Pytania i Odpowiedzi

Operatorem platformy inwestycyjnej Europpa jest DFI FILAR Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (pełna nazwa, adres, dane operatora w zakładce "Kontakt" na dole strony).

Nasza grupa składa się fachowców połączonych wspólną pasją - rozbudową unikalnej platformy inwestycji zabezpieczonych nieruchomościami. Analitycy, doradcy kredytowi, finansiści, prawnicy... wspólnie tworzymy przyszłość finansowania pozabankowego. Dzięki naszym rozwiązaniom, możliwe staje się pozyskanie środków z dobrą ochroną inwestora. Europpa to połączenie pożyczek społecznościowych z profesjonalną analizą i zabezpieczeniem gwarantującym spłatę. Europpa to dziesiątki współpracujących instytucji finansowych, doradców, inwestorów - to im zawdzięczamy rosnący sukces naszej platformy.
Nasza społeczność stale rośnie. Zależy nam na współpracy z doradcami kredytowymi, to dzięki nim możemy prezentować tylko najlepsze, dobrze zabezpieczone inwestycje, jest to około 60 doradców z całej Polski. Naszym celem jest również pozyskanie stałych inwestorów, zarówno mniejszych jak i tych strategicznych. W przyszłości planujemy rozszerzenie obszaru działania o kolejne kraje europejskie.
Europpa to innowacja w internecie. Opieramy się na znanym już mechanizmie "socal lending", ale innowacją jest solidne, zabezpieczenie pożyczki. Przy pożyczkach społecznościowych bez zabezpieczenia, aż 15% do 25% pozostanie nigdy nie spłaconych... Pożyczki zabezpieczone nieruchomością są z reguły dobrze spłacane, zabezpieczenie na nieruchomości chroni zainwestowany kapitał. Oto różnica pomiędzy Europpą a zwykłymi pożyczkami społecznościowymi.
W odróżnieniu do umowy cywilnej, umowa w formie aktu, zawarta w obecności notariusza daje gwarancję sygnowaną pieczęcią państwową mającą moc sądową. W każdej umowie umieszczamy par. 777 K.C, stanowiący o rygorze bezwarunkowego poddania się egzekucji z nieruchomości oraz ze wszystkich składników majątku w przypadku braku spłaty.

Zapisy te gwarantują zaspokojenie zobowiązań bezpośrednio z nieruchomości w przypadku braku spłat.

Dzięki notariuszowi obie strony umowy czują się bezpiecznie, notariusz składa też wniosek do sądu o ustanowienie hipoteki w IV dziale, rygorów i roszczeń w dziale III lub wpisu do działu II - przewłaszczenie pod zabezpieczenie - do momentu spłaty pożyczki wraz odsetkami.
Współpracujemy z wieloma instytucjami:
- współpraca z doradztwami kredytowymi i finansowymi
- współpraca z kancelariami notarialnymi
- współpraca z funduszami inwestycyjnymi i inwestorami
- współpraca z kancelarią prawną
- windykacja i działania komornicze
Musisz być zalogowany. Kliknij w "szczegóły pożyczki", po zaznajomieniu się, kliknij w "zainwestuj". Następnie wpisz kwotę jaką chcesz zainwestować i określ oprocentowanie. Więcej w Strefie Inwestora. Jeżeli potrzebujesz pomocy zadaj pytanie na bok@europpa.eu, lub zadzwoń na naszą infolinię w godz. 9.00 - 17.00, tel. 801 501 507 lub 536 800 270.
Aby zebrać wśród inwestorów potrzebną kwotę do udzielenia pożyczki potrzeba czasu, a najlepiej zabezpieczone pożyczki z dobrym planem na spłatę szybko znajdują finansowanie. Dlatego po pozytywnej weryfikacji wniosku kredytowego następnego dnia jesteśmy gotowi podpisać umowę i wkrótce (po ukazaniu się wzmianki w K.W.) wypłacić pieniądze. Teraz, z dobrą umową pożyczkową, oferujemy inwestorom powiązanie z nią lub sprzedaż praw majątkowych, nie martwiąc się że inwestycję szybciej przejmie konkurencja. Pośrednicy mają też pewność że zgłaszając nam dobry case, ich klienci otrzymają finansowanie, a oni prowizję.

Udzielając pożyczki, angażując własne środki tym samym potwierdzamy że według naszej analizy to dobra inwestycja.

Jest też możliwość aby inwestor wpisał się bezpośrednio w K.W. Opcja jest możliwa przy min. 50% zaangażowaniu w pożyczkę, nie mniej niż 50 000 zł. W każdym przypadku Europpa pozostaje operatorem pożyczki.
- "rzeczy dobre nie dzieją się szybko", szybko można na giełdzie lub w kasynie... niestety, w obu przypadkach z ok. 50% ryzykiem straty. Szybko można jedynie stracić pieniądze, zarabia się niestety dłużej, ale z kolei nie aż tak długo... Inwestycja w Europpa jest dochodowa. Nie zaprzeczamy że bywają szybsze sposoby na zysk ale z wysokim ryzykiem straty.

Nasze atuty to:
- zysk do 21%
- bezpieczeństwo inwestycji (również z gwarancją spłaty)
- bezobsługowość i wygoda
- pomoc w rozliczeniach podatkowych
Możesz zaroić do 21%. Zasada jest następująca:

1. W liście pożyczek wybierz tę w którą chcesz zainwestować.
2. Każdej pożyczce jest przyporządkowany zmienny procent określający ile zarobisz wybierając daną pożyczkę (do 21%).
3. Zarabiaj na programie partnerskim: polecając nas otrzymasz 2% w skali roku, od kwoty jaką zainwestuje polecona osoba w ciągu 1/2 roku.
4. Odpowiednio się angażując, masz możliwość zarobienia nawet 21%.
Jeżeli oferowanych pieniędzy będzie więcej niż dana oferta zakłada maksymalnie, zostaną wybrani ci inwestorzy, którzy zadeklarowali niższe oprocentowanie, kolejnym kryterium jest kolejność zgłoszeń.

Uwaga: jeżeli zadeklarujesz niższe oprocentowanie niż to wystawione przez Europpa a inwestycja nie osiągnie swojej maksymalnej kwoty, zostajesz przy wyższym, nie obniżonym oprocentowaniu Europpa. Tak więc, nie ma obawy że obniżając oprocentowanie pozbawisz się nadto zysku.
Jest to technika inwestowania polegająca na rozproszeniu środków inwestycyjnych na większą ilość pożyczek. Jeżeli zechcesz, doradzimy Ci jak inwestować w ten sposób.
Pamiętaj że inwestycje oznaczone ikonką tarczy lepiej zabezpieczają zwrot w przypadku niepowodzenia pożyczki. Nie oznacza to jednak że pozostałe inwestycje pożyczkowe są źle zabezpieczone. Jest możliwa również dywersyfikacja, inwestując niewielkie kwoty w dużą liczbę pożyczek. Bądź w kontakcie z naszym doradcą, jego zadaniem jest służenie rzetelną informacją, przedstawienie aktualnej oferty.
Nie pobieramy prowizji od inwestora. Ten i wszelkie inne koszty ponosi pożyczkobiorca w tym za weryfikację, wycenę i sporządzenie umowy notarialnej, wpisy hipoteczne. Europpa z kolei wypłaca prowizję pośrednikom, doradcom kredytowym, partnerom i innym.
Tak, warunek to zainwestowanie min. 50 000 zł w daną pożyczkę (oraz przynajmniej 50% wartości całej pożyczki). Powinieneś też dokonać inwestycji w ściśle określonym terminie. Europpa pozostaje operatorem pożyczki. Szczegóły przedstawi Ci nasz konsultant.
Inwestorem może zostać osoba prywatna lub instytucja. Należy mieć ukończone 18 lat i zaakceptować regulamin.
O pożyczkę może ubiegać się przede wszystkim firma, pod pewnymi warunkami jest to możliwe również dla osób fizycznych i rolników. Warunkiem jest pozytywne przejście procedury weryfikacyjnej, odpowiednie zabezpieczenia oraz realny, zaakceptowany plan na spłatę zobowiązania.
Maksymalny czas na zainwestowanie w daną pożyczkę jest określony w kolumnie po prawej stronie w "liście inwestycji".
Tak. Powiadom nas o chęci wcześniejszej sprzedaży udziałów. Twoje prawa do pożyczki zaoferujemy innym użytkownikom Europpy, zgodnie z zapisem w regulaminie. W przypadku odsprzedaży praw do pożyczki na rynku wtórnym, ujawniamy opóźnienia w spłacie rat powyżej 14 dni, jeżeli takie miały miejsce.
Aby otrzymać pożyczkę należy skontaktować się z naszym agentem:
1. telefonicznie zostanie sporządzony wstępny wniosek pożyczkowy, zostaniesz poproszony o przygotowanie stosownych dokumentów
2. analiza nieruchomości pod względem zabezpieczenia, płynności nieruchomości, wstępna wycena porównawcza
3. analiza celu pożyczki, pomysłu na spłatę, prawdopodobieństwa wystąpienia problemów ze spłatą
4. analiza dochodów, biznes planu
5. analiza formalno-prawna z udziałem kancelarii prawnej i notarialnej
6. przedstawienie warunków umowy pożyczkowej
7. spotkanie z pożyczkobiorcą, weryfikacja empiryczna, dodatkowa analiza zabezpieczenia - nieruchomości, wyznaczenie terminu podpisania aktu notarialnego.
8. podpisanie aktu notarialnego wraz z umową pożyczkową. Ubezpieczenie nieruchomości od ognia i zdarzeń losowych
9. dopiero po ukazaniu się wzmianki dotyczącej pożyczki w Księdze Wieczystej następuje wypłata pożyczki przez Europpa (DFI FILAR SP. Z O.O.)
10. po ukazaniu się wzmianki w Księdze Wieczystej, inwestorzy mogą nabyć prawa majątkowe do pożyczki, administratorem zabezpieczeń hipotecznych oraz porządku spłat jest Europpa.
"Zaliczka Dla Sprzedających Nieruchomość" to oprócz "Najmu Płatnego z Góry" jeden z dwóch produktów stworzonych przez DFI FILAR dla agencji obrotu nieruchomości.

Jest to zastrzyk finansowy przeznaczony dla podmiotów wystawiających nieruchomość na sprzedaż. Dzięki takiemu rozwiązaniu można zyskać czas na sprzedaż po oczekiwanej cenie oraz przygotowanie nieruchomości. Sprzedający może zaspokoić swoje pilne potrzeby finansowe niemalże natychmiast po wystawieniu nieruchomości na sprzedaż.

Tego typu rozwiązania finansowe są bardzo popularne i często stosowane w innych krajach europejskich oraz USA.

Kolejną zaletą jest elastyczny termin zwrotu zaliczki ? dopiero po sprzedaży nieruchomości. Oprocentowanie zaliczki, już od 0,65% miesięcznie (naliczane tylko za okres do sprzedaży nieruchomości). Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem regionalnych Agencji Obrotu Nieruchomościami

DFI FILAR jest pierwszą polską instytucją finansową realizującą tego typu umowy.

Prospekt informacyjny dotyczący produktu znajduje się pod poniższym adresem (skopiuj i wklej):
https://filar.org.pl/filar-zaliczka-dla-sprzedajacych-nieruchomosc.pdf
Gwarancja zwrotu kapitału wraz z odsetkami - oznaczona symbolem tarczy przy zdjęciu głównym:

DFI FILAR sp. z o.o. gwarantuje w każdym przypadku zwrot zainwestowanego kapitału oraz należnych odsetek wraz z zakończeniem akcji windykacyjnej, bez względu na jej rezultat. W przypadku płatności przeterminowanych, Inwestor otrzyma maksymalną stawkę dopuszczalną prawem, w tej chwili to 14%.
W niektórych aukcjach mogą wystąpić inne warunki, są one opisane w ostatniej zakładce.

----
Gwarancja spłaty oznacza ponad to spełnienie wszystkich poniższych warunków:
- DFI FILAR Sp. z o.o. wypłacił już z własnych środków całą lub część kwoty pożyczki i/lub występuje jako aktywny inwestor na części udziałów pożyczki.
- Dokonane zabezpieczenia na nieruchomosci wpisane w III, IV lub II dz. K.W.
- Wysokość wypłaconej pożyczki wraz z kosztami nie przekracza 50% wartości nieruchomości.
- Nieruchomość (dot. budynków i lokali) jest ubezpieczona od ognia i zdarzeń losowych.
- Umowa pożyczki zawiera zapis z par. 777 K.C. - poddanie się egzekucji ze wszystkich składników majątku.

----
Zapamiętaj:
Na rynku bankowym na całym świecie od zawsze najlepiej spłacane są zobowiązania zabezpieczone nieruchomością - to zdecydowanie jedno z najskuteczniejszych zabezpieczeń.

Aby otrzymać pożyczkę, oprócz nieruchomości należy przedstawić realny plan na spłatę...
Nie zależy nam na udzielaniu pożyczek podmiotom które trzeba będzie w przyszłości windykować ze sprzedaży nieruchomości. Staramy się, by wszystkie nasze inwestycje były bezpieczne. Zadowoleni Inwestorzy powracają!
Opieramy się na znanym już mechanizmie "social lending", jednak w tym systemie pożyczkodawca i pożyczkobiorca są jedynie kojarzeni, pomimo wstępnej weryfikacji pozostawieni są tak naprawdę sami sobie. Przy tego typu pożyczkach, bez zabezpieczenia, ok 15% do 25% pozostanie nigdy nie spłacona.

Dzięki solidnym zabezpieczeniom każdej pożyczki, praktycznie wyeliminowaliśmy niespłacalność. Europpa to "social lending" z profesjonalną analizą i zabezpieczeniem pożyczki.

Oto cechy pomagające w spłacalności:
- solidne zabezpieczenie pożyczki.
- bezpośrednia weryfikacja nieruchomości, pożyczkobiorcy, dochodów oraz planu spłaty.
- szybkie udzielenie pożyczki ze środków DFI FILAR SP. Z O.O. (firmom dobrze rokującym spłatę)
- zaangażowanie kancelarii prawnej oraz notarialnej
- windykacja miękka i twarda

Nie przeczymy że mogą zdarzyć się sytuacje opóźnionej płatności lub nawet jej całkowitego zaniechania. Zabezpieczenie pozwala jednak na odzyskanie zainwestowanych środków.
W przypadku zabezpieczenia w II dziale K.W. nie może sprzedać, ponieważ to DFI FILAR sp z o.o. występujemy tam jako czasowy właściciel nieruchomości do czasu spłaty.

W przypadku zabezpieczenia w IV dziale K.W. notariusz ma obowiązek poinformowania kupujących o długu zapisanym na hipotece. Kupujący na podstawie promesy wystawionej przez Europpa, pokrywa całą kwotę pożyczki wraz z należnymi odsetkami. Dopiero po całkowitej spłacie następuje wykreślenie roszczeń z K.W.

Roszczenie wpisane w hipotekę jest przypisane nieruchomości bez względu na zmianę właściciela i pozostaje czynne do momentu całkowitego rozliczenia się z pożyczki.
1. Na całym świecie pożyczki zabezpieczone nieruchomością są najlepiej spłacane.
2. Nie inwestujemy przy niepewnym zabezpieczeniu lub bez realnego planu na spłatę.
3. Udzielamy gwarancji spłaty pożyczek (oznaczonych symbolem tarczy) w które sami inwestujemy.

Podczas, kiedy wystąpią zaległości w spłatach rat, po dwóch wezwaniach do zapłaty możemy postawić pożyczę w stan natychmiastowej wymagalności. Jeżeli wymagana cała kwota nie zostanie spłacona, możemy rozpocząć windykację, lub po prostu przystąpić do sprzedaży nieruchomości... To jednak ostateczne rozwiązanie.

Możliwe scenariusze w przypadku brak spłat:
- ustalenie możliwości powrotu do regularnych spłat rat (np. aneksowanie umowy pożyczkowej itp.)
- zrolowanie zobowiązania. W tym przypadku nasze LTV (stosunek udzielonej pożyczki do wartości zabezpieczenia) często umożliwia sprzedaż udziałów innym instytucjom finansowym, pożyczkowym które dopuszczają większe ryzyko.
- sprzedaż nieruchomości w porozumieniu z pożyczkobiorcą, gdzie staramy się uzyskać jak najwyższą cenę. Nadwyżka zostaje oczywiście u pożyczkobiorcy.
- w przypadku braku współpracy dłużnika możemy również przymusowo sprzedać nieruchomość. W notarialnej umowie pożyczki (przy zabezpieczeniu hipotecznym w IV dz. K.W.) jest zapis o rygorze natychmiastowego poddania się egzekucji z nieruchomości i innych składników majątku spółki (par. 777 K.C.). Czynność tę należy wykonać za pośrednictwem komornika w formie licytacji.
- w przypadku zabezpieczenia w II dz. K.W. czyli czasowego przewłaszczenia pod zabezpieczenie mamy prawo do sprzedaży nieruchomości bez udziału komornika. W obu przypadkach nadwyżka jest zwracana pożyczkobiorcy. Trzeba podkreślić że są to ostateczne rozwiązania, które zastosujemy TYLKO w przypadku braku należytej współpracy dłużnika, jeżeli zawiodą wszelkie inne sposoby.

Aby uniknąć takich scenariuszy windykacyjnych, wolimy skupić się na działaniach początkowych - inwestowanie tylko w dobrze rokujące pożyczki, dlatego też taką uwagę przykładamy do współpracy z pośrednikami kredytowymi - czyli zaraz "u źródła".

Pamiętajmy że za opóźnienie w spłacie naliczane są odsetki. W tej chwili to 14% w skali roku. Jeżeli wystąpią dodatkowe koszty dochodzenia wierzytelności (prawne, komornicze itp.) również pokrywa je dłużnik.

W/g naszych dotychczasowych doświadczeń, dobrze zabezpieczona pożyczka nie kończy się stratą inwestora. Dlatego często występujemy jako inwestor oraz udzielamy gwarancji spłaty pożyczki.
W momencie zawierania umowy pożyczkowej, pożyczkobiorca zobowiązuje się ubezpieczyć nieruchomość stanowiącą zabezpieczenie. Ubezpieczenie jest objęte cesją. W razie wystąpienia zdarzeń które znacznie obniżą wartość nieruchomości, środki z polisy ubezpieczeniowej trafią do DFI FILAR. Jeżeli po szkodzie nieruchomość nie będzie spełniała kryteriów zabezpieczenia pożyczki, możemy rozwiązać umowę, lub (jeżeli wszyscy Inwestorzy wyrażą zgodę) kontynuować umowę pożyczki w dotychczasowej lub zmienionej formie.
Taki scenariusz też należy wziąć pod uwagę. Trzeba podkreślić że w każdym przypadku jesteśmy chronieni dzięki zapisom w Księdze Wieczystej w IV lub II dziale gwarantując nam zwrot bez względu na wszystko.

W przypadku zdarzeń losowych związanych z pożyczkobiorcą lub firmą pożyczkobiorcy podobnie jak przy nieruchomości, możliwe jest zastosowanie ubezpieczeń (np. na wypadek śmierci, likwidacji firmy itp). Zastosowanie ubezpieczeń w takich przypadkach jest analizowane indywidualnie.
Każdemu może zdarzyć się "mały poślizg" w spłacie raty, rozumiemy to. Staramy się traktować naszych pożyczkobiorców po partnersku, dlatego w początkowej fazie stosujemy jedynie formę przypomnienia. W przypadku braku spłaty raty mamy prawo rozwiązać umowę, jeżeli jednak pożyczkobiorca wykazuje wolę współpracy, staramy się znaleźć inne rozwiązanie. Czasami jednak dochodzi do wszczęcia procedury windykacyjnej, wypowiedzenia umowy pożyczkowej. Ostatecznością jest zbycie nieruchomości w celu awaryjnego zaspokojenia należności naszych i naszych inwestorów. Europpa (DFI FILAR) koordynuje działania windykacyjne lub ew. proces odsprzedaży długu.

Możliwe scenariusze w przypadku brak spłat:
- ustalenie możliwości powrotu do regularnych spłat rat (np. aneksowanie umowy pożyczkowej itp.)
- zrolowanie zobowiązania. W tym przypadku nasze LTV (stosunek udzielonej pożyczki do wartości zabezpieczenia) często umożliwia sprzedaż udziałów innym instytucjom finansowym, pożyczkowym które dopuszczają większe ryzyko.
- sprzedaż nieruchomości w porozumieniu z pożyczkobiorcą, gdzie staramy się uzyskać jak najwyższą cenę. Nadwyżka zostaje oczywiście u pożyczkobiorcy.
- w przypadku braku współpracy dłużnika możemy również przymusowo sprzedać nieruchomość. W notarialnej umowie pożyczki (przy zabezpieczeniu hipotecznym w IV dz. K.W.) jest zapis o rygorze natychmiastowego poddania się egzekucji z nieruchomości i innych składników majątku spółki (par. 777 K.C.). Czynność tę należy wykonać za pośrednictwem komornika w formie licytacji.
- w przypadku zabezpieczenia w II dz. K.W. czyli czasowego przewłaszczenia pod zabezpieczenie mamy prawo do natychmiastowej sprzedaży nieruchomości bez pośrednictwa komornika. W obu przypadkach nadwyżka jest zwracana pożyczkobiorcy. Trzeba podkreślić że są to ostateczne rozwiązania, które zastosujemy TYLKO w przypadku braku należytej współpracy dłużnika, jeżeli zawiodą inne sposoby.

Pamiętajmy że za opóźnienie naliczane są maksymalne dopuszczane prawem odsetki. W tej chwili to 14% w skali roku. Jeżeli wystąpią dodatkowe koszty dochodzenia wierzytelności (prawne, komornicze itp.) również pokrywa je dłużnik.

W/g naszych dotychczasowych doświadczeń dobrze zabezpieczona pożyczka nie kończy się stratą inwestora.
Weryfikacja odbywa się na kilku etapach: wewnętrznych i notarialno-prawnych w/g następującego schematu:
Europpa - Kancelaria Prawna - Europpa (ostateczna zgoda) - Notariusz.

Bierzemy odpowiedzialność za ewentualnie błędy skutkujące szkodą a powstałe z winy Europpa. Kancelaria notarialna i prawna są również ubezpieczone na taki wypadek.
W przypadku opóźnień w spłacie doliczane są maksymalne dopuszczalne prawem odsetki za płatności przeterminowane. Od 01 stycznia 2016 obowiązuje maksymalnie 14% w sali roku.
Europpa działa w oparciu o przepisy Ustawy o Swobodzie Działalności Gospodarczej, Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o Kredycie Konsumenckim, kiedy pożyczkobiorcą byłaby osoba fizyczna. Działalność DFI FILAR związana z pożyczkami pozabankowymi oraz sprzedażą praw majątkowych do pożyczek nie powoduje obowiązku stosowania do działalności firmy przepisów Prawa Bankowego ani Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, co w praktycznym wymiarze stanowi istotne udogodnienie.
Inwestor będący osobą fizyczną będzie objęty przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli PIT. Opodatkowaniu podlega dochód wynikający ze współpracy z Europpą, czyli zysk od kapitału (innymi słowy uzyskane przez Inwestora odsetki). Odsetki podlegają opodatkowaniu podatkiem ryczałtowym w wysokości 19% i należy je ujawnić w zeznaniu podatkowym PIT-38 w pozycji 36.
Niektóre z pożyczek, do których prawa są przenoszone na Inwestorów, wiążą się ponadto z obowiązkiem zapłaty podatku PCC na podstawie Ustawy o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych w wysokości 0,5% od wartości nabytego prawa majątkowego do pożyczki. W tych przypadkach Inwestor wypełnia deklarację PCC-3 i uiszcza podatek w Urzędzie Skarbowym swojego miejsca zamieszkania.
Prowizja uzyskiwana przez Pośredników podlega opodatkowaniu jako przychód na ogólnych zasadach wynikających z Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, PIT, oraz Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, CIT - w zależności od tego, w jakiej formie prawnej działa Pośrednik.
Pośrednictwo w udzielaniu kredytów i pożyczek korzysta ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 Ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług. Pośrednik/Partner jest zatem wolny od tego ciężaru i jego odpowiedzialność podatkowa ogranicza się do podatku dochodowego.
Działalność platformy Europpa.eu nie podlega przepisom Ustawy Prawo bankowe ani Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Pożyczki social lending regulują przepisy Kodeksu cywilnego, a bezpośrednią podstawę stanowi art. 353 (1) kc określający granice swobody umów. Z uwagi na profil działalności oraz jej profesjonalny charakter część pożyczek udzielanych przez Europpę podlega przepisom Ustawy o kredycie konsumenckim.
Profesjonalny charakter działalności Europpy przesądza o zastosowaniu do zawieranych umów przepisów Ustawy o prawach konsumenta. Inwestorowi przysługuje zatem szeroka ochrona jego praw.
Czynności podejmowane przez Partnerów i Inwestorów za pośrednictwem platformy internetowej Europpa.eu korzystają nadto z ochrony wynikającej z przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Przeniesienie praw majątkowych do pożyczki następuje na podstawie przepisów o cesji (przelewie) wierzytelności uregulowanej w Kodeksie cywilnym w art. 507-519. Nabywcy prawa majątkowe (Inwestor) przysługują bezpośrednio wszelkie prawa pożyczkodawcy związane zyskiem od kapitału.
Uzyskiwanie zysku od kapitału wiąże się obowiązkiem zapłaty podatku PIT oraz (w pewnych wypadkach) PCC. Europpa nie prowadzi jednak w tej części współpracy z Urzędami Skarbowymi.
Konsultanci Europpy udzielają instrukcji związanych z realizacją obowiązku podatkowego. Pomoc świadczona jest na rzecz wszystkich grup Inwestorów, Pośredników i Partnerów oraz obejmuje wszelkie praktyczne zagadnienia rozliczeń.