe LTV niż dopuszcza Europpa.
- sprzedaż nieruchomości wspólnie z pożyczkobiorcą, gdzie staramy się uzyskać jak najlepszą cenę. Nadwyżka zostaje u pożyczkobiorcy.
- w przypadku braku współpracy dłużnika możemy również przymusowo sprzedać nieruchomość. W notarialnej umowie pożyczki (przy zabezpieczeniu hipotecznym w IV dz. K.W.) jest zapis o rygorze natychmiastowego poddania się egzekucji z nieruchomości (wg. par. 777 KC). Czynność tę należy wykonać za pośrednictwem komornika w formie licytacji. W przypadku zabezpieczenia w II dz. K.W. czyli czasowego przewłaszczenia pod zabezpieczenie mamy prawo do natychmiastowej sprzedaży nieruchomości bez komornika. W obu przypadkach nadwyżka jest zwracana pożyczkobiorcy. Trzeba podkreślić że są to ostateczne rozwiązania, które zastosujemy TYLKO w przypadku braku należytej współpracy dłużnika, jeżeli zawiodą wszelkie inne sposoby.

Aby uniknąć takich, nieprzyjemnych scenariuszy wolimy skupić się na działaniach początkowych - inwestowanie tylko w dobrze rokujące pożyczki, dlatego też taką uwagę przykładamy do współpracy z pośrednikami kredytowymi - czyli zaraz "u źródła".
W momencie zawierania umowy pożyczkowej, pożyczkobiorca zobowiązuje się ubezpieczyć nieruchomość stanowiącą zabezpieczenie do minimalnej kwoty obciążenia hipoteki. Ubezpieczenie jest objęte cesją. W razie wystąpienia zdarzeń które znacznie obniżą wartość nieruchomości, środki z polisy ubezpieczeniowej trafią bezpośrednio do Europpa (DOM FINANSOWO-INWESTYCYJNY FILAR SP. Z O.O.). Jeżeli po szkodzie nieruchomość nie będzie spełniała kryteriów - min 300% zabezpieczenia pożyczki, możemy rozwiązać umowę lub (jeżeli wszyscy Inwestorzy wyrażą jednomyślnie zgodę) kontynuować umowę pożyczki w dotychczasowej lub zmienionej formie.
Taki scenariusz też należy wziąć pod uwagę. Trzeba podkreślić że w każdym przypadku jesteśmy chronieni dzięki zapisom w Księdze Wieczystej w IV lub II dziale gwarantując nam zwrot bez względu na wszystko.

W przypadku zdarzeń losowych związanych z pożyczkobiorcą lub instytucją pożyczającą podobnie jak przy nieruchomości, możliwe jest zastosowanie ubezpieczeń (np. na wypadek śmierci, likwidacji firmy itp). Zastosowanie ubezpieczeń w takich przypadkach jest analizowane indywidualnie.
Każdemu może zdarzyć się mały "poślizg" w spłacie raty, rozumiemy to. Staramy się traktować naszych pożyczkobiorców po partnersku, dlatego w początkowej fazie zadłużenia stosujemy jedynie formę przypomnienia. Zapis pozwala nam rozwiązać umowę już po dwóch monitach przypominających, jeżeli jednak pożyczkobiorca wykazuje wolę współpracy, staramy się znaleźć inne rozwiązanie. Czasami jednak dochodzi do wypowiedzenia umowy pożyczkowej. Bezpieczny stosunek kwoty udzielonej pożyczki do wartości nieruchomości (LTV) umożliwia nam zrolowanie pożyczki do innej instytucji pożyczkowej, z wyższym dopuszczalnym progiem LTV. Ostatecznością jest zbycie nieruchomości w celu awaryjnego zaspokojenia należności naszych i naszych inwestorów. Europpa (DOM FINANSOWO-INWESTYCYJNY FILAR SP. Z O.O.) koordynuje proces odsprzedaży długu oraz działania windykacyjne.
Weryfikacja odbywa się na kilku etapach: wewnętrznych i notarialno-prawnych w/g następującego schematu:
Europpa - Kancelaria Prawna - Europpa (ostateczna zgoda) - Notariusz.

Bierzemy odpowiedzialność za ewentualnie błędy skutkujące szkodą a powstałe z winy Europpa. Kancelaria notarialna i prawna są również ubezpieczone na taki wypadek.
Europpa działa w oparciu o przepisy Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o kredycie konsumenckim. Działalność Europpy związana z kredytami pozabankowymi oraz sprzedażą praw majątkowych do pożyczek nie powoduje obowiązku stosowania do działalności firmy przepisów Prawa bankowego ani Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, co w praktycznym wymiarze stanowi istotne udogodnienie.
Inwestor będący osobą fizyczną będzie objęty przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli PIT. Opodatkowaniu podlega dochód wynikający ze współpracy z Europpą, czyli zysk od kapitału (innymi słowy uzyskane przez Inwestora odsetki). Odsetki podlegają opodatkowaniu podatkiem ryczałtowym w wysokości 19% i należy je ujawnić w zeznaniu podatkowym PIT-38 w pozycji 36.
Niektóre z pożyczek, do których prawa są przenoszone na Inwestorów, wiążą się ponadto z obowiązkiem zapłaty podatku PCC na podstawie Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 1% od wartości nabytego prawa majątkowego do pożyczki. W tych przypadkach Inwestor wypełnia deklarację PCC-3 i uiszcza podatek w Urzędzie Skarbowym swojego miejsca zamieszkania.

! Europpa nie przekazuje informacji urzędom skarbowym o inwestorach i pożyczkach przez nich udzielonych.
Prowizja uzyskiwana przez Pośredników podlega opodatkowaniu jako przychód na ogólnych zasadach wynikających z Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, PIT, oraz Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, CIT - w zależności od tego, w jakiej formie prawnej działa Pośrednik.
Pośrednictwo w udzielaniu kredytów i pożyczek korzysta ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 Ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług. Pośrednik/Partner jest zatem wolny od tego ciężaru i jego odpowiedzialność podatkowa ogranicza się do podatku dochodowego.
Działalność pożyczkowa platformy Europpa.eu nie podlega przepisom Ustawy Prawo bankowe ani Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Pożyczki social lending regulują przepisy Kodeksu cywilnego, a bezpośrednią podstawę stanowi art. 353 (1) kc określający granice swobody umów. Z uwagi na profil działalności oraz jej profesjonalny charakter część pożyczek udzielanych przez Europpę podlega przepisom Ustawy o kredycie konsumenckim.
Profesjonalny charakter działalności Europpy przesądza o zastosowaniu do zawieranych umów przepisów Ustawy o prawach konsumenta. Inwestorowi przysługuje zatem szeroka ochrona jego praw.
Czynności podejmowane przez Partnerów i Inwestorów za pośrednictwem platformy internetowej Europpa.eu korzystają nadto z ochrony wynikającej z przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Przeniesienie praw majątkowych do pożyczki następuje na podstawie przepisów o cesji (przelewie) wierzytelności uregulowanej w Kodeksie cywilnym w art. 507-519. Nabywcy prawa majątkowe (Inwestor) przysługują bezpośrednio wszelkie prawa pożyczkodawcy związane zyskiem od kapitału.
Uzyskiwanie zysku od kapitału wiąże się obowiązkiem zapłaty podatku PIT oraz (w pewnych wypadkach) PCC. Europpa nie prowadzi jednak w tej części współpracy z Urzędami Skarbowymi.
Konsultanci Europpy udzielają wyczerpujących instrukcji związanych z realizacją obowiązku podatkowego. Pomoc świadczona jest na rzecz wszystkich grup Inwestorów, Pośredników i Partnerów oraz obejmuje wszelkie praktyczne zagadnienia rozliczeń.