Lista inwestycji

Brak inwestycji

Inwestycje ostatnio zakończone

Kupno, przygotowanie, sprzedaż parceli
Kupno, przygotowanie, sprzedaż parceli

Kupno, przygotowanie, sprzedaż parceli

329 000 PLN / 10% / 12 mies. / Nieruchomość, par. 777, poręczenie

+ 1% dla wpłat 10 000 zł i wyższych,

+ 2% dla wpłat 50 000 zł i wyższych.

Inwestycja aktywna od 26 sierpnia 2023 r., do momentu zebrania kwoty 329 000 zł. Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków. Zwrot odbywa się w 12 ratach kapitałowo-odsetkowych z ratą balonową jako ostatnią. Pełne rozliczenie pożyczki odbędzie się do 31 lipca 2024 r. DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Firma zarządzająca nieruchomościami przeznaczy środki na dofinansowanie zakupu parceli w Gdańsku.

---------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji.

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 329 000 zł, otrzymają status rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że inwestor wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 31 lipca 2023 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta umowa pożyczki, a cała kwota została już pożyczkobiorcy wypłacona.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, jest; hipoteka, poręczenia, par. 777.


Rozszerzenie oferty produktowej sklepu
Rozszerzenie oferty produktowej sklepu

Rozszerzenie oferty produktowej sklepu

135 000 PLN / 10% / 18 mies. / Nieruchomość, par. 777, poręczenie

+ 1% dla wpłat 30 000 zł i wyższych.

Inwestycja aktywna od 26 lipca 2023 r., do momentu zebrania kwoty 135 000 zł. Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków. Zwrot odbywa się w 18 ratach kapitałowo-odsetkowych z ratą balonową jako ostatnią. Pełne rozliczenie pożyczki odbędzie się do 13 stycznia 2025 r. DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Firma przeznaczy środki na zakup nowego asortymentu do sklepu spożywczo-mięsnego.

---------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji.

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 135 000 zł, otrzymają status rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że inwestor wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 13 lipca 2023 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta umowa pożyczki, a cała kwota została już pożyczkobiorcy wypłacona.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, jest; hipoteka, poręczenia, par. 777.


Zakup sprzętu do pomiarów geodezyjnych
Zakup sprzętu do pomiarów geodezyjnych

Zakup sprzętu do pomiarów geodezyjnych

135 000 PLN / 10% / 18 mies. / Nieruchomość, par. 777, poręczenie

+ 1% dla wpłat 30 000 zł i wyższych.

Inwestycja aktywna od 22 lipca 2023 r., do momentu zebrania kwoty 135 000 zł. Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków. Zwrot odbywa się w 18 ratach kapitałowo-odsetkowych z ratą balonową jako ostatnią. Pełne rozliczenie pożyczki odbędzie się do 29 grudnia 2024 r. DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Firma przeznaczy środki na zakup sprzętu do pomiarów geodezyjnych.

---------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji.

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 135 000 zł, otrzymają status rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że inwestor wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 29 czerwca 2023 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta umowa pożyczki, a cała kwota została już pożyczkobiorcy wypłacona.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, jest; hipoteka, poręczenia, par. 777.


Zakup materiałów do budowy konstrukcji stalowych
Zakup materiałów do budowy konstrukcji stalowych

Zakup materiałów do budowy konstrukcji stalowych

460 000 PLN / 10% / 18 mies. / Nieruchomość, par. 777, poręczenia

+ 1% dla wpłat 50 000 zł i wyższych,

+ 2% dla wpłat 100 000 zł i wyższych.

Inwestycja aktywna od 21 czerwca 2023 r., do momentu zebrania kwoty 460 000 zł. Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków. Zwrot odbywa się w 18 ratach kapitałowo-odsetkowych z ratą balonową jako ostatnią. Pełne rozliczenie pożyczki odbędzie się do 19 grudnia 2024 r. DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Firma przeznaczy środki na zakup materiałów do budowy konstrukcji stalowych.

---------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji.

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 460 000 zł, otrzymają status rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że inwestor wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 19 czerwca 2023 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta umowa pożyczki, a cała kwota została już pożyczkobiorcy wypłacona.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, jest; hipoteka, poręczenia, par. 777.


Modernizacja stajni konnej
Modernizacja stajni konnej

Modernizacja stajni konnej

42 000 PLN / 11% / 24 mies. / Nieruchomość, par. 777, poręczenie

Inwestycja aktywna od 10 czerwca 2023 r., do momentu zebrania kwoty 42 000 zł. Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków. Zwrot odbywa się w 24 ratach kapitałowo-odsetkowych z ratą balonową jako ostatnią. Pełne rozliczenie pożyczki odbędzie się do 2 czerwca 2025 r. DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Firma przeznaczy środki na modernizację stajni konnej i przystosowanie do przyjęcia kolejnych koni.

---------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji.

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 42 000 zł, otrzymają status rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że inwestor wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 2 czerwca 2023 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta umowa pożyczki, a cała kwota została już pożyczkobiorcy wypłacona.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, jest; hipoteka, poręczenie, par. 777.


Zwiększenie sprzedaży produktów spożywczych
Zwiększenie sprzedaży produktów spożywczych

Zwiększenie sprzedaży produktów spożywczych

103 000 PLN / 11% / 24 mies. / Nieruchomość, par. 777, poręczenie

Inwestycja aktywna od 3 czerwca 2023 r., do momentu zebrania kwoty 103 000 zł. Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków. Zwrot odbywa się w 24 ratach kapitałowo-odsetkowych z ratą balonową jako ostatnią. Pełne rozliczenie pożyczki odbędzie się do 2 czerwca 2025 r. DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Firma przeznaczy środki na hurtowy zakup produktów spożywczych.

---------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji.

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 103 000 zł, otrzymają status rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że inwestor wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 2 czerwca 2023 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta umowa pożyczki, a cała kwota została już pożyczkobiorcy wypłacona.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, jest; hipoteka, poręczenie, par. 777.


Remont nieruchomości pod wynajem (kontynuacja)
Remont nieruchomości pod wynajem (kontynuacja)

Remont nieruchomości pod wynajem (kontynuacja)

43 000 PLN / 10% / 18 mies. / Nieruchomość, par. 777, poręczenie

Inwestycja aktywna od 27 maja 2023 r., do momentu zebrania kwoty 43 000 zł.

Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków. Zwrot odbywa się w 18 równych ratach kapitałowo-odsetkowych.. Całkowite rozliczenie odbędzie się do 26 listopada 2024 r. DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Środki z pożyczki przeznaczone zostały na remont budynku oraz poprawę standardu pokojów dla gości.

---------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji.

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 43 000 zł, będą miały miano rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że inwestor wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 26 listopada 2021 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta umowa pożyczki, wszystkie środki zostały już wypłacone.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, są; hipoteka, par. 777 oraz poręczenie.


Zakup prasy hydraulicznej
Zakup prasy hydraulicznej

Zakup prasy hydraulicznej

56 600 PLN / 11% / 24 mies. / Nieruchomość, par. 777, poręczenie


Inwestycja aktywna od 13 maja 2023 r., do momentu zebrania kwoty 56 600 zł. Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków. Zwrot odbywa się w 24 ratach kapitałowo-odsetkowych z ratą balonową jako ostatnią. Pełne rozliczenie pożyczki odbędzie się do 21 kwietnia 2025 r. DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Firma przeznaczy środki na zakup prasy warsztatowej hydraulicznej Metallkraft WPP 60 HB oraz innych narzędzi.

---------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji.

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 56 600 zł, otrzymają status rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że inwestor wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 21 kwietnia 2023 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta umowa pożyczki, a cała kwota została już pożyczkobiorcy wypłacona.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, jest; hipoteka, poręczenie, par. 777.


Zakup nawozów oraz środków ochrony roślin
Zakup nawozów oraz środków ochrony roślin

Zakup nawozów oraz środków ochrony roślin

167 000 PLN / 11% / 24 mies. / Nieruchomość, par. 777, poręczenie

+ 1% dla wpłat 30 000 zł i wyższych.

Inwestycja aktywna od 26 kwietnia 2023 r., do momentu zebrania kwoty 167 000 zł. Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków. Zwrot odbywa się w 24 ratach kapitałowo-odsetkowych z ratą balonową jako ostatnią. Pełne rozliczenie pożyczki odbędzie się do 14 kwietnia 2025 r. DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Firma przeznaczy środki na zakup nawozów, środków ochrony roślin oraz zakup materiału siewnego i bydła opasowego.

---------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji.

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 167 000 zł, otrzymają status rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że inwestor wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 14 kwietnia 2023 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta umowa pożyczki, a cała kwota została już pożyczkobiorcy wypłacona.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, jest; hipoteka, poręczenie, par. 777.


Wyposażenie biura tłumaczeń (kontynuacja)
Wyposażenie biura tłumaczeń (kontynuacja)

Wyposażenie biura tłumaczeń (kontynuacja)

22 000 PLN / 9% / 12 mies. / Nieruchomość, par. 777, poręczenie

Inwestycja aktywna od 6 maja 2023 r., do momentu zebrania kwoty 22 000 zł.

Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków. Zwrot odbywa się w 12 ratach kapitałowo-odsetkowych z ratą balonową jako ostatnią. Całkowite rozliczenie odbędzie się do 20 kwietnia 2024 r. DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Pożyczka przeznaczona została na cele inwestycyjne: Środki z pożyczki przeznaczone zostały na zakup komputera stacjonarnego oraz laptopa, oprogramowania, słowników, pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia biura.

---------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji.

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 22 000 zł, będą miały miano rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że inwestor wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 20 kwietnia 2021 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta umowa pożyczki, wszystkie środki zostały już wypłacone.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, są; hipoteka, par. 777 oraz poręczenie.


Zakup myjki wysokociśnieniowej z osprzętem
Zakup myjki wysokociśnieniowej z osprzętem

Zakup myjki wysokociśnieniowej z osprzętem

92 000 PLN / 10% / 18 mies. / Nieruchomość, par. 777.

+ 1% dla wpłat 10 000 zł i wyższych.

Inwestycja aktywna od 15 kwietnia 2023 r., do momentu zebrania kwoty 92 000 zł. Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków. Zwrot odbywa się w 18 ratach kapitałowo-odsetkowych z ratą balonową jako ostatnią. Pełne rozliczenie pożyczki odbędzie się do 13 października 2024 r. DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Firma przeznaczy środki na zakup myjki wysokociśnieniowej ciepłowodnej wraz z osprzętem.

---------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji.

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 92 000 zł, otrzymają status rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że inwestor wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 13 kwietnia 2023 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta umowa pożyczki, a cała kwota została już pożyczkobiorcy wypłacona.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, jest; hipoteka, rygor poddania sie egzekucji z par. 777.


Hurtowy zakup akcesoriów dla zwierząt
Hurtowy zakup akcesoriów dla zwierząt

Hurtowy zakup akcesoriów dla zwierząt

167 000 PLN / 11% / 24 mies. / Nieruchomość, par. 777, poręczenie

+ 1% dla wpłat 30 000 zł i wyższych.

Inwestycja aktywna od 8 kwietnia 2023 r., do momentu zebrania kwoty 167 000 zł. Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków. Zwrot odbywa się w 24 ratach kapitałowo-odsetkowych z ratą balonową jako ostatnią. Pełne rozliczenie pożyczki odbędzie się do 31 marca 2025 r. DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Firma przeznaczy środki na hurtowy zakup karmy oraz akcesoriów dla zwierząt domowych, planuje też budowę sklepu internetowego.

---------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji.

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 167 000 zł, otrzymają status rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że inwestor wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 31 marca 2023 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta umowa pożyczki, a cała kwota została już pożyczkobiorcy wypłacona.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, jest; hipoteka, poręczenie, par. 777.


Zakup specjalistycznych maszyn i narzędzi (kontynuacja)
Zakup specjalistycznych maszyn i narzędzi (kontynuacja)

Zakup specjalistycznych maszyn i narzędzi (kontynuacja)

63 000 PLN / 11% / 18 mies. / Nieruchomość, par. 777, poręczenie

Inwestycja aktywna od 5 kwietnia 2023 r., do momentu zebrania kwoty 63 000 zł.

Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków. Zwrot odbywa się w 18 równych ratach kapitałowo-odsetkowych. Całkowite rozliczenie odbędzie się do 4 października 2024 r. DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Pożyczka przeznaczona została na cele inwestycyjne: Środki z pożyczki przeznaczone zostały na zakup specjalistycznych narzędzi oraz maszyn, takich jak: odśnieżarka, kosiarka do trawy, urządzenie myjące, froterka.

---------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji.

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 63 000 zł, będą miały miano rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że inwestor wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 4 października 2021 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta umowa pożyczki, wszystkie środki zostały już wypłacone.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, są; hipoteka, par. 777 oraz poręczenie.


Zakup naczepy, doposażenie warsztatu
Zakup naczepy, doposażenie warsztatu

Zakup naczepy, doposażenie warsztatu

308 000 PLN / 11% / 18 mies. / Nieruchomość, par. 777, poręczenie

+ 1% dla wpłat 20 000 zł i wyższych;

+ 2% dla wpłat 100 000 zł i wyższych.

Inwestycja aktywna od 31 marca 2023 r., do momentu zebrania kwoty 308 000 zł. Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków. Zwrot odbywa się w 18 ratach kapitałowo-odsetkowych z ratą balonową jako ostatnią. Pełne rozliczenie pożyczki odbędzie się do 30 września 2024 r. DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Firma przeznaczy środki na zakup naczepy typu "Gondola" oraz na doposażenie warsztatu.

---------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji.

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 308 000 zł, otrzymają status rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że inwestor wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 30 marca 2023 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta umowa pożyczki, a cała kwota została już pożyczkobiorcy wypłacona.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, jest; hipoteka, poręczenie, par. 777.


Zakup samochodu osobowego (kontynuacja)
Zakup samochodu osobowego (kontynuacja)

Zakup samochodu osobowego (kontynuacja)

30 000 PLN / 11% / 24 mies. / Pojazd, par. 777, poręczenie

+ 1% dla wpłat 10 000 zł i powyżej.

Inwestycja aktywna od 25 marca 2023 r., do momentu zebrania kwoty 30 000 zł.

Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków. Zwrot odbywa się w 24 równych ratach kapitałowo-odsetkowych. Całkowite rozliczenie odbędzie się do 29 marca 2025 r. DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Pożyczka przeznaczona była na zakup samochodu osobowego; Ford Mondeo 2.0 TDCi KOMBI. Cel został zrealizowany.

---------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji.

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 30 000 zł., otrzymają miano rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że inwestor wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, jest m. in: przewłaszczenie pod zabezpieczenie, poręczenie wraz z par 777.


Budowa 5 domków - wynajem agroturystyczny (kontynuacja)
Budowa 5 domków - wynajem agroturystyczny (kontynuacja)

Budowa 5 domków - wynajem agroturystyczny (kontynuacja)

89 700 PLN / 11% / 18 mies. / Nieruchomość, par. 777, poręczenie

+ 1% dla wpłat 20 000 zł i powyżej.

Inwestycja aktywna od 18 marca 2023 r., do momentu zebrania kwoty  89 700 zł. 

Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków. Zwrot odbywa się w 18 ratach kapitałowo-odsetkowych z ratą balonową jako ostatnią. Całkowite rozliczenie odbędzie się do 15 września 2024 r. DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Przeznaczeniem pożyczki był cel inwestycyjny: Adaptacja pokoi na wynajem oraz na budowę 5 domków letniskowych w obrębie działki. Cel został zrealizowany

---------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji.

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 89 700 zł., otrzymają miano rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że inwestor wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty..

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, jest hipoteka, par. 777 oraz poręczenie.


Otwarcie zakładu kosmetycznego (kontynuacja)
Otwarcie zakładu kosmetycznego (kontynuacja)

Otwarcie zakładu kosmetycznego (kontynuacja)

35 600 PLN / 12% / 24 mies. / Nieruchomość, par. 777, poręczenie

Inwestycja aktywna od 22 lutego 2023 r., do momentu zebrania kwoty 35 600 zł.

Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków. Zwrot odbywa się w 24 równych ratach kapitałowo-odsetkowych. Całkowite rozliczenie odbędzie się do 21.02.2025 r. DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Pożyczka przeznaczona została na cele inwestycyjne: Otwarcie salonu kosmetycznego w Szumowie.

---------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji.

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 35 600 zł, będą miały miano rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że inwestor wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 30 sierpnia.2021 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta umowa pożyczki, wszystkie środki zostały już wypłacone.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, są; hipoteka, par. 777 oraz poręczenie.


Rozpoczęcie budowy sklepu (kontynuacja)
Rozpoczęcie budowy sklepu (kontynuacja)

Rozpoczęcie budowy sklepu (kontynuacja)

68 600 PLN / 11% / 12 mies. / Nieruchomość, par. 777, poręczenie

Inwestycja aktywna od 18 lutego 2023 r., do momentu zebrania kwoty 68 600 zł.

Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków. Zwrot odbywa się w 12 równych ratach kapitałowo-odsetkowych z ratą balonową jako ostatnią. Całkowite rozliczenie odbędzie się do 16.02.2024 r. DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Pożyczka przeznaczona jest na cele inwestycyjne: Budowa sklepu z parkingiem w Gdyni.

---------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji.

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 68 600 zł, będą miały miano rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że inwestor wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 26.02.2021 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta umowa pożyczki, wszystkie środki zostały już wypłacone.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, są; hipoteka, par. 777 oraz poręczenie.


Budowa oraz zatowarowanie magazynu oświetleniowego
Budowa oraz zatowarowanie magazynu oświetleniowego

Budowa oraz zatowarowanie magazynu oświetleniowego

390 000 PLN / 12% / 18 mies. / Nieruchomość, par. 777

+ 1% dla wpłat 50 000 zł i wyższych

Inwestycja aktywna od 14 stycznia 2023 r., do momentu zebrania kwoty 390 000 zł. Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków. Zwrot odbywa się w 18 ratach kapitałowo-odsetkowych z ratą balonową jako ostatnią. Pełne rozliczenie pożyczki odbędzie się do 14.07.2024 r. DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Firma jest w trakcie budowy magazynu, który chce zatowarować.

---------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji.

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 390 000 zł, otrzymają status rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że inwestor wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 27 września 2022 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta umowa pożyczki, a cała kwota została już pożyczkobiorcy wypłacona.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, jest; hipoteka, par. 777.


Zmiana wystroju lokalu gastronomicznego
Zmiana wystroju lokalu gastronomicznego

Zmiana wystroju lokalu gastronomicznego

145 000 PLN / 11% / 12 mies. / Nieruchomość, par. 777, poręczenie

+ 1% dla wpłat 50 000 zł i wyższych

Inwestycja aktywna od 4 stycznia 2023 r., do momentu zebrania kwoty 145 000 zł. Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków. Zwrot odbywa się w 12 ratach kapitałowo-odsetkowych z ratą balonową jako ostatnią. Pełne rozliczenie pożyczki odbędzie się do 29.12.2023 r. DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Firma planuje zmianę wystroju lokalu gastronomicznego, zwiększenie ilości miejsc siedzących dla zoptymalizowania frekwencji gości.

---------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji.

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 145 000 zł, otrzymają status rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że inwestor wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 29 grudnia 2022 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta  umowa pożyczki, a cała kwota została już pożyczkobiorcy wypłacona.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, jest; hipoteka, par. 777, oraz poręczenie.


Zakup maszyn do cięcia drewna (kontynuacja)
Zakup maszyn do cięcia drewna (kontynuacja)

Zakup maszyn do cięcia drewna (kontynuacja)

25 000 PLN / 12% / 18 mies. / Nieruchomość, par. 777, poręczenie

Inwestycja aktywna od 31 grudnia 2022 r., do momentu zebrania kwoty 25 000 zł.

Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków. Zwrot odbywa się w 18 równych ratach kapitałowo-odsetkowych. Całkowite rozliczenie odbędzie się do 30.06.2024 r. DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Pożyczka przeznaczona jest na cele inwestycyjne: Zakup maszyn do cięcia drewna w celu zwiększenia produkcji.

---------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji.

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 25 000 zł, będą miały miano rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że inwestor wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 04.05.2021 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta umowa pożyczki, wszystkie środki zostały już wypłacone.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, są; hipoteka, par. 777 oraz poręczenie.


Budowa 4 budynków wielorodzinnych
Budowa 4 budynków wielorodzinnych

Budowa 4 budynków wielorodzinnych

383 000 PLN / 12% / 18 mies. / Nieruchomość, par. 777, poręczenie

+ 1% dla wpłat 50 000 zł i wyższych

Inwestycja aktywna od 21 września 2022 r., do momentu zebrania kwoty 383 000 zł. Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków. Zwrot odbywa się w 18 ratach kapitałowo-odsetkowych z ratą balonową jako ostatnią. Pełne rozliczenie pożyczki odbędzie się do 15 marca 2024 r. DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Firma jest w trakcie budowy 4 budynków wielorodzinnych. Pozwolenia zostały już wydane, a budowa jest rozpoczęta.

---------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji.

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 383 000 zł, otrzymają status rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że inwestor wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 15 września 2022 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, został zawarty aneks do umowy pożyczki zwartej 16 sierpnia 2021 r., która spłacana jest regularnie zgodnie z harmonogramem, a cała kwota została już pożyczkobiorcy wypłacona.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, jest; hipoteka, par. 777, oraz poręczenie.


Sprzedaż apartamentu w Sea Towers w Gdyni
Sprzedaż apartamentu w Sea Towers w Gdyni

Sprzedaż apartamentu w Sea Towers w Gdyni

300 000 PLN / 12% / 18 mies. / Nieruchomość, pełnomocnictwo

+ 1% dla wpłat 50 000 zł i wyższych


Inwestycja aktywna od 27 sierpnia 2022 r., do momentu zebrania kwoty 300 000 zł. Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków do czasu ich zwrotu, maksymalnie do 17 lutego 2024 r. Co do tego terminu DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Inwestycja dotyczy udziału w zyskach z "Zaliczki Dla Sprzedających Nieruchomość" - to produkt który polega na wypłaceniu z góry zaliczki, akonto przyszłej sprzedaży nieruchomości, następnie udziału w zysku z pośrednictwa sprzedaży oraz z oprocentowania zaliczki. Prospekt dot. produktu jest dostępny po zalogowaniu, lub na stronie www.filar.org.pl w zakładce "Finansowanie".

Zgodnie z umową, w celu maksymalnego zabezpieczenia środków, DFI FILAR w miejsce umowy przedwstępnej sprzedaży, wykupił wierzytelność widniejącą w IV dziale Księgi wieczystej nieruchomości.

---------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji.

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 300 000 zł, otrzymają status rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że inwestor wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 18 sierpnia 2022r., w kancelarii notarialnej Mateusza Domaradzkiego zostały zawarte stosowne umowy. DFI FILAR, wypłacił już całą kwotę.

- Zabezpieczeniem wypłaconych środków jest wpis hipoteki wykupionej wierzytelności, oraz pełnomocnictwo do reprezentacji przed urzędami oraz sprzedaży.

- Pośrednictwem sprzedaży zajmuje się FilarNieruchomosci.pl - agencja należąca do DFI FILAR, oraz partnerskie agencje obrotu nieruchomościami z całej Polski.


Zakup sprzętu do produkcji mebli
Zakup sprzętu do produkcji mebli

Zakup sprzętu do produkcji mebli

52 000 PLN / 12% / 18 mies. / Nieruchomość, par. 777, poręczenie

Inwestycja aktywna od 03 września 2022 r., do momentu zebrania kwoty 52 000 zł. Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków. Zwrot odbywa się w 18 ratach kapitałowo-odsetkowych z ratą balonową jako ostatnią. Pełne rozliczenie pożyczki odbędzie się do 29 lutego 2024 r. DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Firma planuje zakup maszyn niezbędnych do zwiększenia produkcji mebli.

---------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji.

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 52 000 zł, otrzymają status rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że inwestor wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 31 sierpnia 2022 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta umowa pożyczki, wszystkie środki zostały już wypłacone.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, jest; hipoteka, par. 777, oraz poręczenie.


Wykończenie budynku pod nową siedzibę firmy
Wykończenie budynku pod nową siedzibę firmy

Wykończenie budynku pod nową siedzibę firmy

39 000 PLN / 11% / 12 mies. / Nieruchomość, par. 777

Inwestycja aktywna od 10 września 2022 r., do momentu zebrania kwoty 39 000 zł. Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków. Zwrot odbywa się w 12 równych ratach kapitałowo-odsetkowych. Pełne rozliczenie pożyczki odbędzie się do 9 września 2023 r. DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Firma planuje wykończenie domu, przeznaczonego pod nową siedzibę firmy.

---------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji.

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 39 000 zł, otrzymają status rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że inwestor wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 9 września 2022 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta umowa pożyczki, wszystkie środki zostały już wypłacone.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, jest; hipoteka oraz par. 777.


Wykup samochodu dostawczego, dalszy rozwój firmy
Wykup samochodu dostawczego, dalszy rozwój firmy

Wykup samochodu dostawczego, dalszy rozwój firmy

104 000 PLN / 12% / 18 mies. / Nieruchomość, par. 777, poręczenie

+ 1% dla wpłat 50 000 zł i wyższych


Inwestycja aktywna od 7 września 2022 r., do momentu zebrania kwoty 104 000 zł. Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków. Zwrot odbywa się w 18 ratach kapitałowo-odsetkowych z ratą balonową jako ostatnią. Pełne rozliczenie pożyczki odbędzie się do 1 marca 2024 r. DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Firma planuje wykup samochodu dostawczego z firmy leasingowej, oraz zakup wózka widłowego.

---------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji.

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 104 000 zł, otrzymają status rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że inwestor wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 1 września 2022 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta umowa pożyczki, część kwoty została już pożyczkobiorcy wypłacona.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, jest; hipoteka, par. 777, oraz poręczenie.


Zakup samochodu osobowego
Zakup samochodu osobowego

Zakup samochodu osobowego

45 000 PLN / 12% / 18 mies. / Pojazd, par. 777, poręczenie

+ 1% dla wpłat 25 000 zł i wyższych


Inwestycja aktywna od 10 sierpnia 2022 r., do momentu zebrania kwoty 45 000 zł. Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków. Zwrot odbywa się w 18 ratach kapitałowo-odsetkowych, z ostatnią ratą balonową. Pełne rozliczenie pożyczki odbędzie się do 5 lutego 2024 r. DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Celem pożyczki jest zakup samochodu do celów firmowych.

---------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji.

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 45 000 zł., będą miały miano rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że inwestor wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 5 sierpnia 2022 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta umowa pożyczki, wszystkie środki zostały już wypłacone.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, jest m. in: przewłaszczenie pod zabezpieczenie, poręczenie wraz z par 777.


Zakup agregatów do chłodni, doposażenie magazynów
Zakup agregatów do chłodni, doposażenie magazynów

Zakup agregatów do chłodni, doposażenie magazynów

308 000 PLN / 10% / 18 mies. / Nieruchomość, par. 777, poręczenia

+ 1% dla wpłat 10 000 zł i wyższych

+ 2% dla wpłat 50 000 zł i wyższych


Inwestycja aktywna od 11 czerwca 2022 r., do momentu zebrania kwoty 308  000 zł. Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków. Zwrot odbywa się w 18 ratach kapitałowo-odsetkowych z ratą balonową jako ostatnią. Pełne rozliczenie pożyczki odbędzie się do 6 grudnia 2023 r. DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Firma planuje wyposażenie magazynów i chłodni w dodatkowe, wydajne agregaty, specjalistyczne akcesoria, oraz zakup pojemników wielkogabarytowych. 

---------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji.

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 308 000 zł, otrzymają status rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że inwestor wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 6 czerwca 2022 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta umowa pożyczki, wszystkie środki zostały już wypłacone.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, jest; hipoteka, par. 777 oraz poręczenia.


Zakup maszyn i urządzeń czyszczących (kontynuacja)
Zakup maszyn i urządzeń czyszczących (kontynuacja)

Zakup maszyn i urządzeń czyszczących (kontynuacja)

64 500 PLN / 10% / 12 mies. / Nieruchomość, par. 777, poręczenie

+ 1% dla wpłat 10 000 zł i powyżej,

+ 2% dla wpłat 30 000 zł i powyżej.

Inwestycja aktywna od 18 czerwca 2022 r., do momentu zebrania kwoty 64 500 zł.

Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków. Zwrot odbywa się w 12 ratach kapitałowo-odsetkowych z ratą balonową jako ostatnią. Całkowite rozliczenie odbędzie się do 15.06.2023 r. DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Pożyczka przeznaczona została na cele inwestycyjne: Zakup maszyn i urządzeń czyszczących, oraz zwiększenie mocy przerobowych.

---------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji.

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 64 500 zł., będą miały miano rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że inwestor wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 15.06.2021 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta umowa pożyczki, wszystkie środki zostały już wypłacone.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, są; hipoteka, par. 777 oraz poręczenie.


Kupno i sprzedaż apartamentu w Warszawie
Kupno i sprzedaż apartamentu w Warszawie

Kupno i sprzedaż apartamentu w Warszawie

668 000 PLN / 8% / 18 mies. / Nieruchomość, par. 777

+ 1% dla wpłat 10 000 zł i wyższych

+ 2% dla wpłat 100 000 zł i wyższych


Inwestycja aktywna od 30 kwietnia 2022 r., do momentu zebrania kwoty 668 000 zł. Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków do czasu ich zwrotu, maksymalnie do 28 października 2023 r. Co do tego terminu DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Inwestycja polega na uczestnictwie w zyskach z kupna apartamentu w Warszawie, przeprowadzeniu remontu, następnie sprzedaży z zyskiem.

---------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji.

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 668 000 zł, otrzymają status rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że inwestor wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 28 kwietnia 2022 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta przedwstępna umowa sprzedaży. Zaliczka w kwocie 365 000 zł została już wypłacona.

- Zabezpieczeniem wypłaconych środków jest wpis hipoteki w dz. IV K.W., do kwoty 400 000 zł. Nabycie nieruchomości nie jest uzależnione od wyniku niniejszej aukcji, umowa przyrzeczona zostanie zawarta do 31 października 2022 r., ze środków własnych.

- Pośrednictwem sprzedaży zajmuje się FilarNieruchomosci.pl - agencja należąca do DFI FILAR, oraz partnerskie agencje obrotu nieruchomościami z całej Polski.


Sprzedaż mieszkania w Warszawie
Sprzedaż mieszkania w Warszawie

Sprzedaż mieszkania w Warszawie

198 000 PLN / 9% / 9 mies. / Nieruchomość, par. 777

+ 1% dla wpłat 10 000 zł i wyższych

+ 2% dla wpłat 50 000 zł i wyższych


Inwestycja aktywna od 28 maja 2022 r., do momentu zebrania kwoty 198 000 zł. Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków do czasu ich zwrotu, maksymalnie do 27.02.2023 r. Co do tego terminu DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Inwestycja dotyczy udziału w zyskach z "Zaliczki Dla Sprzedających Nieruchomość" - to produkt który polega na wypłaceniu z góry zaliczki, akonto przyszłej sprzedaży nieruchomości, następnie udziału w zysku z pośrednictwa sprzedaży oraz z oprocentowania zaliczki. Prospekt dot. produktu jest dostępny po zalogowaniu, lub na stronie www.filar.org.pl w zakładce "Finansowanie".

---------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji.

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 198 000 zł, otrzymają status rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że inwestor wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 27 maja 2022r., w kancelarii notarialnej Mateusza Domaradzkiego zostały zawarte stosowne umowy (zgodnie z opisem w prospekcie). DFI FILAR, wypłacił już całą kwotę zaliczki 198 000 zł. 

- Zabezpieczeniem wypłaconych środków jest wpis hipoteki wraz z roszczeniem w KW, par. 777, oraz pełnomocnictwo do reprezentacji przed urzędami oraz sprzedaży.

- Pośrednictwem sprzedaży zajmuje się FilarNieruchomosci.pl - agencja należąca do DFI FILAR, oraz partnerskie agencje obrotu nieruchomościami z całej Polski.


Wykończenie oraz sprzedaż domu pod Ostrowem Wlkp. (kontynuacja)
Wykończenie oraz sprzedaż domu pod Ostrowem Wlkp. (kontynuacja)

Wykończenie oraz sprzedaż domu pod Ostrowem Wlkp. (kontynuacja)

50 000 PLN / 9% / 18 mies. / Nieruchomość, par. 777, poręczenia

+ 1% dla wpłat 10 000 zł i powyżej.


Inwestycja aktywna od 21 maja 2022 r., do momentu zebrania kwoty  50 000 zł.

Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków. Zwrot odbywa się w 18 równych ratach kapitałowo-odsetkowych. Rozliczenie pożyczki odbędzie się do 1 grudnia 2023 r. DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Pożyczka została przeznaczona na wykończenie domu, a następnie sprzedaż nieruchomości z zyskiem.

---------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji.

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 50 000 zł., będą miały miano rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że inwestor wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 1 grudnia 2020 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta umowa pożyczki, wszystkie środki zostały już wypłacone.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, jest hipoteka oraz par. 777 - poddanie się egzekucji ze wszystkich składników majątku.


Zakup materiałów do montażu paneli fotowoltaicznych
Zakup materiałów do montażu paneli fotowoltaicznych

Zakup materiałów do montażu paneli fotowoltaicznych

29 000 PLN / 8% / 18 mies. / Pojazd, par. 777, poręczenie

Inwestycja aktywna od 23 kwietnia 2022 r., do momentu zebrania kwoty 29 000 zł. Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków. Zwrot odbywa się w 18 ratach kapitałowo-odsetkowych z ratą balonową jako ostatnią. Pełne rozliczenie pożyczki odbędzie się do 14 października 2023 r. DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Firma planuje zakup materiałów do montażu paneli fotowoltaicznych.

---------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji.

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 29 000 zł, otrzymają status rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że inwestor wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 14 kwietnia 2022 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta umowa pożyczki, wszystkie środki zostały już wypłacone.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, jest m. in: przewłaszczenie pod zabezpieczenie, poręczenie wraz z par 777.


Zakup plotera do wydruków wielkoformatowych
Zakup plotera do wydruków wielkoformatowych

Zakup plotera do wydruków wielkoformatowych

46 000 PLN / 8% / 18 mies. / Nieruchomość, par. 777, poręczenie

Inwestycja aktywna od 16 kwietnia 2022 r., do momentu zebrania kwoty 46 000 zł. Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków. Zwrot odbywa się w 18 ratach kapitałowo-odsetkowych z ratą balonową jako ostatnią. Pełne rozliczenie pożyczki odbędzie się do 15 października 2023 r. DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Firma planuje zakup plotera do wysokiej jakości wydruków wielkoformatowych.

---------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji.

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 46 000 zł, otrzymają status rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że inwestor wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 15 kwietnia 2022 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta umowa pożyczki, wszystkie środki zostały już wypłacone.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, jest; hipoteka, par. 777.


Zakup specjalistycznego sprzętu do montażu pomp ciepła
Zakup specjalistycznego sprzętu do montażu pomp ciepła

Zakup specjalistycznego sprzętu do montażu pomp ciepła

64 400 PLN / 8% / 12 mies. / Nieruchomość, par. 777, poręczenie

Inwestycja aktywna od 13 kwietnia 2022 r., do momentu zebrania kwoty 64 400 zł. Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków. Zwrot odbywa się w 12 równych ratach kapitałowo-odsetkowych. Pełne rozliczenie pożyczki odbędzie się do 5 kwietnia 2023 r. DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Firma planuje zakup specjalistycznego sprzętu do montażu pomp ciepła oraz rozbudowę punktu sprzedaży.

---------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji.

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 64 400 zł., otrzymają status rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że inwestor wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 5 kwietnia 2022 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta umowa pożyczki, wszystkie środki zostały już wypłacone.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, jest; hipoteka, par. 777.


Zakup sprzętu do gabinetu stomatologicznego
Zakup sprzętu do gabinetu stomatologicznego

Zakup sprzętu do gabinetu stomatologicznego

150 000 PLN / 9% / 24 mies. / Nieruchomość, par. 777, poręczenie

Inwestycja aktywna od 09 kwietnia 2022 r., do momentu zebrania kwoty 150 000 zł. Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków. Zwrot odbywa się w 24 ratach kapitałowo-odsetkowych z ostatnią ratą balonową. Pełne rozliczenie pożyczki odbędzie się do 04 kwietnia 2024 r. DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Firma planuje zakup sprzętu stomatologicznego, doposażenie gabinetu.

---------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji.

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 150 000 zł., otrzymają status rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że inwestor wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 04 kwietnia 2022 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta umowa pożyczki, wszystkie środki zostały już wypłacone.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, jest; hipoteka, par. 777.


Zakup elektronarzędzi oraz przyrządów pomiarowych
Zakup elektronarzędzi oraz przyrządów pomiarowych

Zakup elektronarzędzi oraz przyrządów pomiarowych

108 000 PLN / 8% / 18 mies. / Nieruchomość, par. 777, poręczenie

Inwestycja aktywna od 6 kwietnia 2022 r., do momentu zebrania kwoty 108 000 zł. Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków. Zwrot odbywa się w 18 ratach kapitałowo-odsetkowych z ostatnią ratą balonową. Pełne rozliczenie pożyczki odbędzie się do 1 października 2023 r. DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Firma planuje zakup elektronarzędzi oraz przyrządów pomiarowych stosowanych w branży elektrycznej i elektrotechnicznej.

---------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji.

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 108 000 zł., otrzymają status rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że inwestor wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 1 kwietnia 2022 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta umowa pożyczki, wszystkie środki zostały już wypłacone.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, jest; hipoteka, par. 777.


Rozbudowa warsztatu mechaniki maszynowo-pojazdowej
Rozbudowa warsztatu mechaniki maszynowo-pojazdowej

Rozbudowa warsztatu mechaniki maszynowo-pojazdowej

77 000 PLN / 8% / 18 mies. / Nieruchomość, par. 777, poręczenie

Inwestycja aktywna od 02 kwietnia 2022 r., do momentu zebrania kwoty 77 000 zł. Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków. Zwrot odbywa się w 18 ratach kapitałowo-odsetkowych z ostatnią ratą balonową. Pełne rozliczenie pożyczki odbędzie się do 28 września 2023 r. DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Firma planuje rozbudowę warsztatu mechaniki pojazdowej maszyn rolniczych oraz samochodów ciężarowych. Stworzone zostanie kolejne stanowisko, wyposażone w nowo zakupiony sprzęt.

---------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji.

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 77 000 zł., otrzymają status rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że inwestor wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 28 marca 2022 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta umowa pożyczki, wszystkie środki zostały już wypłacone.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, jest; hipoteka, par. 777, oraz poręczenie.


 Zwiększenie sprzedaży pojazdów - dalszy rozwój (kontynuacja)
 Zwiększenie sprzedaży pojazdów - dalszy rozwój (kontynuacja)

Zwiększenie sprzedaży pojazdów - dalszy rozwój (kontynuacja)

140 500 PLN / 9% / 24 mies. / Nieruchomość, par. 777, poręczenie

+ 1% dla wpłat 50 000 zł i powyżej.


Inwestycja aktywna od 26 marca 2022 r., do momentu zebrania kwoty 140 500 zł. 

Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków. Zwrot odbywa się w 24 ratach kapitałowo-odsetkowych z ratą balonową jako ostatnią.  Rozliczenie pożyczki odbędzie się do 21 marca 2024 r. DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Pożyczka została przeznaczona na zakup samochodów oraz rozwój autohandlu.

---------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji.

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 140 500 zł., będą miały miano rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że inwestor wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 21 września 2019 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta umowa pożyczki, wszystkie środki zostały już wypłacone.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, jest hipoteka oraz par. 777 - poddanie się egzekucji ze wszystkich składników majątku.


Zakup narzędzi do zabiegów profilaktycznych i masażu
Zakup narzędzi do zabiegów profilaktycznych i masażu

Zakup narzędzi do zabiegów profilaktycznych i masażu

85 000 PLN / 9% / 24 mies. / Nieruchomość, par. 777, poręczenie

+ 1% dla wpłat 20 000 zł i wyższych.


Inwestycja aktywna od 19 marca 2022 r., do momentu zebrania kwoty 85 000 zł. Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków. Zwrot odbywa się w 24 ratach kapitałowo-odsetkowych, z ostatnią ratą balonową. Pełne rozliczenie pożyczki odbędzie się do 15 marca 2024 r. DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Firma planuje zakup specjalistycznego sprzętu do profilaktyki oraz masażu.

---------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji.

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 85 000 zł., otrzymają status rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że inwestor wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 15 marca 2022 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta umowa pożyczki, wszystkie środki zostały już wypłacone.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, jest; hipoteka, par. 777, oraz warunkowa cesja wierzytelności przyszłych.


Zakup pojazdów do przewozu osób
Zakup pojazdów do przewozu osób

Zakup pojazdów do przewozu osób

68 000 PLN / 9% / 24 mies. / Nieruchomość, par. 777

+ 1% dla wpłat 10 000 zł i wyższych.


Inwestycja aktywna od 12 marca 2022 r., do momentu zebrania kwoty 68 000 zł. Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków. Zwrot odbywa się w 24 ratach kapitałowo-odsetkowych, z ostatnią ratą balonową. Pełne rozliczenie pożyczki odbędzie się do 4 marca 2024 r. DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Firma planuje zakup pojazdów do transportu osób oraz wykupu licencji i doposażenie samochodów.

---------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji.

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 68 000 zł., otrzymają status rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że inwestor wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 4 marca 2022 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta umowa pożyczki, wszystkie środki zostały już wypłacone.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, jest; hipoteka, par. 777.


IV etap budowy kompleksu biurowego i hali produkcyjno-magazynowej (kontynuacja)
IV etap budowy kompleksu biurowego i hali produkcyjno-magazynowej (kontynuacja)

IV etap budowy kompleksu biurowego i hali produkcyjno-magazynowej (kontynuacja)

66 000 PLN / 8% / 12 mies. / Nieruchomość, par. 777, poręczenia

Inwestycja aktywna od 05 marca 2022 r., do momentu zebrania kwoty 66 000 zł.

Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków. Zwrot odbywa się w 12 równych ratach kapitałowo-odsetkowych. Rozliczenie pożyczki odbędzie się do 28.02.2023 r. DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Pożyczka została przeznaczona na sfinansowanie ostatniego, IV etapu budowy kompleksu biurowo-przemysłowego przeznaczonego na potrzeby firmy.

---------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji.

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 66 000 zł, będą miały miano rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że inwestor wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 19 lutego 2020 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta umowa pożyczki, wszystkie środki zostały już wypłacone.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, jest hipoteka, par. 777 oraz poręczenie.


Dokończenie budowy domu w Ornontowicach (kontynuacja)
Dokończenie budowy domu w Ornontowicach (kontynuacja)

Dokończenie budowy domu w Ornontowicach (kontynuacja)

73 500 PLN / 9% / 24 mies. / Nieruchomość, par. 777, poręczenie

Inwestycja aktywna od 26 lutego 2022 r., do momentu zebrania kwoty 73 500 zł. 

Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków. Zwrot odbywa się w 24 ratach kapitałowo-odsetkowych, z ostatnią ratą balonową. Rozliczenie pożyczki odbędzie się do 23.02.2024 r. DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Pożyczka przeznaczona była na dokończenie budowy domu w Ornontowicach.

---------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji.

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 73 500 zł, będą miały miano rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że inwestor wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 23 sierpnia 2019 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta umowa pożyczki, wszystkie środki zostały już wypłacone.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, jest hipoteka, par. 777 oraz poręczenie.


Budowa i sprzedaż domu w Poznaniu (kontynuacja)
Budowa i sprzedaż domu w Poznaniu (kontynuacja)

Budowa i sprzedaż domu w Poznaniu (kontynuacja)

89 000 PLN / 9% / 24 mies. / Nieruchomość, par. 777

Inwestycja aktywna od 05 lutego 2022 r., do momentu zebrania kwoty 89 000 zł. Rozliczenie inwestycji, najpóźniej do 7 lutego 2024 r.

Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków do czasu ich zwrotu, maksymalnie do 7 lutego 2024 r. Co do tego terminu DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Inwestycja powiązana jest z udzieloną 7 sierpnia 2019 r., pożyczką i dotyczy obsługi kolejnego - 24 miesięcznego okresu. Poprzednie - 12 i 18 miesięczne okresy zostały już rozliczone, zgodnie z harmonogramem.

---------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji.

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 89 000 zł., otrzymają status rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że inwestor wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 7 sierpnia 2019 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta umowa pożyczki, wszystkie środki zostały już wypłacone.

- 4 lutego 2022 r., zgodnie z harmonogramem, został rozliczony drugi okres pożyczki.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, jest hipoteka oraz par. 777.

Zakup ciągników siodłowych
Zakup ciągników siodłowych

Zakup ciągników siodłowych

296 000 PLN / 8% / 18 mies. / Nieruchomość, par. 777, poręczenie

Inwestycja aktywna od 11 grudnia 2021 r., do momentu zebrania kwoty 296 000 zł. Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków. Zwrot odbywa się w 18 ratach kapitałowo-odsetkowych, z ostatnią ratą balonową. Pełne rozliczenie pożyczki odbędzie się do 8 czerwca 2023 r. DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.


Pożyczka przeznaczona jest na cele inwestycyjne: Powiększenie floty ciągników siodłowych.

---------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji. 

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 296 000 zł., otrzymają status rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że inwestor wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 8 grudnia 2021 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta notarialna umowa pożyczki, wszystkie środki zostały już wypłacone.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, jest hipoteka oraz poręczenie z par. 777.


Dalszy rozwój działalności na rynku zagranicznym
Dalszy rozwój działalności na rynku zagranicznym

Dalszy rozwój działalności na rynku zagranicznym

172 000 PLN / 8% / 18 mies. / Nieruchomość, par. 777, poręczenie

+ 1% dla wpłat 10 000 zł i wyższych.


Inwestycja aktywna od 8 stycznia 2022 r., do momentu zebrania kwoty 172 000 zł. Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków. Zwrot odbywa się w 18 ratach kapitałowo-odsetkowych, z ostatnią ratą balonową. Pełne rozliczenie pożyczki odbędzie się do 3 lipca 2023 r. DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.


Firma planuje zatrudnienie 3 pracowników oraz rozwój usług na rynku zagranicznym.

---------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji.

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 172 000 zł., otrzymają status rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że inwestor wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 3 stycznia 2022 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta umowa pożyczki, wszystkie środki zostały już wypłacone.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, jest; hipoteka, par. 777.


Zakup materiałów do ocieplania budynkow
Zakup materiałów do ocieplania budynkow

Zakup materiałów do ocieplania budynkow

51 000 PLN / 9% / 24 mies. / Nieruchomość, par. 777

Inwestycja aktywna od 1 stycznia 2022 r., do momentu zebrania kwoty 51 000 zł. Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków. Zwrot odbywa się w 24 ratach kapitałowo-odsetkowych, z ostatnią ratą balonową. Pełne rozliczenie pożyczki odbędzie się do 28 grudnia 2023 r. DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.


Pożyczka przeznaczona jest na cele inwestycyjne: Zakup materiałów do ocieplania budynków.

---------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji.

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 51 000 zł., otrzymają status rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że inwestor wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 28 grudnia 2021 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta notarialna umowa pożyczki, wszystkie środki zostały już wypłacone.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, jest hipoteka oraz z par. 777.


Budowa 4-rodzinnego domu nad jeziorem (kontynuacja)
Budowa 4-rodzinnego domu nad jeziorem (kontynuacja)

Budowa 4-rodzinnego domu nad jeziorem (kontynuacja)

124 000 PLN / 9% / 18 mies. / Nieruchomość, par. 777, poręczenia

Inwestycja aktywna od 23 grudnia 2021 r., do momentu zebrania kwoty 124 000 zł. Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków. Zwrot odbywa się w 18 równych ratach kapitałowo-odsetkowych. Pełne rozliczenie pożyczki odbędzie się do 19 czerwca 2023 r. DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Celem pożyczki była budowa czterorodzinnego budynku, następnie sprzedaż oddzielnych mieszkań.

---------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji.

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 124 000 zł., będą miały miano rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że inwestor wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 19 czerwca 2020 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta umowa pożyczki, wszystkie środki zostały już wypłacone.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, są hipoteki, par. 777 oraz poręczenia.


Remont nieruchomości pod wynajem
Remont nieruchomości pod wynajem

Remont nieruchomości pod wynajem

77 000 PLN / 8% / 18 mies. / Nieruchomość, par. 777, poręczenie

Inwestycja aktywna od 27 listopada 2021 r., do momentu zebrania kwoty 77 000 zł. Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków. Zwrot odbywa się w 18 ratach kapitałowo-odsetkowych, z ostatnią ratą balonową. Pełne rozliczenie pożyczki odbędzie się do 26 maja 2023 r. DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.


Pożyczka przeznaczona jest na cele inwestycyjne: Remont nieruchomości pod wynajem we Władysławowie.

---------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji. 

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 77 000 zł., otrzymają status rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że inwestor wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 26 listopada 2021 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta notarialna umowa pożyczki, wszystkie środki zostały już wypłacone.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, jest hipoteka oraz poręczenie z par. 777.


Dzierżawa i przygotowanie parkingu na Helu (kontynuacja)
Dzierżawa i przygotowanie parkingu na Helu (kontynuacja)

Dzierżawa i przygotowanie parkingu na Helu (kontynuacja)

130 000 PLN / 9% / 24 mies. / Nieruchomość, par. 777, poręczenia

Inwestycja aktywna od 13 listopada 2021 r., do momentu zebrania kwoty 130 000 zł. Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków. Zwrot odbywa się w 24 ratach kapitałowo-odsetkowych, z ostatnią ratą balonową. Rozliczenie pożyczki odbędzie się do 15 listopada 2023 r. DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Pożyczka przeznaczona była na zapłatę pięcioletniej dzierżawy działki na Helu, następnie przygotowanie płatnego parkingu samochodowego.


--------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji. 

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 130 000 zł., otrzymają miano rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że któryś z inwestorów wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 15 listopada 2019 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta umowa pożyczki, wszystkie środki zostały już wypłacone.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, jest hipoteka, par. 777 oraz poręczenie.


Hurtowy zakup części samochodowych
Hurtowy zakup części samochodowych

Hurtowy zakup części samochodowych

185 000 PLN / 8% / 18 mies. / Nieruchomość, par. 777, poręczenie

Inwestycja aktywna od 6 listopada 2021 r., do momentu zebrania kwoty 185 000 zł. Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków. Zwrot odbywa się w 18 ratach kapitałowo-odsetkowych, z ostatnią ratą balonową. Pełne rozliczenie pożyczki odbędzie się do 4 maja 2023 r. DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.


Pożyczka przeznaczona jest na cele inwestycyjne: Hurtowy zakup części samochodowych.

---------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji. 

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 185 000 zł., otrzymają status rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że inwestor wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 4 listopada 2021 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta notarialna umowa pożyczki, wszystkie środki zostały już wypłacone.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, jest hipoteka oraz poręczenie z par. 777.


Zakup specjalistycznych maszyn i narzędzi
Zakup specjalistycznych maszyn i narzędzi

Zakup specjalistycznych maszyn i narzędzi

118 000 PLN / 8% / 18 mies. / Nieruchomość, par. 777, poręczenie

Inwestycja aktywna od 9 października 2021 r., do momentu zebrania kwoty 118 000 zł. Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków. Zwrot odbywa się w 18 ratach kapitałowo-odsetkowych, z ostatnią ratą balonową. Pełne rozliczenie pożyczki odbędzie się do 5 kwietnia 2023 r. DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.


Pożyczka przeznaczona jest na cele inwestycyjne: Zakup specjalistycznych maszyn i narzędzi.

---------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji. 

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 118 000 zł., otrzymają status rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że inwestor wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 4 września 2021 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta umowa pożyczki, wszystkie środki zostały już wypłacone.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, jest hipoteka oraz 2 poręczenia z par. 777.


Zakup samochodu dostawczego
Zakup samochodu dostawczego

Zakup samochodu dostawczego

34 000 PLN / 8% / 18 mies. / Nieruchomość, par. 777, poręczenia

Inwestycja aktywna od 25 września 2021 r., do momentu zebrania kwoty 34 000 zł. Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków. Zwrot odbywa się w 18 ratach kapitałowo-odsetkowych, z ostatnią ratą balonową. Pełne rozliczenie pożyczki odbędzie się do 24 marca 2023 r. DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.


Pożyczka przeznaczona jest na cele inwestycyjne: Zakup samochodu dostawczego.

---------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji. 

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 34 000 zł., otrzymają status rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że inwestor wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 24 września 2021 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta umowa pożyczki, wszystkie środki zostały już wypłacone.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, są; hipoteka oraz 2 poręczenia z par. 777.


Budowa 5 domków - wynajem agroturystyczny (kontynuacja)
Budowa 5 domków - wynajem agroturystyczny (kontynuacja)

Budowa 5 domków - wynajem agroturystyczny (kontynuacja)

125 000 PLN / 8% / 18 mies. / Nieruchomość, par. 777, poręczenie

Inwestycja aktywna od 18 września 2021 r., do momentu zebrania kwoty 125 000 zł. Rozliczenie inwestycji, najpóźniej do 15 marca 2023 r.

Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków do czasu ich zwrotu, maksymalnie do 15 marca 2023 r. Co do tego terminu DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Inwestycja powiązana jest z udzieloną 13 marca 2020 r., pożyczką i dotyczy obsługi kolejnego, 18 miesięcznego okresu. Poprzedni - 18 miesięczny okres został już rozliczony, zgodnie z wcześniejszym harmonogramem.


---------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji. 

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 125 000 zł., otrzymają miano rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że inwestor wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 13 marca 2020 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta umowa pożyczki, wszystkie środki zostały wypłacone.

- 10 września 2021 r., został rozliczony wcześniejszy - 18 miesięczny okres pożyczki.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, jest hipoteka, par. 777 oraz poręczenie.


Otwarcie zakładu kosmetycznego
Otwarcie zakładu kosmetycznego

Otwarcie zakładu kosmetycznego

46 000 PLN / 8% / 18 mies. / Nieruchomość, par. 777, poręczenia

Inwestycja aktywna od 11 września 2021 r., do momentu zebrania kwoty 46 000 zł. Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków. Zwrot odbywa się w 18 ratach kapitałowo-odsetkowych, z ostatnią ratą balonową. Pełne rozliczenie pożyczki odbędzie się do 28 lutego 2023 r. DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.


Pożyczka przeznaczona jest na cele inwestycyjne: Otwarcie salonu kosmetycznego w Szumowie.

---------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji. 

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 46 000 zł., otrzymają status rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że inwestor wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 30 sierpnia 2021 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta umowa pożyczki, wszystkie środki zostały już wypłacone.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, są; hipoteka oraz 2 poręczenia z par. 777.


Remont i sprzedaż nieruchomości w Koninie
Remont i sprzedaż nieruchomości w Koninie

Remont i sprzedaż nieruchomości w Koninie

141 000 PLN / 9% / 24 mies. / Nieruchomość, par. 777, poręczenie

Inwestycja aktywna od 21 sierpnia 2021 r., do momentu zebrania kwoty 141 000 zł. Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków. Zwrot odbywa się w 24 ratach kapitałowo-odsetkowych. Pełne rozliczenie pożyczki odbędzie się do 16 sierpnia 2023 r. DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.


Pożyczka przeznaczona jest na cele inwestycyjne: Remont nieruchomości komercyjnej, przerobienie na obiekt mieszkalny, następnie sprzedaż z zyskiem.

---------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji. 

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 141 000 zł., otrzymają status rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że inwestor wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 16 sierpnia 2021 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta umowa pożyczki, wszystkie środki zostały już wypłacone.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, są; hipoteka, par. 777 oraz poręczenie.


Otwarcie kliniki odnowy biologicznej
Otwarcie kliniki odnowy biologicznej

Otwarcie kliniki odnowy biologicznej

355 000 PLN / 8% / 18 mies. / Nieruchomość, par. 777, poręczenie

+ 1% dla wpłat 30 000 zł i wyższych

Inwestycja aktywna od 28 sierpnia 2021 r., do momentu zebrania kwoty 355 000 zł. Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków. Zwrot odbywa się w 18 ratach kapitałowo-odsetkowych, z ostatnią ratą balonową. Pełne rozliczenie pożyczki odbędzie się do 23 lutego 2023 r. DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.


Pożyczka przeznaczona jest na cele inwestycyjne: Otworzenie kliniki odnowy biologicznej w Gdańsku.

---------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji. 

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 355 000 zł., otrzymają status rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że inwestor wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 23 sierpnia 2021 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta umowa pożyczki, wszystkie środki zostały już wypłacone.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, są; hipoteka, par. 777 oraz poręczenie.


Zakup samochodu dostawczego
Zakup samochodu dostawczego

Zakup samochodu dostawczego

61 000 PLN / 8% / 18 mies. / Nieruchomość, par. 777

+ 1% dla wpłat 30 000 zł i wyższych

Inwestycja aktywna od 24 lipca 2021 r., do momentu zebrania kwoty 61 000 zł. Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków. Zwrot odbywa się w 18 ratach kapitałowo-odsetkowych, z ostatnią ratą balonową. Pełne rozliczenie pożyczki odbędzie się do 23 stycznia 2023 r. DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.


Pożyczka przeznaczona jest na cele inwestycyjne: Zakup drugiego samochodu dostawczego - transport międzynarodowy.

---------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji. 

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 61 000 zł., otrzymają status rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że inwestor wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 22 lipca 2021 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta umowa pożyczki, wszystkie środki zostały już wypłacone.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, są; hipoteka oraz par. 777.

Wykończenie i sprzedaż domu pod Warszawą
Wykończenie i sprzedaż domu pod Warszawą

Wykończenie i sprzedaż domu pod Warszawą

68 000 PLN / 8% / 18 mies. / Nieruchomość, par. 777

+ 1% dla wpłat 30 000 zł i wyższych

Inwestycja aktywna od 31 lipca 2021 r., do momentu zebrania kwoty 68 000 zł. Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków. Zwrot odbywa się w 18 ratach kapitałowo-odsetkowych, z ostatnią ratą balonową. Pełne rozliczenie pożyczki odbędzie się do 30 stycznia 2023 r. DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.


Pożyczka przeznaczona jest na cele inwestycyjne: Dokończenie budowy domu w Radziejowicach pod Warszawą, oraz sprzedaż z zyskiem.

---------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji. 

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 68 000 zł., otrzymają status rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że inwestor wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 30 lipca 2021 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta umowa pożyczki, wszystkie środki zostały już wypłacone.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, są; hipoteka oraz par. 777.


Zakup samochodu osobowo-ciężarowego
Zakup samochodu osobowo-ciężarowego

Zakup samochodu osobowo-ciężarowego

29 000 PLN / 9% / 24 mies. / Pojazd, par. 777, poręczenie

Inwestycja aktywna od 10 lipca 2021 r., do momentu zebrania kwoty 29 000 zł. Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków. Zwrot odbywa się w 24 ratach kapitałowo-odsetkowych, z ostatnią ratą balonową. Pełne rozliczenie pożyczki odbędzie się do 7 lipca 2023 r. DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.


Celem pożyczki jest zakup drugiego samochodu do celów firmowych, oraz bieżąca działalność.

---------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji. 

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 29 000 zł., będą miały miano rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że inwestor wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 7 czerwca 2021 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta umowa pożyczki, wszystkie środki zostały już wypłacone.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, jest m. in: przewłaszczenie pod zabezpieczenie, poręczenie wraz z par 777.


Zakup samochodu osobowo-ciężarowego
Zakup samochodu osobowo-ciężarowego

Zakup samochodu osobowo-ciężarowego

57 000 PLN / 9% / 24 mies. / Pojazd, par. 777, poręczenie

Inwestycja aktywna od 3 lipca 2021 r., do momentu zebrania kwoty 57 000 zł. Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków. Zwrot odbywa się w 24 ratach kapitałowo-odsetkowych, z ostatnią ratą balonową. Pełne rozliczenie pożyczki odbędzie się do 26 czerwca 2023 r. DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.


Celem pożyczki jest zakup samochodu do celów firmowych.

---------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji. 

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 57 000 zł., będą miały miano rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że inwestor wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 26 maja 2021 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta umowa pożyczki, wszystkie środki zostały już wypłacone.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, jest m. in: przewłaszczenie pod zabezpieczenie, poręczenie wraz z par 777.


Zakup maszyn do cięcia drewna
Zakup maszyn do cięcia drewna

Zakup maszyn do cięcia drewna

47 000 PLN / 8% / 18 mies. / Nieruchomość, par. 777, poręczenie

+ 1% dla wpłat 30 000 zł i wyższych

Inwestycja aktywna od 26 czerwca 2021 r., do momentu zebrania kwoty 47 000 zł. Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków. Zwrot odbywa się w 18 ratach kapitałowo-odsetkowych, z ostatnią ratą balonową. Pełne rozliczenie pożyczki odbędzie się do 31 grudnia 2022 r. DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.


Pożyczka przeznaczona jest na cele inwestycyjne: Zakup maszyn do cięcia drewna w celu zwiększenia produkcji.

---------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji. 

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 47 000 zł., otrzymają status rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że inwestor wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 4 maja 2021 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta umowa pożyczki, wszystkie środki zostały już wypłacone.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, są; hipoteka, par. 777 oraz poręczenie.


Zakup paneli fotowoltaicznych
Zakup paneli fotowoltaicznych

Zakup paneli fotowoltaicznych

447 000 PLN / 8% / 18 mies. / Nieruchomość, par. 777, poręczenie

+ 1% dla wpłat 10 000 zł i wyższych

Inwestycja aktywna od 21 maja 2021 r., do momentu zebrania kwoty 447 000 zł. Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków. Zwrot odbywa się w 18 ratach kapitałowo-odsetkowych, z ostatnią ratą balonową. Pełne rozliczenie pożyczki odbędzie się do 10 listopada 2022 r. DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.


Pożyczka przeznaczona jest na usprawnienie procesów montażu i zakup paneli fotowoltaicznych.

---------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji. 

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 447 000 zł., będą miały miano rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że inwestor wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 10 maja 2021 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta umowa pożyczki, wszystkie środki zostały już wypłacone.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, są; hipoteka, par. 777 oraz poręczenie.


Zakup maszyn i urządzeń czyszczących
Zakup maszyn i urządzeń czyszczących

Zakup maszyn i urządzeń czyszczących

92 000 PLN / 8% / 12 mies. / Nieruchomość, par. 777, poręczenie

+ 1% dla wpłat 50 000 zł i wyższych

Inwestycja aktywna od 17 czerwca 2021 r., do momentu zebrania kwoty 92 000 zł. Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków. Zwrot odbywa się w 12 ratach kapitałowo-odsetkowych, z ostatnią ratą balonową. Pełne rozliczenie pożyczki odbędzie się do 15 czerwca 2022 r. DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.


Pożyczka przeznaczona jest na cele inwestycyjne: Zakup maszyn i urządzeń czyszczących, oraz zwiększenie mocy przerobowych.

---------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji. 

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 92 000 zł., otrzymają status rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że inwestor wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 15 czerwca 2021 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta umowa pożyczki, wszystkie środki zostały już wypłacone.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, są; hipoteka, par. 777 oraz poręczenie.


III etap budowy kompleksu biurowego i hali produkcyjno-magazynowej (kontynuacja)
III etap budowy kompleksu biurowego i hali produkcyjno-magazynowej (kontynuacja)

III etap budowy kompleksu biurowego i hali produkcyjno-magazynowej (kontynuacja)

97 000 PLN / 8% / 18 mies. / Nieruchomość, par. 777, poręczenie innej firmy

+ 1% dla wpłat 10 000 zł i wyższych

+ 2% dla wpłat 50 000 zł i wyższych


Inwestycja aktywna od 3 czerwca 2021 r., do momentu zebrania kwoty 97 000 zł. Rozliczenie inwestycji, najpóźniej do 30 listopada 2022 r.

Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków do czasu ich zwrotu, maksymalnie do 30 listopada 2022 r. Co do tego terminu DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Inwestycja powiązana jest z udzieloną 27 listopada 2019 r., pożyczką i dotyczy obsługi kolejnego, 18 miesięcznego okresu. Poprzedni - 18 miesięczny okres został już rozliczony, zgodnie z wcześniejszym harmonogramem.


---------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji. 

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 97 000 zł., będą miały miano rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że inwestor wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 27 listopada 2019 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta umowa pożyczki, wszystkie środki zostały wypłacone.

- 31 maja 2021 r., zgodnie z harmonogramem, został rozliczony wcześniejszy - 18 miesięczny okres pożyczki.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, jest hipoteka oraz par. 777 - poddanie się egzekucji ze wszystkich składników majątku.


Kupno i sprzedaż apartamentu w Sea Towers
Kupno i sprzedaż apartamentu w Sea Towers

Kupno i sprzedaż apartamentu w Sea Towers

950 000 PLN / 8% / 12 mies. / Nieruchomość

+ 1% dla wpłat 100 000 zł i wyższych


Inwestycja aktywna od 8 maja 2021 r., do momentu zebrania kwoty 950 000 zł. Rozliczenie inwestycji, najpóźniej do 31 maja 2022r.

Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków do czasu ich zwrotu, maksymalnie do 31 maja 2022r. Co do tego terminu DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Inwestycja polega na uczestnictwie w zyskach z kupna apartamentu w Sea Towers, przeprowadzeniu home staging, następnie sprzedaży z zyskiem.


--------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji. 

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 950 000 zł., otrzymają status rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że któryś z inwestorów wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 12 kwietnia 2021 r., w kancelarii notarialnej Mateusza Domaradzkiego została zawarta przedwstępna umowa kupna nieruchomości. Zadatek w wys. 95 000 zł., został już wypłacony.

- Zabezpieczeniem wypłaconych środków jest wpis roszczenia w dz. III K.W., o zawarcie umowy przyrzeczonej, lub zwrot dwukrotności wypłaconego zadatku. Nabycie nieruchomości nie jest uzależnione od wyniku niniejszej aukcji, umowa przyrzeczona zostanie zawarta 31 maja 2021 r., ze środków własnych.

- Pośrednictwem sprzedaży zajmuje się FilarNieruchomosci.pl - agencja należąca do DFI FILAR, oraz partnerskie agencje obrotu nieruchomościami z całej Polski.


Wyposażenie biura tłumaczeń
Wyposażenie biura tłumaczeń

Wyposażenie biura tłumaczeń

40 000 PLN / 8% / 24 mies. / Nieruchomość, par. 777, poręczenie

+ 1% dla wpłat 10 000 zł i wyższych


Inwestycja aktywna od 22 kwietnia 2021 r., do momentu zebrania kwoty 40 000 zł. Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków. Zwrot odbywa się w 24 ratach kapitałowo-odsetkowych, z ostatnią ratą balonową. Pełne rozliczenie pożyczki odbędzie się do 20 kwietnia 2023 r. DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.


Pożyczka przeznaczona jest na wyposażenie biura tłumaczeń.

---------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji. 

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 40 000 zł., będą miały miano rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że inwestor wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 20 kwietnia 2021 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta umowa pożyczki, wszystkie środki zostały już wypłacone.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, są; hipoteka, par. 777 oraz poręczenie.


Zakup samochodu osobowego
Zakup samochodu osobowego

Zakup samochodu osobowego

38 000 PLN / 9% / 24 mies. / Pojazd, par. 777, poręczenie

Inwestycja aktywna od 10 kwietnia 2021 r., do momentu zebrania kwoty 38 000 zł. Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków. Zwrot odbywa się w 24 ratach kapitałowo-odsetkowych, z ostatnią ratą balonową. Pełne rozliczenie pożyczki odbędzie się do 29 marca 2023 r. DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.


Celem pożyczki jest zakup samochodu do celów firmowych.

---------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji. 

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 38 000 zł., będą miały miano rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że inwestor wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 29 marca 2021 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta umowa pożyczki, wszystkie środki zostały już wypłacone.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, jest m. in: przewłaszczenie pod zabezpieczenie, poręczenie wraz z par 777.


Zakup sprzętu spawalniczego
Zakup sprzętu spawalniczego

Zakup sprzętu spawalniczego

47 000 PLN / 8% / 18 mies. / Nieruchomość, par. 777

+ 1% dla wpłat 10 000 zł i wyższych


Inwestycja aktywna od 21 marca 2021 r., do momentu zebrania kwoty 47 000 zł. Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków. Zwrot odbywa się w 18 ratach kapitałowo-odsetkowych, z ostatnią ratą balonową. Pełne rozliczenie pożyczki odbędzie się do 3 września 2022 r. DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Celem pożyczki jest zakup sprzętu spawalniczego, dalszy rozwój przedsiębiorstwa.

---------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji. 

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 47 000 zł., będą miały miano rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że inwestor wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 3 marca 2021 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta umowa pożyczki, wszystkie środki zostały już wypłacone.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, jest hipoteka oraz par. 777.


Rozpoczęcie budowy sklepu
Rozpoczęcie budowy sklepu

Rozpoczęcie budowy sklepu

73 000 PLN / 9% / 24 mies. / Nieruchomość, par. 777, poręczenie

Inwestycja aktywna od 13 marca 2021 r., do momentu zebrania kwoty 73 000 zł. Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków. Zwrot odbywa się w 24 ratach kapitałowo-odsetkowych, z ostatnią ratą balonową. Pełne rozliczenie pożyczki odbędzie się do 26 lutego 2023 r. DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Celem pożyczki jest rozpoczęcie prac: Budowa sklepu z parkingiem w Gdyni.

---------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji. 

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 73 000 zł., będą miały miano rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że inwestor wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 26 lutego 2021 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta umowa pożyczki, wszystkie środki zostały już wypłacone.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, są hipoteka, par. 777 oraz poręczenie.


Wykończenie oraz sprzedaż domu pod Ostrowem Wlkp. Etap II
Wykończenie oraz sprzedaż domu pod Ostrowem Wlkp. Etap II

Wykończenie oraz sprzedaż domu pod Ostrowem Wlkp. Etap II

47 000 PLN / 9% / 24 mies. / Nieruchomość, par. 777, poręczenia

Inwestycja aktywna od 9 marca 2021 r., do momentu zebrania kwoty 47 000 zł. Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków. Zwrot odbywa się w 24 ratach kapitałowo-odsetkowych, z ostatnią ratą balonową. Pełne rozliczenie pożyczki odbędzie się do 15 marca 2023 r. DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Środki z pożyczki przeznaczone będą na końcowy etap wykończenia domu, następnie sprzedaż z zyskiem na przestrzeni 1,5-3 lat.

---------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji. 

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 47 000 zł., będą miały miano rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że inwestor wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 26 lutego 2021 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta umowa pożyczki, wszystkie środki zostały już wypłacone.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, jest hipoteka, par. 777 oraz poręczenia.


Wyposażenie kompleksu biurowego
Wyposażenie kompleksu biurowego

Wyposażenie kompleksu biurowego

123 000 PLN / 9% / 12 mies. / Nieruchomość, par. 777, poręczenia

Inwestycja aktywna od 26 lutego 2021 r., do momentu zebrania kwoty 123 000 zł. Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków. Zwrot odbywa się w 12 ratach kapitałowo-odsetkowych. Pełne rozliczenie pożyczki odbędzie się do 28 lutego 2022 r. DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Zapraszamy do udziału w kolejnej aukcji pożyczkowej powiązanej z Firmą Usługowo Instalacyjno - Spawalniczą "Malec". Środki w całości będą przeznaczone na wyposażenie kompleksu biurowo, przeznaczonego na potrzeby firmy. Poprzednie etapy dot. budowy zostały zakończone, wszystkie prace zgodnie z deklaracjami - wykonane.

Ziemia wraz z zakończonym kompleksem biurowym, stanowi zabezpieczenie pożyczki. W/g operatu, z 31 października 2019 wartość ukończonej nieruchomości wynosi 3 500 000 zł., (szczegóły w zakładce "O inwestycji").


Firma ma ugruntowaną pozycję na rynku, bardzo dobre dochody i obroty oraz duże doświadczenie. 

---------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji. 

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 123 000 zł., będą miały miano rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że któryś z inwestorów wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 9 lutego 2021 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta umowa pożyczki, wszystkie środki zostały już wypłacone.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, jest hipoteka, par. 777 oraz poręczenie innej firmy.


Kontrakty i doradztwo energetyczne. Rozwój
Kontrakty i doradztwo energetyczne. Rozwój

Kontrakty i doradztwo energetyczne. Rozwój

122 000 PLN / 9% / 18 mies. / Nieruchomość, par. 777, poręczenie

+ 1% dla wpłat 50 000 zł i wyższych


Inwestycja aktywna od 9 lutego 2021 r., do momentu zebrania kwoty 122 000 zł. Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków. Zwrot odbywa się w 18 ratach kapitałowo-odsetkowych, z ostatnią ratą balonową. Pełne rozliczenie pożyczki odbędzie się do 8 sierpnia 2022 r. DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Celem pożyczki jest rozwinięcie działalności B2B w obszarach energetycznych.

---------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji. 

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 122 000 zł., będą miały miano rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że inwestor wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 8 lutego 2021 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta umowa pożyczki, wszystkie środki zostały już wypłacone.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, są; hipoteka, par. 777 oraz poręczenie.


Sprzedaż mieszkania w Malborku
Sprzedaż mieszkania w Malborku

Sprzedaż mieszkania w Malborku

48 000 PLN / 9% / 9 mies. / Nieruchomość, par. 777, pełnomocnictwo


Inwestycja aktywna od 19 stycznia 2021 r., do momentu zebrania kwoty 48 000 zł. Rozliczenie inwestycji, najpóźniej do 18 października 2021r.

Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków do czasu ich zwrotu, maksymalnie do 18 października 2021r. Co do tego terminu DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Inwestycja dotyczy udziału w zyskach z "Zaliczki Dla Sprzedających Nieruchomość" - to produkt polegający na wypłaceniu z góry zaliczki, akonto przyszłej sprzedaży nieruchomości, następnie udziału w zysku z pośrednictwa sprzedaży oraz z oprocentowania zaliczki. Prospekt dot. produktu jest dostępny po zalogowaniu, lub na stronie www.filar.org.pl w zakładce "finansowanie".

--------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji. 

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 48 000 zł., otrzymają status rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że któryś z inwestorów wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 18 stycznia 2021 r., w kancelarii notarialnej Mateusza Domaradzkiego zostały zawarte stosowne umowy (zgodnie z opisem w prospekcie). DFI FILAR, wypłacił już całą kwotę zaliczki 48 000 zł. 

- Zabezpieczeniem wypłaconych środków jest wpis hipoteki wraz z roszczeniem w KW, par. 777, oraz pełnomocnictwo do reprezentacji przed urzędami oraz sprzedaży.

- Pośrednictwem sprzedaży zajmuje się FilarNieruchomosci.pl - agencja należąca do DFI FILAR, oraz partnerskie agencje obrotu nieruchomościami z całej Polski.


Uruchomienie kolejnego sklepu spożywczego
Uruchomienie kolejnego sklepu spożywczego

Uruchomienie kolejnego sklepu spożywczego

77 000 PLN / 9% / 18 mies. / Nieruchomość, par. 777

+ 1% dla wpłat 30 000 zł i wyższych


Inwestycja aktywna od 16 grudnia 2020 r., do momentu zebrania kwoty 77 000 zł. Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków. Zwrot odbywa się w 18 ratach kapitałowo-odsetkowych, z ostatnią ratą balonową. Pełne rozliczenie pożyczki odbędzie się do 14 czerwca 2022 r. DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Celem pożyczki jest zakup towaru i uruchomienie całodobowego sklepu spożywczo-monopolowego w Głogowie.

---------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji. 

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 77 000 zł., będą miały miano rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że inwestor wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 14 grudnia 2020 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta umowa pożyczki, wszystkie środki zostały już wypłacone.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, jest hipoteka oraz par. 777.


Wykończenie oraz sprzedaż domu pod Ostrowem Wlkp.
Wykończenie oraz sprzedaż domu pod Ostrowem Wlkp.

Wykończenie oraz sprzedaż domu pod Ostrowem Wlkp.

92 300 PLN / 9% / 18 mies. / Nieruchomość, par. 777, poręczenia

+ 1% dla wpłat 20 000 zł i wyższych


Inwestycja aktywna od 2 grudnia 2020 r., do momentu zebrania kwoty 92 300 zł. Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków. Zwrot odbywa się w 18 ratach kapitałowo-odsetkowych, z ostatnią ratą balonową. Pełne rozliczenie pożyczki odbędzie się do 1 czerwca 2022 r. DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Środki z pożyczki przeznaczone będą na wykończenie domu, następnie sprzedaż z zyskiem na przestrzeni 1,5-3 lat.

---------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji. 

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 92 300 zł., będą miały miano rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że inwestor wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 1 grudnia 2020 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta umowa pożyczki, wszystkie środki zostały już wypłacone.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, jest hipoteka, par. 777 oraz poręczenia.


Firma spawalnicza - organizacja miejsc pracy
Firma spawalnicza - organizacja miejsc pracy

Firma spawalnicza - organizacja miejsc pracy

53 900 PLN / 9% / 18 mies. / Nieruchomość, par. 777, poręczenia

+ 1% dla wpłat 20 000 zł i wyższych


Inwestycja aktywna od 31 października 2020 r., do momentu zebrania kwoty 53 900 zł. Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków. Zwrot odbywa się w 18 ratach kapitałowo-odsetkowych, z ostatnią ratą balonową. Pełne rozliczenie pożyczki odbędzie się do 29 kwietnia 2022 r. DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Celem pożyczki jest stworzenie nowych miejsc pracy, zakup dodatkowego sprzętu.

---------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji. 

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 53 900 zł., będą miały miano rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że inwestor wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 29 października 2020 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta umowa pożyczki, wszystkie środki zostały już wypłacone.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, są hipoteka, par. 777 oraz poręczenie.


Zwiększenie sprzedaży pojazdów - dalszy rozwój (kontynuacja)
Zwiększenie sprzedaży pojazdów - dalszy rozwój (kontynuacja)

Zwiększenie sprzedaży pojazdów - dalszy rozwój (kontynuacja)

179 000 PLN / 9% / 18 mies. / Nieruchomość, par. 777

+ 1% dla wpłat 20 000 zł i powyżej.


Inwestycja aktywna od 25 września 2020 r., do momentu zebrania kwoty 179 000 zł. Rozliczenie inwestycji, najpóźniej do 21 marca 2022 r.

Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków do czasu ich zwrotu, maksymalnie do 21 marca 2022 r. Co do tego terminu DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Inwestycja powiązana jest z udzieloną 21 września 2019 r., pożyczką i dotyczy obsługi kolejnego 18 miesięcznego okresu. Poprzedni - 12 miesięczny okres został już rozliczony, zgodnie z harmonogramem.


---------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji. 

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 179 000 zł., będą miały miano rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że inwestor wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 21 września 2019 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta umowa pożyczki, wszystkie środki zostały już wypłacone.

- 21 września 2020 r., zgodnie z harmonogramem, został rozliczony pierwszy okres pożyczki.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, jest hipoteka oraz par. 777 - poddanie się egzekucji ze wszystkich składników majątku.


Sprzedaż działki budowlanej w miejscowości Lubawa
Sprzedaż działki budowlanej w miejscowości Lubawa

Sprzedaż działki budowlanej w miejscowości Lubawa

60 000 PLN / 9% / 9 mies. / Nieruchomość, par. 777


Inwestycja aktywna od 18 października 2020 r., do momentu zebrania kwoty 60 000 zł. Rozliczenie inwestycji, najpóźniej do 14 lipca 2021r.

Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków do czasu ich zwrotu, maksymalnie do 14 lipca 2021r. Co do tego terminu DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Inwestycja dotyczy udziału w zyskach z "Zaliczki Dla Sprzedających Nieruchomość" - to produkt polegający na wypłaceniu z góry zaliczki, akonto przyszłej sprzedaży nieruchomości, następnie udziału w zysku z pośrednictwa sprzedaży oraz z oprocentowania zaliczki. Prospekt dot. produktu jest dostępny po zalogowaniu, lub na stronie www.filar.org.pl w zakładce "finansowanie".

--------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji. 

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 60 000 zł., otrzymają status rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że któryś z inwestorów wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 14 października 2020r., w kancelarii notarialnej Mateusza Domaradzkiego zostały zawarte stosowne umowy (zgodnie z opisem w prospekcie). DFI FILAR, wypłacił już całą kwotę zaliczki 60 000 zł. 

- Zabezpieczeniem wypłaconych środków jest wpis hipoteki wraz z roszczeniem w KW, par. 777, oraz pełnomocnictwo do reprezentacji przed urzędami oraz sprzedaży.

- Pośrednictwem sprzedaży zajmuje się FilarNieruchomosci.pl - agencja należąca do DFI FILAR, oraz partnerskie agencje obrotu nieruchomościami z całej Polski.


Dokończenie budowy domu w Ornontowicach (kontynuacja)
Dokończenie budowy domu w Ornontowicach (kontynuacja)

Dokończenie budowy domu w Ornontowicach (kontynuacja)

94 000 PLN / 9% / 18 mies. / Nieruchomość, par. 777, poręczenie

+ 1% dla wpłat 20 000 zł i powyżej.


Inwestycja aktywna od 22 sierpnia 2020 r., do momentu zebrania kwoty 94 000 zł. Rozliczenie inwestycji, najpóźniej do 23 lutego 2022 r.

Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków do czasu ich zwrotu, maksymalnie do 23 lutego 2022 r. Co do tego terminu DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Inwestycja powiązana jest z udzieloną 23 sierpnia 2019 r., pożyczką i dotyczy obsługi kolejnego 18 miesięcznego okresu. Poprzedni - 12 miesięczny okres został już rozliczony, zgodnie z harmonogramem.


---------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji. 

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 94 000 zł., będą miały miano rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że inwestor wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 23 sierpnia 2019 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta umowa pożyczki, wszystkie środki zostały już wypłacone.

- 21 sierpnia 2020 r., zgodnie z harmonogramem, został rozliczony pierwszy okres pożyczki.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, jest hipoteka, par. 777 oraz poręczenie.


Budowa i sprzedaż domu w Poznaniu (kontynuacja)
Budowa i sprzedaż domu w Poznaniu (kontynuacja)

Budowa i sprzedaż domu w Poznaniu (kontynuacja)

108 300 PLN / 9% / 18 mies. / Nieruchomość, par. 777

+ 1% dla wpłat 20 000 zł i powyżej.


Inwestycja aktywna od 15 sierpnia 2020 r., do momentu zebrania kwoty 108 300 zł. Rozliczenie inwestycji, najpóźniej do 7 lutego 2022 r.

Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków do czasu ich zwrotu, maksymalnie do 7 lutego 2022 r. Co do tego terminu DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Inwestycja powiązana jest z udzieloną 7 sierpnia 2019 r., pożyczką i dotyczy obsługi kolejnego 18 miesięcznego okresu. Poprzedni - 12 miesięczny okres został już rozliczony, zgodnie z harmonogramem.


---------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji. 

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 108 300 zł., będą miały miano rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że inwestor wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 7 sierpnia 2019 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta umowa pożyczki, wszystkie środki zostały już wypłacone.

- 7 sierpnia 2020 r., zgodnie z harmonogramem, został rozliczony pierwszy okres pożyczki.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, jest hipoteka oraz par. 777.


Sprzedaż działki budowlanej w miejscowości Turze
Sprzedaż działki budowlanej w miejscowości Turze

Sprzedaż działki budowlanej w miejscowości Turze

25 000 PLN / 9% / 9 mies. / Nieruchomość, par. 777, pełnomocnictwo


Inwestycja aktywna od 6 sierpnia 2020 r., do momentu zebrania kwoty 25 000 zł. Rozliczenie inwestycji, najpóźniej do 29 kwietnia 2021r.

Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków do czasu ich zwrotu, maksymalnie do 29 kwietnia 2021r. Co do tego terminu DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Inwestycja dotyczy udziału w zyskach z "Zaliczki Dla Sprzedających Nieruchomość" - to produkt polegający na wypłaceniu z góry zaliczki, akonto przyszłej sprzedaży nieruchomości, następnie udziału w zysku z pośrednictwa sprzedaży oraz z oprocentowania zaliczki. Prospekt dot. produktu jest dostępny po zalogowaniu, lub na stronie www.filar.org.pl w zakładce "Finansowanie".

--------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji. 

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 25 000 zł., otrzymają status rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że któryś z inwestorów wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 29 lipca.2020r., w kancelarii notarialnej Mateusza Domaradzkiego zostały zawarte stosowne umowy (zgodnie z opisem w prospekcie). DFI FILAR, wypłacił już całą kwotę zaliczki 25 000 zł. 

- Zabezpieczeniem wypłaconych środków jest wpis hipoteki wraz z roszczeniem w KW, par. 777, oraz pełnomocnictwo do reprezentacji przed urzędami oraz sprzedaży.

- Pośrednictwem sprzedaży zajmuje się FilarNieruchomosci.pl - agencja należąca do DFI FILAR, oraz partnerskie agencje obrotu nieruchomościami z całej Polski.


Sprzedaż mieszkania w Będzinie
Sprzedaż mieszkania w Będzinie

Sprzedaż mieszkania w Będzinie

120 000 PLN / 9% / 9 mies. / Nieruchomość, par. 777, pełnomocnictwo

+ 1% dla wpłat 10 000 zł i wyższych


Inwestycja aktywna od 31 lipca 2020 r., do momentu zebrania kwoty 120 000 zł. Rozliczenie inwestycji, najpóźniej do 28 kwietnia 2021r.

Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków do czasu ich zwrotu, maksymalnie do 28 kwietnia 2021r. Co do tego terminu DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Inwestycja dotyczy udziału w zyskach z "Zaliczki Dla Sprzedających Nieruchomość" - to produkt polegający na wypłaceniu z góry zaliczki, akonto przyszłej sprzedaży nieruchomości, następnie udziału w zysku z pośrednictwa sprzedaży oraz z oprocentowania zaliczki. Prospekt dot. produktu jest dostępny po zalogowaniu, lub na stronie www.filar.org.pl w zakładce "Finansowanie".

--------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji. 

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 120 000 zł., otrzymają status rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że któryś z inwestorów wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 28 lipca.2020r., w kancelarii notarialnej Mateusza Domaradzkiego zostały zawarte stosowne umowy (zgodnie z opisem w prospekcie). DFI FILAR, wypłacił już całą kwotę zaliczki 120 000 zł. 

- Zabezpieczeniem wypłaconych środków jest wpis hipoteki wraz z roszczeniem w KW, par. 777, oraz pełnomocnictwo do reprezentacji przed urzędami oraz sprzedaży.

- Pośrednictwem sprzedaży zajmuje się FilarNieruchomosci.pl - agencja należąca do DFI FILAR, oraz partnerskie agencje obrotu nieruchomościami z całej Polski.


Sprzedaż mieszkania w Zabrzu
Sprzedaż mieszkania w Zabrzu

Sprzedaż mieszkania w Zabrzu

94 000 PLN / 9% / 9 mies. / Nieruchomość, par. 777, pełnomocnictwo

+ 1% dla wpłat 10 000 zł i wyższych


Inwestycja aktywna od 16 lipca 2020 r., do momentu zebrania kwoty 94 000 zł. Rozliczenie inwestycji, najpóźniej do 14 kwietnia 2021r.

Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków do czasu ich zwrotu, maksymalnie do 14 kwietnia 2021r. Co do tego terminu DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Inwestycja dotyczy udziału w zyskach z "Zaliczki Dla Sprzedających Nieruchomość" - to produkt polegający na wypłaceniu z góry zaliczki, akonto przyszłej sprzedaży nieruchomości, następnie udziału w zysku z pośrednictwa sprzedaży oraz z oprocentowania zaliczki. Prospekt dot. produktu jest dostępny po zalogowaniu, lub na stronie www.filar.org.pl w zakładce "Finansowanie".

--------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji. 

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 94 000 zł., otrzymają status rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że któryś z inwestorów wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 14 lipca.2020r., w kancelarii notarialnej Mateusza Domaradzkiego zostały zawarte stosowne umowy (zgodnie z opisem w prospekcie). DFI FILAR, wypłacił już całą kwotę zaliczki 94 000 zł. 

- Zabezpieczeniem wypłaconych środków jest wpis hipoteki wraz z roszczeniem w KW, par. 777, oraz pełnomocnictwo do reprezentacji przed urzędami oraz sprzedaży.

- Pośrednictwem sprzedaży zajmuje się FilarNieruchomosci.pl - agencja należąca do DFI FILAR, oraz partnerskie agencje obrotu nieruchomościami z całej Polski.


Budowa 4-rodzinnego domu nad jeziorem
Budowa 4-rodzinnego domu nad jeziorem

Budowa 4-rodzinnego domu nad jeziorem

217 000 PLN / 10% / 18 mies. / Nieruchomość, par. 777, poręczenia


Inwestycja aktywna od 25 czerwca 2020 r., do momentu zebrania kwoty 217 000 zł. Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków. Zwrot odbywa się w 18 ratach kapitałowo-odsetkowych, z ostatnią ratą balonową. Pełne rozliczenie pożyczki odbędzie się do 19 grudnia 2021 r. DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Celem pożyczki jest budowa czterorodzinnego budynku, następnie sprzedaż odzielnych mieszkań.

---------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji. 

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 217 000 zł., będą miały miano rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że inwestor wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 19 czerwca 2020 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta umowa pożyczki, wszystkie środki zostały już wypłacone.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, są hipoteki, par. 777 oraz poręczenia.


Sprzedaż apartamentu w Sea Towers w Gdyni
Sprzedaż apartamentu w Sea Towers w Gdyni

Sprzedaż apartamentu w Sea Towers w Gdyni

145 000 PLN / 9% / 9 mies. / Nieruchomość, par. 777

+ 1% dla wpłat 10 000 zł i wyższych


Inwestycja aktywna od 29 maja 2020 r., do momentu zebrania kwoty 145 000 zł. Rozliczenie inwestycji, najpóźniej do 26 lutego 2021r.

Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków do czasu ich zwrotu, maksymalnie do 26 lutego 2021r. Co do tego terminu DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Inwestycja dotyczy udziału w zyskach z "Zaliczki Dla Sprzedających Nieruchomość" - to produkt polegający na wypłaceniu z góry zaliczki, akonto przyszłej sprzedaży nieruchomości, następnie udziału w zysku z pośrednictwa sprzedaży oraz z oprocentowania zaliczki. Prospekt dot. produktu jest dostępny po zalogowaniu, lub na stronie www.filar.org.pl w zakładce "Finansowanie".

--------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji. 

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 145 000 zł., otrzymają status rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że któryś z inwestorów wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 26.05.2020r., w kancelarii notarialnej Mateusza Domaradzkiego zostały zawarte stosowne umowy (zgodnie z opisem w prospekcie). DFI FILAR, wypłacił już całą kwotę zaliczki 145 000 zł. 

- Zabezpieczeniem wypłaconych środków jest wpis hipoteki wraz z roszczeniem w KW, par. 777.

- Pośrednictwem sprzedaży zajmuje się FilarNieruchomosci.pl - agencja należąca do DFI FILAR, oraz partnerskie agencje obrotu nieruchomościami z całej Polski.


Sprzedaż mieszkania w Gdyni
Sprzedaż mieszkania w Gdyni

Sprzedaż mieszkania w Gdyni

160 000 PLN / 9% / 9 mies. / Nieruchomość, par. 777

+ 1% dla wpłat 10 000 zł i wyższych


Inwestycja aktywna od 22 maja 2020 r., do momentu zebrania kwoty 160 000 zł. Rozliczenie inwestycji, najpóźniej do 19 lutego 2021r.

Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków do czasu ich zwrotu, maksymalnie do 19 lutego 2021r. Co do tego terminu DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Inwestycja dotyczy udziału w zyskach z "Zaliczki Dla Sprzedających Nieruchomość" - to produkt polegający na wypłaceniu z góry zaliczki, akonto przyszłej sprzedaży nieruchomości, następnie udziału w zysku z pośrednictwa sprzedaży oraz z oprocentowania zaliczki. Prospekt dot. produktu jest dostępny po zalogowaniu, lub na stronie www.filar.org.pl w zakładce "Finansowanie".

--------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji. 

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 160 000 zł., będą miały miano rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że któryś z inwestorów wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 19.05.2020r., w kancelarii notarialnej Mateusza Domaradzkiego zostały zawarte stosowne umowy (zgodnie z opisem w prospekcie). DFI FILAR, wypłacił już całą kwotę zaliczki 160 000 zł. 

- Zabezpieczeniem wypłaconych środków jest wpis hipoteki wraz z roszczeniem  w KW, par. 777.

- Pośrednictwem sprzedaży zajmuje się FilarNieruchomosci.pl - agencja należąca do DFI FILAR, oraz partnerskie agencje obrotu nieruchomościami z całej Polski.


Sprzedaż mieszkania w Gdańsku
Sprzedaż mieszkania w Gdańsku

Sprzedaż mieszkania w Gdańsku

35 000 PLN / 10% / 9 mies. / Nieruchomość, par. 777

Inwestycja aktywna od 9 maja 2020 r., do momentu zebrania kwoty 35 000 zł. Rozliczenie inwestycji, najpóźniej do 9 lutego 2021r.

Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków do czasu ich zwrotu, maksymalnie do 9 lutego 2021 r. Co do tego terminu DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Inwestycja dotyczy udziału w zyskach z "Zaliczki Dla Sprzedających Nieruchomość" - to produkt który polega na wypłaceniu z góry zaliczki, akonto przyszłej sprzedaży nieruchomości, następnie udziału w zysku z pośrednictwa sprzedaży oraz z oprocentowania zaliczki. Prospekt dot. produktu jest dostępny po zalogowaniu, lub na stronie www.filar.org.pl w zakładce "Finansowanie".

--------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji. 

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 35 000 zł., będą miały miano rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że któryś z inwestorów wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 8 maja 2020 r., zawarta została umowa pośrednictwa sprzedaży (zgodnie z opisem w prospekcie).

- Do 15 maja 2020 r., zawarta zostanie przedwstępna umowa kupna nieruchomości za 80% ceny szybko-zbywalnej (zgodnie z opisem w prospekcie) oraz ustanowienie zabezpieczenia - par. 777

- Pośrednictwem sprzedaży zajmuje się FilarNieruchomosci.pl - agencja należąca do DFI FILAR, oraz partnerskie agencje obrotu nieruchomościami z całej Polski.


Sprzedaż apartamentu w Sea Towers w Gdyni
Sprzedaż apartamentu w Sea Towers w Gdyni

Sprzedaż apartamentu w Sea Towers w Gdyni

280 000 PLN / 10% / 9 mies. / Nieruchomość, par. 777

+ 1% dla wpłat 10 000 zł i wyższych

+ 2% dla wpłat 50 000 zł i wyższych


Inwestycja aktywna od 4 kwietnia 2020 r., do momentu zebrania kwoty 280 000 zł. Rozliczenie inwestycji, najpóźniej do 15 stycznia 2021r.

Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków do czasu ich zwrotu, maksymalnie do 15 stycznia 2021 r. Co do tego terminu DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Inwestycja dotyczy udziału w zyskach z "Zaliczki Dla Sprzedających Nieruchomość" - to produkt który polega na wypłaceniu z góry zaliczki, akonto przyszłej sprzedaży nieruchomości, następnie udziału w zysku z pośrednictwa sprzedaży oraz z oprocentowania zaliczki. Prospekt dot. produktu jest dostępny po zalogowaniu, lub na stronie www.filar.org.pl w zakładce "Finansowanie".

--------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji. 

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 280 000 zł., będą miały miano rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że któryś z inwestorów wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 2 kwietnia 2020 r., zawarte zostały stosowne umowy (zgodnie z opisem w prospekcie). DFI FILAR, wypłacił już całą kwotę zaliczki 280 000 zł. 

- Zabezpieczeniem wypłaconych środków jest pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości wraz z reprezentacją przed urzędami oraz par.777.

- Pośrednictwem sprzedaży zajmuje się FilarNieruchomosci.pl - agencja należąca do DFI FILAR, oraz partnerskie agencje obrotu nieruchomościami z całej Polski.


Budowa 5 domków - wynajem agroturystyczny
Budowa 5 domków - wynajem agroturystyczny

Budowa 5 domków - wynajem agroturystyczny

156 000 PLN / 10% / 18 mies. / Nieruchomość, par. 777, poręczenie

+ 1% dla wpłat 50 000 zł i wyższych


Inwestycja aktywna od 19 marca 2020 r., do momentu zebrania kwoty 156 000 zł. Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków. Zwrot odbywa się w 18 ratach kapitałowo-odsetkowych, z ostatnią ratą balonową. Pełne rozliczenie pożyczki odbędzie się do 15 września 2021 r. DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Środki z pożyczki przeznaczone będą na adaptację pokoi na wynajem oraz na budowę 5 domków letniskowych w obrębie działki.

---------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji. 

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 156 000 zł., będą miały miano rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że inwestor wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 13 marca 2020 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta umowa pożyczki, wszystkie środki zostały już wypłacone.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, jest hipoteka, par. 777 oraz poręczenie.


IV etap budowy kompleksu biurowego i hali produkcyjno-magazynowej
IV etap budowy kompleksu biurowego i hali produkcyjno-magazynowej

IV etap budowy kompleksu biurowego i hali produkcyjno-magazynowej

180 000 PLN / 10% / 24 mies. / Nieruchomość, par. 777, poręczenie

+ 1% dla wpłat 50 000 zł i wyższych


Inwestycja aktywna od 28 lutego 2020 r., do momentu zebrania kwoty 180 000 zł. Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków. Zwrot odbywa się w 24 ratach kapitałowo-odsetkowych, z ostatnią ratą balonową. Pełne rozliczenie pożyczki odbędzie się do 28 lutego 2022 r. DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Zapraszamy do udziału w kolejnej aukcji pożyczkowej dla Firmy Usługowo Instalacyjno - Spawalniczej "Malec". Środki w całości będą przeznaczone na sfinansowanie ostatniego, IV etapu budowy kompleksu biurowo-przemysłowego przeznaczonego na potrzeby firmy. Poprzednie etapy zostały zakończone, wszystkie prace zgodnie z deklaracjami - wykonane.

Ziemia wraz z postępującą budową, stanowi zabezpieczenie pożyczki, a kolejne etapy zwiększają wartość zabezpieczenia. W/g operatu, na dzień 31 października 2019 wartość nieruchomości to 1 680 000 zł (szczegóły w zakładce "O inwestycji").

Firma ma ugruntowaną pozycję na rynku, bardzo dobre dochody i obroty oraz duże doświadczenie. Warunkiem finansowania jest przeznaczenie środków na budowę - zwiększające wartość zabezpieczenia. Pożyczkobiorca terminowo reguluje raty poprzednich pożyczek na II etap oraz III.

---------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji. 

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 180 000 zł., będą miały miano rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że któryś z inwestorów wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 19 lutego 2020 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta umowa pożyczki, wszystkie środki zostały już wypłacone.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, jest hipoteka, par. 777 oraz poręczenie innej firmy.


Sprzedaż mieszkania w Ząbkach k. Warszawy
Sprzedaż mieszkania w Ząbkach k. Warszawy

Sprzedaż mieszkania w Ząbkach k. Warszawy

69 000 PLN / 10% / 6 mies. / Nieruchomość, par. 777


Inwestycja aktywna od 17 lutego 2020 r., do momentu zebrania kwoty 69 000 zł. Rozliczenie inwestycji, najpóźniej do 14 lipca 2020r.

Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków do czasu ich zwrotu, maksymalnie do 14 lipca 2020 r. Co do tego terminu DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Inwestycja dotyczy udziału w zyskach z "Zaliczki Dla Sprzedających Nieruchomość" - to produkt polegający na wypłaceniu z góry zaliczki, akonto przyszłej sprzedaży nieruchomości, następnie udziału w zysku z pośrednictwa sprzedaży oraz z oprocentowania zaliczki. Prospekt dot. produktu jest dostępny po zalogowaniu, lub na stronie www.filar.org.pl w zakładce "Finansowanie".

--------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji. 

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 69 000 zł., będą miały miano rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że któryś z inwestorów wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 14 lutego 2020 r., w kancelarii notarialnej Mateusza Domaradzkiego zostały zawarte stosowne umowy (zgodnie z opisem w prospekcie). DFI FILAR, wypłacił już całą kwotę zaliczki 69 000 zł. 

- Zabezpieczeniem wypłaconych środków jest wpis w KW, par. 777, oraz pełnomocnictwo do reprezentacji przed urzędami oraz sprzedaży.

- Pośrednictwem sprzedaży zajmuje się FilarNieruchomosci.pl - agencja należąca do DFI FILAR, oraz partnerskie agencje obrotu nieruchomościami z całej Polski.

Rozwinięcie działalności - zakup zbiorów kolekcjonerskich
Rozwinięcie działalności - zakup zbiorów kolekcjonerskich

Rozwinięcie działalności - zakup zbiorów kolekcjonerskich

89 000 PLN / 10% / 18 mies. / Nieruchomość, par. 777, poręczenie

+ 1% dla wpłat 30 000 zł i wyższych


Inwestycja aktywna od 13 lutego 2020 r., do momentu zebrania kwoty 89 000 zł. Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków. Zwrot odbywa się w 18 ratach kapitałowo-odsetkowych, z ostatnią ratą balonową. Pełne rozliczenie pożyczki odbędzie się do 31 lipca 2021 r. DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Pożyczka przeznaczona jest na okazyjny zakup a następnie sprzedaż detaliczną  lub całościową zbiorów kolekcjonerskich; kart, monet i innych kolekcji.

---------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji. 

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 89 000 zł., będą miały miano rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że któryś z inwestorów wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 31 stycznia 2020 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta umowa pożyczki, wszystkie środki zostały już wypłacone.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, jest hipoteka, par. 777 oraz poręczenie.


Dzierżawa i przygotowanie parkingu na Helu
Dzierżawa i przygotowanie parkingu na Helu

Dzierżawa i przygotowanie parkingu na Helu

179 000 PLN / 10% / 24 mies. / Nieruchomość, par. 777, poręczenie

 

Inwestycja aktywna od 18 listopada 2019 r., do momentu zebrania kwoty 179 000 zł. Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków. Zwrot odbywa się w 24 ratach kapitałowo-odsetkowych, z ostatnią ratą balonową. Rozliczenie pożyczki odbędzie się do 15 listopada 2021 r. DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Pożyczka przeznaczona jest na zapłatę pięcioletniej dzierżawy działki na Helu, następnie przygotowanie płatnego parkingu samochodowego.


--------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji. 

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 179 000 zł., będą miały miano rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że któryś z inwestorów wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 15 listopada 2019 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta umowa pożyczki, wszystkie środki zostały już wypłacone.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, jest hipoteka, par. 777 oraz poręczenie.

 

III etap budowy kompleksu biurowego i hali produkcyjno-magazynowej
III etap budowy kompleksu biurowego i hali produkcyjno-magazynowej

III etap budowy kompleksu biurowego i hali produkcyjno-magazynowej

180 000 PLN / 10% / 18 mies. / Nieruchomość, par. 777, poręczenie innej firmy

+ 1% dla wpłat 30 000 zł i wyższych

+ 2% dla wpłat 60 000 zł i wyższych


Inwestycja aktywna od 1 grudnia 2019 r., do momentu zebrania kwoty 180 000 zł. Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków. Zwrot odbywa się w 18 ratach kapitałowo-odsetkowych, z ostatnią ratą balonową. Rozliczenie pożyczki odbędzie się do 31 maja 2021 r. DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Zapraszamy do udziału w kolejnej aukcji pożyczkowej dla Firmy Usługowo Instalacyjno - Spawalniczej "Malec". Środki w całości będą przeznaczone na sfinansowanie III etapu budowy kompleksu biurowo-przemysłowego przeznaczonego na potrzeby firmy. II etap został zakończony, wszystkie prace zgodnie z deklaracjami - wykonane.

Ziemia wraz z postępującą budową, stanowi zabezpieczenie pożyczki, a kolejne etapy zwiększają wartość zabezpieczenia. W/g operatu, na dzień 31 października 2019 wartość nieruchomości to 1 680 000 zł (szczegóły w zakładce "O inwestycji").

Firma ma ugruntowaną pozycję na rynku, bardzo dobre dochody i obroty oraz duże doświadczenie. Warunkiem finansowania jest przeznaczenie środków na budowę - zwiększające wartość zabezpieczenia. Pożyczkobiorca terminowo reguluje raty poprzedniej pożyczki na II etap.

---------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji. 

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 180 000 zł., będą miały miano rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że któryś z inwestorów wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 27 listopada 2019 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta umowa pożyczki, wszystkie środki zostały już wypłacone.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, jest hipoteka, par. 777 oraz poręczenie innej firmy.

 

Zakup samochodów do przewozu osób w Warszawie
Zakup samochodów do przewozu osób w Warszawie

Zakup samochodów do przewozu osób w Warszawie

70 000 PLN / 10% / 24 mies. / Nieruchomość, par. 777, poręczenia


Inwestycja aktywna od 12 listopada 2019 r., do momentu zebrania kwoty 70 000 zł. Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków. Zwrot odbywa się w 24 ratach kapitałowo-odsetkowych, z ostatnią ratą balonową. Rozliczenie pożyczki odbędzie się do 4 listopada 2021 r. DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Środki z pożyczki przeznaczone są na wsparcie zakupu dwóch samochodów m-ki Skoda Superb. Firma prowadzi działalność w zakresie przewozów osobowych w systemie Uber, w Warszawie.


--------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji. 

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 70 000 zł., będą miały miano rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że któryś z inwestorów wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 1 października 2019 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta umowa pożyczki, wszystkie środki zostały już wypłacone.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, jest hipoteka, par. 777, poręczenia osobiste członków zarządu i prezesa.


Zakup samochodów do przewozu osób w Trójmieście
Zakup samochodów do przewozu osób w Trójmieście

Zakup samochodów do przewozu osób w Trójmieście

30 000 PLN / 10% / 18 mies. / zastaw rej., par. 777, poręczenia

+ 1% dla wpłat 25 000 zł i wyższych.


Inwestycja aktywna od 4 listopada 2019 r., do momentu zebrania kwoty 30 000 zł. Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków. Zwrot odbywa się w 18 równych ratach kapitałowo-odsetkowych, najpóźniej do 30 kwietnia 2021 r. DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Pożyczka, jest przeznaczona na cele inwestycyjne - wsparcie zakupu kolejnych, dwóch samochodów, pracujących w systemie Uber, Opti Taxi oraz Bolt. 

--------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji. 

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 30 000 zł., będą miały miano rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że któryś z inwestorów wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 29 października 2019 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta umowa pożyczki. Następnego dnia, wszystkie środki zostały wypłacone.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, jest zastaw rejestrowy, par. 777, poręczenie.

 

Sprzedaż domu pod Poznaniem
Sprzedaż domu pod Poznaniem

Sprzedaż domu pod Poznaniem

70 000 PLN / 10% / 6 mies. / Nieruchomość, par. 777

+ 1% dla wpłat 25 000 zł i wyższych.


Inwestycja aktywna od 26 października 2019 r., do momentu zebrania kwoty 70 000 zł. Rozliczenie inwestycji, najpóźniej do 24 kwietnia 2020r.

Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków do czasu ich zwrotu, maksymalnie do 24 kwietnia 2020 r. Co do tego terminu DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Inwestycja dotyczy udziału w zyskach z "Zaliczki Dla Sprzedających Nieruchomość" - to produkt polegający na wypłaceniu z góry zaliczki, akonto przyszłej sprzedaży nieruchomości, następnie udziału w zysku z pośrednictwa sprzedaży oraz z oprocentowania zaliczki. Prospekt dot. produktu jest dostępny po zalogowaniu, lub na stronie www.filar.org.pl w zakładce "Finansowanie".

--------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji. 

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 70 000 zł., będą miały miano rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że któryś z inwestorów wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 24 października 2019 r., w kancelarii notarialnej Mateusza Domaradzkiego zostały zawarte stosowne umowy (zgodnie z opisem w prospekcie). DFI FILAR, wypłacił już całą kwotę zaliczki 70 000 zł. 

- Zabezpieczeniem wypłaconych środków jest wpis w KW, par. 777, oraz pełnomocnictwo do reprezentacji przed urzędami oraz sprzedaży.

- Pośrednictwem sprzedaży zajmuje się FilarNieruchomosci.pl - agencja należąca do DFI FILAR, oraz partnerskie agencje obrotu nieruchomościami z całej Polski.


Zwiększenie sprzedaży pojazdów - dalszy rozwój.

Zwiększenie sprzedaży pojazdów - dalszy rozwój.

200 000 PLN / 14% / 12 mies. / Nieruchomość, par. 777

+ 1% dla wpłat 25 000 zł i wyższych.


Zapraszamy do udziału w 12 miesięcznej inwestycji związanej z pożyczką firmową przeznaczoną na cele inwestycyjne - zwiększenie ilości sprzedaży pojazdów, sprowadzanych na zamówienie oraz dalszy rozwój działalności transportowej i usług pomocy drogowej.

--------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji. 

- Wysokość oprocentowania ustala się na 14% (nie dotyczy wpłat już dokonanych). Zmiany oprocentowania nie będą honorowane.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 200 000 zł., będą miały miano rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że któryś z inwestorów wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- Informujemy, że 21 września 2019 pomiędzy DFI Filar sp z o.o. a firmą pożyczkobiorcy, została podpisana umowa pożyczki, ustanowione zostało zabezpieczenie - par. 777 oraz hipoteczne. Cała kwota pożyczki, zgodnie z umową, została już wypłacona.

 

Dokończenie budowy domu w Ornontowicach

Dokończenie budowy domu w Ornontowicach

105 000 PLN / 14% / 12 mies. / Nieruchomość, par 777, poręczenie

+ 1% dla wpłat 10 000 zł i wyższych.


Przedmiotem aukcji jest 12 miesięczny udział w pożyczce firmowej, przeznaczonej w całości na wykończenie domu i przystosowanie go do użytkowania.

--------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów tej aukcji decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń, wszystkie deklaracje zyskują nominał 14%. 

- Potwierdzenia deklaracji inwestycji będą wysłane następnego dnia, prosimy nie wpłacać środków przed otrzymaniem potwierdzenia deklaracji inwestycji drogą mailową.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 105 000 zł., będą miały miano rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że któryś z inwestorów wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- Informujemy, że 23 sierpnia 2019 pomiędzy DFI Filar sp z o.o. a firmą pożyczkobiorcy, została podpisana umowa pożyczki, ustanowione zostało zabezpieczenie z par. 777, hipoteczne oraz zostały ustanowione poręczenia. Cała kwota pożyczki została już pożyczkobiorcy wypłacona.


Inwestycyjna budowa domu pod Poznaniem - Bolechowo Osiedle

Inwestycyjna budowa domu pod Poznaniem - Bolechowo Osiedle

75 000 PLN / 14% / 12 mies. / Nieruchomość, par. 777

+ 1% dla wpłat 10 000 zł i wyższych.


Zapraszamy do udziału w 12 miesięcznej inwestycji związanej z pożyczką firmową, przeznaczoną na dokończenie budowy i sprzedaż z zyskiem domu na obrzeżach Poznania - Bolechowo - Osiedle.

--------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów tej aukcji decyduje w kolejności wagowej: 1. wysokość zaproponowanego oprocentowania 2. kolejność zgłoszeń.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane następnego dnia. po zakończeniu aukcji, prosimy nie wpłacać środków przed otrzymaniem potwierdzenia inwestycji drogą mailową.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 75 000 zł., będą miały miano rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że któryś z inwestorów wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- Informujemy, że 9 sierpnia 2019 pomiędzy DFI Filar sp z o.o. a firmą pożyczkobiorców, została podpisana umowa pożyczki, ustanowione zostało zabezpieczenie z par. 777 oraz hipoteczne. Cała kwota pożyczki została już pożyczkobiorcy wypłacona.


Budowa i sprzedaż domu w Poznaniu
Budowa i sprzedaż domu w Poznaniu

Budowa i sprzedaż domu w Poznaniu

121 000 PLN / 11% / 12 mies. / Nieruchomość, par. 777

+ 1% dla wpłat 20 000 zł i powyżej.


Proponujemy 12-sto miesięczny udział w inwestycji pożyczkowej przeznaczonej w całości na budowę nowoczesnego domu w Poznaniu, z przeznaczeniem na sprzedaż z zyskiem.

--------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów tej aukcji decyduje w kolejności wagowej: 1. wysokość zaproponowanego oprocentowania 2. kolejność zgłoszeń.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane następnego dnia. po zakończeniu aukcji, prosimy nie wpłacać środków przed otrzymaniem potwierdzenia inwestycji drogą mailową.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 121 000 zł., będą miały miano rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że któryś z inwestorów wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- Informujemy, że 7 sierpnia 2019 pomiędzy DFI Filar sp z o.o. a firmą pożyczkobiorcy, została podpisana umowa pożyczki, ustanowione zostało zabezpieczenie z par. 777 oraz hipoteczne. Cała kwota pożyczki została już pożyczkobiorcy wypłacona.


Podział domu w Gdyni na mniejsze lokale - wynajem

Podział domu w Gdyni na mniejsze lokale - wynajem

78 000 PLN / 14% / 12 mies. / Nieruchomość, par. 777

+ 1% dla wpłat 10 000 zł i większych.


Przedmiotem aukcji jest roczny udział w inwestycji w pożyczkę firmową przeznaczoną na remont trzech oddzielnych lokali. Firma planuje rozszerzenie działalności o wynajem; podzielonego domu oraz warsztatu - garażu. Cała nieruchomość należy do właściciela firmy i stanowi równocześnie zabezpieczenie pożyczki.

--------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów tej aukcji decyduje w kolejności wagowej: 1. wysokość zaproponowanego oprocentowania 2. kolejność zgłoszeń.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane następnego dnia. po zakończeniu aukcji, prosimy nie wpłacać środków przed otrzymaniem potwierdzenia inwestycji drogą mailową.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 78 000 zł., będą miały miano rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że któryś z inwestorów wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- Informujemy, że 2 sierpnia 2019 pomiędzy DFI Filar sp z o.o. a firmą pożyczkobiorcy, została podpisana umowa pożyczki, ustanowione zostało zabezpieczenie z par. 777 oraz hipoteczne. Cała kwota 78 000 zł., zgodnie z umową została już wypłacona - ze środków DFI Filar sp z o.o.


Sprzedaż mieszkania w Gdańsku
Sprzedaż mieszkania w Gdańsku

Sprzedaż mieszkania w Gdańsku

90 000 PLN / 11% / 6 mies. / Nieruchomość, par. 777

Inwestycja aktywna od 20 lipca 2019 r. do 24 lipca 2019 r., lub dłużej, do dnia zebrania kwoty 90 000 zł. Rozliczenie do 24 stycznia 2020 r.


Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków do dnia ich zwrotu, maksymalnie do dnia 24 stycznia 2020 r. Co do tego terminu DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Proponujemy udział w zyskach z "Zaliczki Dla Sprzedających Nieruchomość" - produktu DFI FILAR.

"Zaliczka Dla Sprzedających Nieruchomość" to produkt polegający na wypłaceniu z góry zaliczki, akonto przyszłej sprzedaży nieruchomości, następnie udziału w zysku z pośrednictwa sprzedaży oraz z oprocentowania zaliczki. Jest to fuzja dwóch umów: Umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości oraz umowy pośrednictwa sprzedaży. Produkt ten, jest już stosowany w USA i Europie zachodniej, wypełnia pewną lukę na rynku, FILAR jest pierwszą i jedyną instytucją na Polskim runku, oferującą to rozwiązanie finansowe.


22 lipca w kancelarii notarialnej Mateusza Domaradzkiego będą zawarte stosowne umowy (zgodnie z prospektem). Zaraz po ukazaniu się wzmianki w KW, spółka Filar wypłaci zaliczkę z własnych środków.

Pośrednictwem sprzedaży zajmuje się FilarNieruchomosci.pl - agencja należąca do DFI FILAR, oraz partnerskie agencje obrotu nieruchomościami z całej Polski.

--------

Prospekt dot. produktu jest dostępny w zakładce "Informacje" po zalogowaniu lub na stronie www.filar.org.pl w zakładce "Finansowanie".


Zakup spawarki światłowodowej - rozpoczęcie własnej działalności

Zakup spawarki światłowodowej - rozpoczęcie własnej działalności

44 000 PLN / 15% / 12 mies. / Nieruchomość, tryb paragrafu 777

+ 1% dla wpłat pow. 10 000 zł


Aukcja pożyczkowa dotyczy zebrania środków przeznaczonych na zakup specjalistycznej spawarki światłowodowej, oraz narzędzi i sprzętu niezbędnego do samodzielnego prowadzenia takiej działalności. 

Założyciel firmy Welding Fiber ma dwuletnie doświadczenie w branży spawalnictwa światłowodowego i wykonuje zlecenia głównie dla takich operatorów jak Orange i Netia. Zapotrzebowanie na tego rodzaju usługi stale rośnie, co pozytywnie rokuje na prawidłową obsługę zobowiązania. 

Pożyczka zabezpieczona jest hipoteką nieruchomości - lokalu urządzonego w nowoczesnym stylu, o wartości rynkowej ok. 250 000 zł., oraz par. 777


--------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów w tej aukcji decyduje w kolejności wagowej: 1. wysokość zaproponowanego oprocentowania 2. kolejność zgłoszeń.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane następnego dnia. po zakończeniu aukcji, prosimy nie wpłacać środków przed otrzymaniem potwierdzenia inwestycji drogą mailową.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 44 000 zł., będą miały miano rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że któryś z inwestorów wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- Informujemy, że 5 lipca 2019 pomiędzy DFI Filar sp z o.o. a firmą Welding Fiber, została podpisana umowa pożyczki, natomiast 12 lipca ustanowione zostało zabezpieczenie z par. 777 oraz hipoteczne. Kwota pożyczki w całości została wypłacona ze środków DFI Filar sp z o.o.


Zakup pojazdów, rozwój - branża transportowa

Zakup pojazdów, rozwój - branża transportowa

206 000 PLN / 15% / 12 mies. / Nieruchomość, par 777, poręczenie

+ 1% dla wpłat pow. 25 000 zł

+ 2% dla wpłat pow. 50 000 zł


Proponujemy udział w kolejnej aukcji pożyczkowej. Do pożyczki przystępują dwie ściśle powiązane firmy z branży transportowej. Pożyczka zostanie przeznaczona na zakup 4 samochodów do przewozu osób, oraz na działania marketingowe, wspierający dalszy rozwój firm.

Inwestycja, oprócz poręczenia, par. 777, jest zabezpieczona hipoteką nieruchomości o wartości ok. 430 000 zł oraz poręczeniem drugiej, powiązanej firmy. Majątek ruchomy o wart. ok 300 000 zł.

Firmy zajmują przewozami osób oraz outsourcingiem krótkoterminowym kierowców dla całej branży transportowej w Polsce, organizacją grafików pracy samochodów.

Środki z pożyczki zostaną przeznaczone na zakup czterech samochodów do przewozu osób oraz marketing związany z rozwojem idei outsourcingu kierowców.

--------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów w tej aukcji decyduje wyłącznie kolejność zgłoszenia i wpływu środków. 

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji. 

- Wysokość oprocentowania nominalnego ustala się na 15% (plus bonusy). Inwestorom którzy zadeklarowali wzięcie udziału w aukcji w nominale 14%, oprocentowanie zostaje podniesione do 15%.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 206 000 zł., będą miały miano rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że któryś z inwestorów wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- Informujemy że DFI Filar, bez względu na fakt zebrania środków od inwestorów, udzieli pożyczki, korzystając z własnych środków. Umowa zostanie podpisana 8 lipca (poniedziałek) 2019 o godz. 15.00 w kancelarii notariusza Mateusza Domaradzkiego w Gdyni. 


Sprzedaż mieszkania w Gdyni
Sprzedaż mieszkania w Gdyni

Sprzedaż mieszkania w Gdyni

40 000 PLN / 11% / 6 mies. / Nieruchomość, tryb paragrafu 777

Inwestycja aktywna od 21 czerwca 2019 do 26 czerwca 2019, lub dłużej, do dnia zebrania kwoty 40 000 zł. Rozliczenie do 31 grudnia 2019 r.


Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków do dnia ich zwrotu, maksymalnie do dnia 31 grudnia 2019 r. Co do tego terminu DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Proponujemy udział w zyskach z "Zaliczki Dla Sprzedających Nieruchomość" - produktu DFI FILAR.

"Zaliczka Dla Sprzedających Nieruchomość" to produkt polegający na wypłaceniu z góry zaliczki, akonto przyszłej sprzedaży nieruchomości, następnie udziału w zysku z pośrednictwa sprzedaży oraz z oprocentowania zaliczki. Jest to fuzja dwóch umów: Umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości oraz umowy pośrednictwa sprzedaży. ?

Zaliczka w wys. 40 000 będzie sprzedającemu wypłacona po podpisaniu umowy notarialnej, 27 czerwca 2019 r., oraz po dokonanych wzmiankach w dziale III i IV Księgi Wieczystej dotyczących zabezpieczeń; roszczenia oraz hipoteki.


Pośrednictwem sprzedaży zajmują się regionalne agencje obrotu nieruchomościami z całej Polski we współpracy z FilarNieruchomosci.pl - agencją należąca do DFI FILAR.

Produkt ten, jest już stosowany w USA i Europie zachodniej, wypełnia pewną lukę na rynku, FILAR jest pierwszą i jedyną instytucją na Polskim runku, oferującą to rozwiązanie finansowe.

--------

Prospekt dot. produktu jest dostępny w zakładce "Informacje" po zalogowaniu lub na stronie www.filar.org.pl w zakładce "Finansowanie".


II etap budowy kompleksu biurowego i hali produkcyjno-magazynowej

II etap budowy kompleksu biurowego i hali produkcyjno-magazynowej

350 000 PLN / 17% / 12 mies. / Nieruchomość, par. 777, poręczenie innej firmy

+ 1% dla wpłat pow. 25 000 zł

+ 2% dla wpłat pow. 50 000 zł


Zapraszamy do udziału w aukcji pożyczkowej dla Firmy Usługowo Instalacyjno - Spawalniczej "Malec". Środki w całości będą przeznaczone na II etap budowy kompleksu biurowo-przemysłowego przeznaczonego na potrzeby firmy.


Ziemia wraz z rozpoczętą budową stanowi zabezpieczenie pożyczki. W/g wyceny stanu z sierpnia 2018 (w tej chwili prace są dalej posunięte) nieruchomość jest warta ok. 1 106 000 zł. (szczegóły w zakładce "O inwestycji"). Dalszy postęp prac zwiększa wartość samego zabezpieczenia. W sierpniu 2019, po dokonanych pracach budowlanych i wycenie bieżącego stanu budowy, firma Malec przystąpi do kolejnej aukcji, ok. 350 000 zł, której celem będzie III etap budowy.


Firma ma ugruntowaną pozycję na rynku, bardzo dobre dochody i obroty oraz duże doświadczenie. Warunkiem przyznania środków jest ich przeznaczenie; na budowę - zwiększające wartość zabezpieczenia. 


Sprzedaż 1/2 domu we Wrocławiu
Sprzedaż 1/2 domu we Wrocławiu

Sprzedaż 1/2 domu we Wrocławiu

60 000 PLN / 13% / 6 mies. / Nieruchomość, tryb paragrafu 777

Inwestycja aktywna od 3 maja 2019 do 8 maja 2019 lub dłużej, do dnia zebrania kwoty 60 000 zł. Rozliczenie do 8 listopada 2019 r.


Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków do dnia ich zwrotu, maksymalnie do dnia 8 listopada 2019 r. Co do tego terminu DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Proponujemy udział w zyskach z "Zaliczki Dla Sprzedających Nieruchomość" - produktu DFI FILAR.

"Zaliczka Dla Sprzedających Nieruchomość" to produkt polegający na wypłaceniu z góry zaliczki, akonto przyszłej sprzedaży nieruchomości, następnie udziału w zysku z pośrednictwa sprzedaży oraz z oprocentowania zaliczki. Jest to fuzja dwóch umów: Umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości oraz umowy pośrednictwa sprzedaży. ?

Zaliczka w wys. 60 000 będzie sprzedającemu wypłacona po podpisaniu umowy notarialnej, 8 maja 2019 r., oraz po dokonanych wzmiankach w dziale III i IV Księgi Wieczystej dotyczących zabezpieczeń; roszczenia oraz hipoteki.


Pośrednictwem sprzedaży zajmują się regionalne agencje obrotu nieruchomościami z całej Polski we współpracy z FilarNieruchomosci.pl - agencją należąca do DFI FILAR.

Produkt ten, jest już stosowany w USA i Europie zachodniej, wypełnia pewną lukę na rynku, FILAR jest pierwszą i jedyną instytucją na Polskim runku, oferującą to rozwiązanie finansowe.

--------

Prospekt dot. produktu jest dostępny w zakładce "Informacje" po zalogowaniu lub na stronie www.filar.org.pl w zakładce "Finansowanie".


Sprzedaż nieruchomości w Warszawie
Sprzedaż nieruchomości w Warszawie

Sprzedaż nieruchomości w Warszawie

90 000 PLN / 14% / 6 mies. / Zabezpieczenie - nieruchomość, par. 777

Inwestycja aktywna od 01.042019 r. do 06.04.2019 r., lub dłużej do dnia zebrania 90 000 zł. Rozliczenie do 01.10.2019 r.

+ 2% dla wpłat pow. 10 000 zł, 

+ 3% dla wpłat pow. 20 000 zł.


Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków do dnia ich zwrotu, maksymalnie do 1 października 2019 r. Co do tego terminu DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.


Proponujemy udział w zyskach z "Zaliczki Dla Sprzedających Nieruchomość" - produktu DFI FILAR.

"Zaliczka Dla Sprzedających Nieruchomość" to produkt polegający na wypłaceniu z góry zaliczki, akonto przyszłej sprzedaży nieruchomości, następnie udziału w zysku z pośrednictwa sprzedaży oraz z oprocentowania zaliczki. Jest to fuzja dwóch umów: Umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości oraz umowy pośrednictwa sprzedaży.


Zaliczka w wys. 90 000 została juz sprzedającemu wypłacona a w dziale III i IV Księgi Wieczystej zostało ustanowione zabezpieczenie; roszczenie oraz hipoteka.

Pośrednictwem sprzedaży zajmują się regionalne agencje obrotu nieruchomościami z całej Polski we współpracy z FilarNieruchomosci.pl - agencją należąca do DFI FILAR.

Produkt ten, jest już stosowany w USA i Europie zachodniej, wypełnia pewną lukę na rynku, FILAR jest pierwszą i jedyną instytucją na Polskim runku, oferującą to rozwiązanie finansowe.

--------

Prospekt dot. produktu jest dostępny w zakładce "Informacje" po zalogowaniu lub na stronie www.filar.org.pl w zakładce "Finansowanie".


Rozbudowa floty samochodowej
Rozbudowa floty samochodowej

Rozbudowa floty samochodowej

67 000 PLN / 17% / 6 mies. / Nieruchomość, tryb paragrafu 777, weksel

Proponujemy udział w zyskach w udzielonej pożyczce, przeznaczonej na rozbudowę floty samochodowej jeżdżącej w pasie nadmorskim dla Ubera i Mytaxi. Inwestor wpłacający pow. 10 tys. zł otrzyma dodatkowo 2%.

Pożyczkobiorca - Firma Bakster ma duże doświadczenie w dziedzinie przewozów regionalnych, zamierza kupić dodatkowe trzy samochody i powielić sprawdzony schemat który z powodzeniem stosuje od 6 miesięcy pracując dla Ubera i Mytaxi, wykorzystując dwa samochody, które już posiada.


Pożyczka jest dobrze zabezpieczona hipoteką, DFI FILAR wypłacił już środki i udziela gwarancji spłaty inwestorowi. Zwrot odbędzie się jednorazowo 26 sierpnia 2019 r. z intratnej sprzedaży dużej ziemi przemysłowo-usługowej. Szczegóły po zalogowaniu.


Sprzedaż domu w Zielonej Górze
Sprzedaż domu w Zielonej Górze

Sprzedaż domu w Zielonej Górze

80 000 PLN / 14% / 6 mies. / Zabezpieczenie - nieruchomość, par. 777

Inwestycja aktywna od 23.02.2019 do 01.03.2019 r., lub dłużej, do zebrania 80 000 zł, rozliczenie do 23.08. 2019 r.Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków do dnia ich zwrotu, maksymalnie do 23 sierpnia 2019 r. Co do tego terminu DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.


Proponujemy udział w zyskach z "Zaliczki Dla Sprzedających Nieruchomość" - produktu DFI FILAR.

"Zaliczka Dla Sprzedających Nieruchomość" to produkt polegający na wypłaceniu z góry zaliczki, akonto przyszłej sprzedaży nieruchomości, następnie udziału w zysku z pośrednictwa sprzedaży oraz z oprocentowania zaliczki. Jest to fuzja dwóch umów: Umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości oraz umowy pośrednictwa sprzedaży. ?

Zaliczka w wys. 80 000 została juz sprzedającemu wypłacona a w dziale III i IV Księgi Wieczystej zostało ustanowione zabezpieczenie; roszczenie oraz hipoteka.


Pośrednictwem sprzedaży zajmują się regionalne agencje obrotu nieruchomościami z całej Polski we współpracy z FilarNieruchomosci.pl - agencją należąca do DFI FILAR.

Produkt ten, jest już stosowany w USA i Europie zachodniej, wypełnia pewną lukę na rynku, FILAR jest pierwszą i jedyną instytucją na Polskim runku, oferującą to rozwiązanie finansowe.

--------

Prospekt dot. produktu jest dostępny w zakładce "Informacje" po zalogowaniu lub na stronie www.filar.org.pl w zakładce "Finansowanie".


Produkcja mebli na zamówienie - dalszy rozwój

Produkcja mebli na zamówienie - dalszy rozwój

65 000 PLN / 20% / 12 mies. / Hipoteka, par. 777, weksel, wykup ostatniej raty

Firma powstała w maju 2018, zajmuje się doradztwem, projektowaniem, produkcją i montażem różnego rodzaju mebli, zabudów, mebli stacjonarnych.


Założyciel posiada bogate doświadczenie i sukcesy w branży meblarskiej. Przez kilkanaście lat pracował w jednej z renomowanych firm meblarskich. Doświadczenie w połączeniu z tematycznym wykształceniem i pasją skutkowało wieloma udanymi realizacjami, zadowolonymi klientami i w efekcie poleceniami i kolejnymi zamówieniami. 

Pan Artur,  w 2018 roku zainwestował znaczną kwotę w budowę własnego warsztatu ze stanowiskiem samochodowym, przystosowanego do produkcji mebli oraz zakupił najważniejsze maszyny.


Duże zainteresowanie poniosło za sobą potrzebę formalizacji działalności - założenia firmy w maju 2018. Realizacja zamówień wymaga zwiększenia mocy przerobowych - dalszych inwestycji, zatrudnienia pracowników, dodatkowych, dwóch maszyn, dodatkowego samochodu dostawczego, ponad to budowę strony internetowej, produkcję elementów identyfikacji wizualnej.


Firma posiada sprecyzowane potrzeby i plan rozwoju - w załączniku, w zakładce "o inwestycji"


Sprzedaż domu w Tuchomiu
Sprzedaż domu w Tuchomiu

Sprzedaż domu w Tuchomiu

50 000 PLN / 14% / 3 mies. / Zabezpieczenie - nieruchomość, par. 777

Proponujemy udziały w zyskach jednego z produktów DFI FILAR: "Zaliczka Dla Sprzedających Nieruchomość"


Jest to produkt dla osób/firm sprzedających nieruchomość. Polega na wypłaceniu z góry zaliczki, akonto przyszłej sprzedaży nieruchomości, następnie udział w zysku z pośrednictwa sprzedaży oraz z oprocentowania od kwoty zaliczki. Jest to fuzja dwóch umów: Umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości oraz umowy pośrednictwa sprzedaży. 

Pośrednictwem sprzedaży zajmują się partnerskie agencje obrotu nieruchomościami z całej Polski lub (w przypadku Trójmiasta) FilarNieruchomosci.pl - agencja należąca do DFI FILAR.


Produkt ten, jest już stosowany w USA i Europie zachodniej, wypełnia pewną lukę na rynku, FILAR jest pierwszą i jedyną instytucją na Polskim runku, oferującą to rozwiązanie finansowe.


Dzięki  "Zaliczce Dla Sprzedających Nieruchomość" można np. zaspokoić pilne potrzeby finansowe, bez konieczności pośpiesznego zbywania nieruchomości po okazyjnej cenie, zaliczkować następną nieruchomość, dokonać okazyjnego zakupu...


Więcej o produkcie w załączniku w zakładce "Opis nieruchomości".