Lista inwestycji

Sprzedaż działki budowlanej w miejscowości Turze
Sprzedaż działki budowlanej w miejscowości Turze

Inwestycja Europpa - Sprzedaż działki budowlanej w miejscowości Turze

25 000 PLN / 9% / 9 mies. / Nieruchomość, par. 777, pełnomocnictwo


Inwestycja aktywna od 6 sierpnia 2020 r., do momentu zebrania kwoty 25 000 zł. Rozliczenie inwestycji, najpóźniej do 29 kwietnia 2021r.

Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków do czasu ich zwrotu, maksymalnie do 29 kwietnia 2021r. Co do tego terminu DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Inwestycja dotyczy udziału w zyskach z "Zaliczki Dla Sprzedających Nieruchomość" - to produkt polegający na wypłaceniu z góry zaliczki, akonto przyszłej sprzedaży nieruchomości, następnie udziału w zysku z pośrednictwa sprzedaży oraz z oprocentowania zaliczki. Prospekt dot. produktu jest dostępny po zalogowaniu, lub na stronie www.filar.org.pl w zakładce "Finansowanie".

--------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji. 

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 25 000 zł., otrzymają status rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że któryś z inwestorów wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 29 lipca.2020r., w kancelarii notarialnej Mateusza Domaradzkiego zostały zawarte stosowne umowy (zgodnie z opisem w prospekcie). DFI FILAR, wypłacił już całą kwotę zaliczki 25 000 zł. 

- Zabezpieczeniem wypłaconych środków jest wpis hipoteki wraz z roszczeniem w KW, par. 777, oraz pełnomocnictwo do reprezentacji przed urzędami oraz sprzedaży.

- Pośrednictwem sprzedaży zajmuje się FilarNieruchomosci.pl - agencja należąca do DFI FILAR, oraz partnerskie agencje obrotu nieruchomościami z całej Polski.


Inwestycje ostatnio zakończone

Sprzedaż mieszkania w Będzinie
Sprzedaż mieszkania w Będzinie

Inwestycja Europpa - Sprzedaż mieszkania w Będzinie

120 000 PLN / 9% / 9 mies. / Nieruchomość, par. 777, pełnomocnictwo

+ 1% dla wpłat 10 000 zł i wyższych


Inwestycja aktywna od 31 lipca 2020 r., do momentu zebrania kwoty 120 000 zł. Rozliczenie inwestycji, najpóźniej do 28 kwietnia 2021r.

Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków do czasu ich zwrotu, maksymalnie do 28 kwietnia 2021r. Co do tego terminu DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Inwestycja dotyczy udziału w zyskach z "Zaliczki Dla Sprzedających Nieruchomość" - to produkt polegający na wypłaceniu z góry zaliczki, akonto przyszłej sprzedaży nieruchomości, następnie udziału w zysku z pośrednictwa sprzedaży oraz z oprocentowania zaliczki. Prospekt dot. produktu jest dostępny po zalogowaniu, lub na stronie www.filar.org.pl w zakładce "Finansowanie".

--------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji. 

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 120 000 zł., otrzymają status rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że któryś z inwestorów wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 28 lipca.2020r., w kancelarii notarialnej Mateusza Domaradzkiego zostały zawarte stosowne umowy (zgodnie z opisem w prospekcie). DFI FILAR, wypłacił już całą kwotę zaliczki 120 000 zł. 

- Zabezpieczeniem wypłaconych środków jest wpis hipoteki wraz z roszczeniem w KW, par. 777, oraz pełnomocnictwo do reprezentacji przed urzędami oraz sprzedaży.

- Pośrednictwem sprzedaży zajmuje się FilarNieruchomosci.pl - agencja należąca do DFI FILAR, oraz partnerskie agencje obrotu nieruchomościami z całej Polski.


Sprzedaż mieszkania w Zabrzu
Sprzedaż mieszkania w Zabrzu

Inwestycja Europpa - Sprzedaż mieszkania w Zabrzu

94 000 PLN / 9% / 9 mies. / Nieruchomość, par. 777, pełnomocnictwo

+ 1% dla wpłat 10 000 zł i wyższych


Inwestycja aktywna od 16 lipca 2020 r., do momentu zebrania kwoty 94 000 zł. Rozliczenie inwestycji, najpóźniej do 14 kwietnia 2021r.

Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków do czasu ich zwrotu, maksymalnie do 14 kwietnia 2021r. Co do tego terminu DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Inwestycja dotyczy udziału w zyskach z "Zaliczki Dla Sprzedających Nieruchomość" - to produkt polegający na wypłaceniu z góry zaliczki, akonto przyszłej sprzedaży nieruchomości, następnie udziału w zysku z pośrednictwa sprzedaży oraz z oprocentowania zaliczki. Prospekt dot. produktu jest dostępny po zalogowaniu, lub na stronie www.filar.org.pl w zakładce "Finansowanie".

--------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji. 

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 94 000 zł., otrzymają status rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że któryś z inwestorów wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 14 lipca.2020r., w kancelarii notarialnej Mateusza Domaradzkiego zostały zawarte stosowne umowy (zgodnie z opisem w prospekcie). DFI FILAR, wypłacił już całą kwotę zaliczki 94 000 zł. 

- Zabezpieczeniem wypłaconych środków jest wpis hipoteki wraz z roszczeniem w KW, par. 777, oraz pełnomocnictwo do reprezentacji przed urzędami oraz sprzedaży.

- Pośrednictwem sprzedaży zajmuje się FilarNieruchomosci.pl - agencja należąca do DFI FILAR, oraz partnerskie agencje obrotu nieruchomościami z całej Polski.


Budowa 4-rodzinnego domu nad jeziorem
Budowa 4-rodzinnego domu nad jeziorem

Inwestycja Europpa - Budowa 4-rodzinnego domu nad jeziorem

217 000 PLN / 10% / 18 mies. / Nieruchomość, par. 777, poręczenia


Inwestycja aktywna od 25 czerwca 2020 r., do momentu zebrania kwoty 217 000 zł. Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków. Zwrot odbywa się w 18 ratach kapitałowo-odsetkowych, z ostatnią ratą balonową. Pełne rozliczenie pożyczki odbędzie się do 19 grudnia 2021 r. DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Celem pożyczki jest budowa czterorodzinnego budynku, następnie sprzedaż odzielnych mieszkań.

---------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji. 

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 217 000 zł., będą miały miano rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że inwestor wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 19 czerwca 2020 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta umowa pożyczki, wszystkie środki zostały już wypłacone.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, są hipoteki, par. 777 oraz poręczenia.


Sprzedaż apartamentu w Sea Towers w Gdyni
Sprzedaż apartamentu w Sea Towers w Gdyni

Inwestycja Europpa - Sprzedaż apartamentu w Sea Towers w Gdyni

145 000 PLN / 9% / 9 mies. / Nieruchomość, par. 777

+ 1% dla wpłat 10 000 zł i wyższych


Inwestycja aktywna od 29 maja 2020 r., do momentu zebrania kwoty 145 000 zł. Rozliczenie inwestycji, najpóźniej do 26 lutego 2021r.

Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków do czasu ich zwrotu, maksymalnie do 26 lutego 2021r. Co do tego terminu DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Inwestycja dotyczy udziału w zyskach z "Zaliczki Dla Sprzedających Nieruchomość" - to produkt polegający na wypłaceniu z góry zaliczki, akonto przyszłej sprzedaży nieruchomości, następnie udziału w zysku z pośrednictwa sprzedaży oraz z oprocentowania zaliczki. Prospekt dot. produktu jest dostępny po zalogowaniu, lub na stronie www.filar.org.pl w zakładce "Finansowanie".

--------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji. 

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 145 000 zł., otrzymają status rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że któryś z inwestorów wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 26.05.2020r., w kancelarii notarialnej Mateusza Domaradzkiego zostały zawarte stosowne umowy (zgodnie z opisem w prospekcie). DFI FILAR, wypłacił już całą kwotę zaliczki 145 000 zł. 

- Zabezpieczeniem wypłaconych środków jest wpis hipoteki wraz z roszczeniem w KW, par. 777.

- Pośrednictwem sprzedaży zajmuje się FilarNieruchomosci.pl - agencja należąca do DFI FILAR, oraz partnerskie agencje obrotu nieruchomościami z całej Polski.


Sprzedaż mieszkania w Gdyni
Sprzedaż mieszkania w Gdyni

Inwestycja Europpa - Sprzedaż mieszkania w Gdyni

160 000 PLN / 9% / 9 mies. / Nieruchomość, par. 777

+ 1% dla wpłat 10 000 zł i wyższych


Inwestycja aktywna od 22 maja 2020 r., do momentu zebrania kwoty 160 000 zł. Rozliczenie inwestycji, najpóźniej do 19 lutego 2021r.

Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków do czasu ich zwrotu, maksymalnie do 19 lutego 2021r. Co do tego terminu DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Inwestycja dotyczy udziału w zyskach z "Zaliczki Dla Sprzedających Nieruchomość" - to produkt polegający na wypłaceniu z góry zaliczki, akonto przyszłej sprzedaży nieruchomości, następnie udziału w zysku z pośrednictwa sprzedaży oraz z oprocentowania zaliczki. Prospekt dot. produktu jest dostępny po zalogowaniu, lub na stronie www.filar.org.pl w zakładce "Finansowanie".

--------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji. 

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 160 000 zł., będą miały miano rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że któryś z inwestorów wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 19.05.2020r., w kancelarii notarialnej Mateusza Domaradzkiego zostały zawarte stosowne umowy (zgodnie z opisem w prospekcie). DFI FILAR, wypłacił już całą kwotę zaliczki 160 000 zł. 

- Zabezpieczeniem wypłaconych środków jest wpis hipoteki wraz z roszczeniem  w KW, par. 777.

- Pośrednictwem sprzedaży zajmuje się FilarNieruchomosci.pl - agencja należąca do DFI FILAR, oraz partnerskie agencje obrotu nieruchomościami z całej Polski.


Sprzedaż mieszkania w Gdańsku
Sprzedaż mieszkania w Gdańsku

Inwestycja Europpa - Sprzedaż mieszkania w Gdańsku

35 000 PLN / 10% / 9 mies. / Nieruchomość, par. 777

Inwestycja aktywna od 9 maja 2020 r., do momentu zebrania kwoty 35 000 zł. Rozliczenie inwestycji, najpóźniej do 9 lutego 2021r.

Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków do czasu ich zwrotu, maksymalnie do 9 lutego 2021 r. Co do tego terminu DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Inwestycja dotyczy udziału w zyskach z "Zaliczki Dla Sprzedających Nieruchomość" - to produkt który polega na wypłaceniu z góry zaliczki, akonto przyszłej sprzedaży nieruchomości, następnie udziału w zysku z pośrednictwa sprzedaży oraz z oprocentowania zaliczki. Prospekt dot. produktu jest dostępny po zalogowaniu, lub na stronie www.filar.org.pl w zakładce "Finansowanie".

--------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji. 

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 35 000 zł., będą miały miano rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że któryś z inwestorów wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 8 maja 2020 r., zawarta została umowa pośrednictwa sprzedaży (zgodnie z opisem w prospekcie).

- Do 15 maja 2020 r., zawarta zostanie przedwstępna umowa kupna nieruchomości za 80% ceny szybko-zbywalnej (zgodnie z opisem w prospekcie) oraz ustanowienie zabezpieczenia - par. 777

- Pośrednictwem sprzedaży zajmuje się FilarNieruchomosci.pl - agencja należąca do DFI FILAR, oraz partnerskie agencje obrotu nieruchomościami z całej Polski.


Sprzedaż apartamentu w Sea Towers w Gdyni
Sprzedaż apartamentu w Sea Towers w Gdyni

Inwestycja Europpa - Sprzedaż apartamentu w Sea Towers w Gdyni

280 000 PLN / 10% / 9 mies. / Nieruchomość, par. 777

+ 1% dla wpłat 10 000 zł i wyższych

+ 2% dla wpłat 50 000 zł i wyższych


Inwestycja aktywna od 4 kwietnia 2020 r., do momentu zebrania kwoty 280 000 zł. Rozliczenie inwestycji, najpóźniej do 15 stycznia 2021r.

Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków do czasu ich zwrotu, maksymalnie do 15 stycznia 2021 r. Co do tego terminu DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Inwestycja dotyczy udziału w zyskach z "Zaliczki Dla Sprzedających Nieruchomość" - to produkt który polega na wypłaceniu z góry zaliczki, akonto przyszłej sprzedaży nieruchomości, następnie udziału w zysku z pośrednictwa sprzedaży oraz z oprocentowania zaliczki. Prospekt dot. produktu jest dostępny po zalogowaniu, lub na stronie www.filar.org.pl w zakładce "Finansowanie".

--------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji. 

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 280 000 zł., będą miały miano rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że któryś z inwestorów wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 2 kwietnia 2020 r., zawarte zostały stosowne umowy (zgodnie z opisem w prospekcie). DFI FILAR, wypłacił już całą kwotę zaliczki 280 000 zł. 

- Zabezpieczeniem wypłaconych środków jest pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości wraz z reprezentacją przed urzędami oraz par.777.

- Pośrednictwem sprzedaży zajmuje się FilarNieruchomosci.pl - agencja należąca do DFI FILAR, oraz partnerskie agencje obrotu nieruchomościami z całej Polski.


Budowa 5 domków - wynajem agroturystyczny
Budowa 5 domków - wynajem agroturystyczny

Inwestycja Europpa - Budowa 5 domków - wynajem agroturystyczny

156 000 PLN / 10% / 18 mies. / Nieruchomość, par. 777, poręczenie

+ 1% dla wpłat 50 000 zł i wyższych


Inwestycja aktywna od 19 marca 2020 r., do momentu zebrania kwoty 156 000 zł. Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków. Zwrot odbywa się w 18 ratach kapitałowo-odsetkowych, z ostatnią ratą balonową. Pełne rozliczenie pożyczki odbędzie się do 15 września 2021 r. DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Środki z pożyczki przeznaczone będą na adaptację pokoi na wynajem oraz na budowę 5 domków letniskowych w obrębie działki.

---------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji. 

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 156 000 zł., będą miały miano rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że inwestor wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 13 marca 2020 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta umowa pożyczki, wszystkie środki zostały już wypłacone.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, jest hipoteka, par. 777 oraz poręczenie.


IV etap budowy kompleksu biurowego i hali produkcyjno-magazynowej
IV etap budowy kompleksu biurowego i hali produkcyjno-magazynowej

Inwestycja Europpa - IV etap budowy kompleksu biurowego i hali produkcyjno-magazynowej

180 000 PLN / 10% / 24 mies. / Nieruchomość, par. 777, poręczenie

+ 1% dla wpłat 50 000 zł i wyższych


Inwestycja aktywna od 28 lutego 2020 r., do momentu zebrania kwoty 180 000 zł. Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków. Zwrot odbywa się w 24 ratach kapitałowo-odsetkowych, z ostatnią ratą balonową. Pełne rozliczenie pożyczki odbędzie się do 28 lutego 2022 r. DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Zapraszamy do udziału w kolejnej aukcji pożyczkowej dla Firmy Usługowo Instalacyjno - Spawalniczej "Malec". Środki w całości będą przeznaczone na sfinansowanie ostatniego, IV etapu budowy kompleksu biurowo-przemysłowego przeznaczonego na potrzeby firmy. Poprzednie etapy zostały zakończone, wszystkie prace zgodnie z deklaracjami - wykonane.

Ziemia wraz z postępującą budową, stanowi zabezpieczenie pożyczki, a kolejne etapy zwiększają wartość zabezpieczenia. W/g operatu, na dzień 31 października 2019 wartość nieruchomości to 1 680 000 zł (szczegóły w zakładce "O inwestycji").

Firma ma ugruntowaną pozycję na rynku, bardzo dobre dochody i obroty oraz duże doświadczenie. Warunkiem finansowania jest przeznaczenie środków na budowę - zwiększające wartość zabezpieczenia. Pożyczkobiorca terminowo reguluje raty poprzednich pożyczek na II etap oraz III.

---------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji. 

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 180 000 zł., będą miały miano rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że któryś z inwestorów wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 19 lutego 2020 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta umowa pożyczki, wszystkie środki zostały już wypłacone.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, jest hipoteka, par. 777 oraz poręczenie innej firmy.


Sprzedaż mieszkania w Ząbkach k. Warszawy
Sprzedaż mieszkania w Ząbkach k. Warszawy

Inwestycja Europpa - Sprzedaż mieszkania w Ząbkach k. Warszawy

69 000 PLN / 10% / 6 mies. / Nieruchomość, par. 777


Inwestycja aktywna od 17 lutego 2020 r., do momentu zebrania kwoty 69 000 zł. Rozliczenie inwestycji, najpóźniej do 14 lipca 2020r.

Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków do czasu ich zwrotu, maksymalnie do 14 lipca 2020 r. Co do tego terminu DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Inwestycja dotyczy udziału w zyskach z "Zaliczki Dla Sprzedających Nieruchomość" - to produkt polegający na wypłaceniu z góry zaliczki, akonto przyszłej sprzedaży nieruchomości, następnie udziału w zysku z pośrednictwa sprzedaży oraz z oprocentowania zaliczki. Prospekt dot. produktu jest dostępny po zalogowaniu, lub na stronie www.filar.org.pl w zakładce "Finansowanie".

--------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji. 

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 69 000 zł., będą miały miano rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że któryś z inwestorów wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 14 lutego 2020 r., w kancelarii notarialnej Mateusza Domaradzkiego zostały zawarte stosowne umowy (zgodnie z opisem w prospekcie). DFI FILAR, wypłacił już całą kwotę zaliczki 69 000 zł. 

- Zabezpieczeniem wypłaconych środków jest wpis w KW, par. 777, oraz pełnomocnictwo do reprezentacji przed urzędami oraz sprzedaży.

- Pośrednictwem sprzedaży zajmuje się FilarNieruchomosci.pl - agencja należąca do DFI FILAR, oraz partnerskie agencje obrotu nieruchomościami z całej Polski.

Rozwinięcie działalności - zakup zbiorów kolekcjonerskich
Rozwinięcie działalności - zakup zbiorów kolekcjonerskich

Inwestycja Europpa - Rozwinięcie działalności - zakup zbiorów kolekcjonerskich

89 000 PLN / 10% / 18 mies. / Nieruchomość, par. 777, poręczenie

+ 1% dla wpłat 30 000 zł i wyższych


Inwestycja aktywna od 13 lutego 2020 r., do momentu zebrania kwoty 89 000 zł. Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków. Zwrot odbywa się w 18 ratach kapitałowo-odsetkowych, z ostatnią ratą balonową. Pełne rozliczenie pożyczki odbędzie się do 31 lipca 2021 r. DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Pożyczka przeznaczona jest na okazyjny zakup a następnie sprzedaż detaliczną  lub całościową zbiorów kolekcjonerskich; kart, monet i innych kolekcji.

---------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji. 

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 89 000 zł., będą miały miano rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że któryś z inwestorów wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 31 stycznia 2020 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta umowa pożyczki, wszystkie środki zostały już wypłacone.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, jest hipoteka, par. 777 oraz poręczenie.


III etap budowy kompleksu biurowego i hali produkcyjno-magazynowej
III etap budowy kompleksu biurowego i hali produkcyjno-magazynowej

Inwestycja Europpa - III etap budowy kompleksu biurowego i hali produkcyjno-magazynowej

180 000 PLN / 10% / 18 mies. / Nieruchomość, par. 777, poręczenie innej firmy

+ 1% dla wpłat 30 000 zł i wyższych

+ 2% dla wpłat 60 000 zł i wyższych


Inwestycja aktywna od 1 grudnia 2019 r., do momentu zebrania kwoty 180 000 zł. Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków. Zwrot odbywa się w 18 ratach kapitałowo-odsetkowych, z ostatnią ratą balonową. Rozliczenie pożyczki odbędzie się do 31 maja 2021 r. DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Zapraszamy do udziału w kolejnej aukcji pożyczkowej dla Firmy Usługowo Instalacyjno - Spawalniczej "Malec". Środki w całości będą przeznaczone na sfinansowanie III etapu budowy kompleksu biurowo-przemysłowego przeznaczonego na potrzeby firmy. II etap został zakończony, wszystkie prace zgodnie z deklaracjami - wykonane.

Ziemia wraz z postępującą budową, stanowi zabezpieczenie pożyczki, a kolejne etapy zwiększają wartość zabezpieczenia. W/g operatu, na dzień 31 października 2019 wartość nieruchomości to 1 680 000 zł (szczegóły w zakładce "O inwestycji").

Firma ma ugruntowaną pozycję na rynku, bardzo dobre dochody i obroty oraz duże doświadczenie. Warunkiem finansowania jest przeznaczenie środków na budowę - zwiększające wartość zabezpieczenia. Pożyczkobiorca terminowo reguluje raty poprzedniej pożyczki na II etap.

---------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji. 

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 180 000 zł., będą miały miano rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że któryś z inwestorów wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 27 listopada 2019 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta umowa pożyczki, wszystkie środki zostały już wypłacone.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, jest hipoteka, par. 777 oraz poręczenie innej firmy.

 

Dzierżawa i przygotowanie parkingu na Helu
Dzierżawa i przygotowanie parkingu na Helu

Inwestycja Europpa - Dzierżawa i przygotowanie parkingu na Helu

179 000 PLN / 10% / 24 mies. / Nieruchomość, par. 777, poręczenie

 

Inwestycja aktywna od 18 listopada 2019 r., do momentu zebrania kwoty 179 000 zł. Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków. Zwrot odbywa się w 24 ratach kapitałowo-odsetkowych, z ostatnią ratą balonową. Rozliczenie pożyczki odbędzie się do 15 listopada 2021 r. DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Pożyczka przeznaczona jest na zapłatę pięcioletniej dzierżawy działki na Helu, następnie przygotowanie płatnego parkingu samochodowego.


--------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji. 

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 179 000 zł., będą miały miano rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że któryś z inwestorów wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 15 listopada 2019 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta umowa pożyczki, wszystkie środki zostały już wypłacone.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, jest hipoteka, par. 777 oraz poręczenie.

 

Zakup samochodów do przewozu osób w Warszawie
Zakup samochodów do przewozu osób w Warszawie

Inwestycja Europpa - Zakup samochodów do przewozu osób w Warszawie

70 000 PLN / 10% / 24 mies. / Nieruchomość, par. 777, poręczenia


Inwestycja aktywna od 12 listopada 2019 r., do momentu zebrania kwoty 70 000 zł. Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków. Zwrot odbywa się w 24 ratach kapitałowo-odsetkowych, z ostatnią ratą balonową. Rozliczenie pożyczki odbędzie się do 4 listopada 2021 r. DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Środki z pożyczki przeznaczone są na wsparcie zakupu dwóch samochodów m-ki Skoda Superb. Firma prowadzi działalność w zakresie przewozów osobowych w systemie Uber, w Warszawie.


--------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji. 

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 70 000 zł., będą miały miano rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że któryś z inwestorów wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 1 października 2019 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta umowa pożyczki, wszystkie środki zostały już wypłacone.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, jest hipoteka, par. 777, poręczenia osobiste członków zarządu i prezesa.


Zakup samochodów do przewozu osób w Trójmieście
Zakup samochodów do przewozu osób w Trójmieście

Inwestycja Europpa - Zakup samochodów do przewozu osób w Trójmieście

30 000 PLN / 10% / 18 mies. / zastaw rej., par. 777, poręczenia

+ 1% dla wpłat 25 000 zł i wyższych.


Inwestycja aktywna od 4 listopada 2019 r., do momentu zebrania kwoty 30 000 zł. Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków. Zwrot odbywa się w 18 równych ratach kapitałowo-odsetkowych, najpóźniej do 30 kwietnia 2021 r. DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Pożyczka, jest przeznaczona na cele inwestycyjne - wsparcie zakupu kolejnych, dwóch samochodów, pracujących w systemie Uber, Opti Taxi oraz Bolt. 

--------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji. 

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 30 000 zł., będą miały miano rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że któryś z inwestorów wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 29 października 2019 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta umowa pożyczki. Następnego dnia, wszystkie środki zostały wypłacone.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, jest zastaw rejestrowy, par. 777, poręczenie.

 

Sprzedaż domu pod Poznaniem
Sprzedaż domu pod Poznaniem

Inwestycja Europpa - Sprzedaż domu pod Poznaniem

70 000 PLN / 10% / 6 mies. / Nieruchomość, par. 777

+ 1% dla wpłat 25 000 zł i wyższych.


Inwestycja aktywna od 26 października 2019 r., do momentu zebrania kwoty 70 000 zł. Rozliczenie inwestycji, najpóźniej do 24 kwietnia 2020r.

Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków do czasu ich zwrotu, maksymalnie do 24 kwietnia 2020 r. Co do tego terminu DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Inwestycja dotyczy udziału w zyskach z "Zaliczki Dla Sprzedających Nieruchomość" - to produkt polegający na wypłaceniu z góry zaliczki, akonto przyszłej sprzedaży nieruchomości, następnie udziału w zysku z pośrednictwa sprzedaży oraz z oprocentowania zaliczki. Prospekt dot. produktu jest dostępny po zalogowaniu, lub na stronie www.filar.org.pl w zakładce "Finansowanie".

--------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji. 

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 70 000 zł., będą miały miano rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że któryś z inwestorów wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 24 października 2019 r., w kancelarii notarialnej Mateusza Domaradzkiego zostały zawarte stosowne umowy (zgodnie z opisem w prospekcie). DFI FILAR, wypłacił już całą kwotę zaliczki 70 000 zł. 

- Zabezpieczeniem wypłaconych środków jest wpis w KW, par. 777, oraz pełnomocnictwo do reprezentacji przed urzędami oraz sprzedaży.

- Pośrednictwem sprzedaży zajmuje się FilarNieruchomosci.pl - agencja należąca do DFI FILAR, oraz partnerskie agencje obrotu nieruchomościami z całej Polski.


Zwiększenie sprzedaży pojazdów - dalszy rozwój.

Inwestycja Europpa - Zwiększenie sprzedaży pojazdów - dalszy rozwój.

200 000 PLN / 14% / 12 mies. / Nieruchomość, par. 777

+ 1% dla wpłat 25 000 zł i wyższych.


Zapraszamy do udziału w 12 miesięcznej inwestycji związanej z pożyczką firmową przeznaczoną na cele inwestycyjne - zwiększenie ilości sprzedaży pojazdów, sprowadzanych na zamówienie oraz dalszy rozwój działalności transportowej i usług pomocy drogowej.

--------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji. 

- Wysokość oprocentowania ustala się na 14% (nie dotyczy wpłat już dokonanych). Zmiany oprocentowania nie będą honorowane.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 200 000 zł., będą miały miano rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że któryś z inwestorów wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- Informujemy, że 21 września 2019 pomiędzy DFI Filar sp z o.o. a firmą pożyczkobiorcy, została podpisana umowa pożyczki, ustanowione zostało zabezpieczenie - par. 777 oraz hipoteczne. Cała kwota pożyczki, zgodnie z umową, została już wypłacona.

 

Dokończenie budowy domu w Ornontowicach

Inwestycja Europpa - Dokończenie budowy domu w Ornontowicach

105 000 PLN / 14% / 12 mies. / Nieruchomość, par 777, poręczenie

+ 1% dla wpłat 10 000 zł i wyższych.


Przedmiotem aukcji jest 12 miesięczny udział w pożyczce firmowej, przeznaczonej w całości na wykończenie domu i przystosowanie go do użytkowania.

--------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów tej aukcji decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń, wszystkie deklaracje zyskują nominał 14%. 

- Potwierdzenia deklaracji inwestycji będą wysłane następnego dnia, prosimy nie wpłacać środków przed otrzymaniem potwierdzenia deklaracji inwestycji drogą mailową.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 105 000 zł., będą miały miano rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że któryś z inwestorów wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- Informujemy, że 23 sierpnia 2019 pomiędzy DFI Filar sp z o.o. a firmą pożyczkobiorcy, została podpisana umowa pożyczki, ustanowione zostało zabezpieczenie z par. 777, hipoteczne oraz zostały ustanowione poręczenia. Cała kwota pożyczki została już pożyczkobiorcy wypłacona.


Inwestycyjna budowa domu pod Poznaniem - Bolechowo Osiedle

Inwestycja Europpa - Inwestycyjna budowa domu pod Poznaniem - Bolechowo Osiedle

75 000 PLN / 14% / 12 mies. / Nieruchomość, par. 777

+ 1% dla wpłat 10 000 zł i wyższych.


Zapraszamy do udziału w 12 miesięcznej inwestycji związanej z pożyczką firmową, przeznaczoną na dokończenie budowy i sprzedaż z zyskiem domu na obrzeżach Poznania - Bolechowo - Osiedle.

--------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów tej aukcji decyduje w kolejności wagowej: 1. wysokość zaproponowanego oprocentowania 2. kolejność zgłoszeń.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane następnego dnia. po zakończeniu aukcji, prosimy nie wpłacać środków przed otrzymaniem potwierdzenia inwestycji drogą mailową.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 75 000 zł., będą miały miano rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że któryś z inwestorów wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- Informujemy, że 9 sierpnia 2019 pomiędzy DFI Filar sp z o.o. a firmą pożyczkobiorców, została podpisana umowa pożyczki, ustanowione zostało zabezpieczenie z par. 777 oraz hipoteczne. Cała kwota pożyczki została już pożyczkobiorcy wypłacona.


Budowa i sprzedaż domu w Poznaniu
Budowa i sprzedaż domu w Poznaniu

Inwestycja Europpa - Budowa i sprzedaż domu w Poznaniu

121 000 PLN / 11% / 12 mies. / Nieruchomość, par. 777

+ 1% dla wpłat 20 000 zł i powyżej.


Proponujemy 12-sto miesięczny udział w inwestycji pożyczkowej przeznaczonej w całości na budowę nowoczesnego domu w Poznaniu, z przeznaczeniem na sprzedaż z zyskiem.

--------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów tej aukcji decyduje w kolejności wagowej: 1. wysokość zaproponowanego oprocentowania 2. kolejność zgłoszeń.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane następnego dnia. po zakończeniu aukcji, prosimy nie wpłacać środków przed otrzymaniem potwierdzenia inwestycji drogą mailową.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 121 000 zł., będą miały miano rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że któryś z inwestorów wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- Informujemy, że 7 sierpnia 2019 pomiędzy DFI Filar sp z o.o. a firmą pożyczkobiorcy, została podpisana umowa pożyczki, ustanowione zostało zabezpieczenie z par. 777 oraz hipoteczne. Cała kwota pożyczki została już pożyczkobiorcy wypłacona.


Podział domu w Gdyni na mniejsze lokale - wynajem

Inwestycja Europpa - Podział domu w Gdyni na mniejsze lokale - wynajem

78 000 PLN / 14% / 12 mies. / Nieruchomość, par. 777

+ 1% dla wpłat 10 000 zł i większych.


Przedmiotem aukcji jest roczny udział w inwestycji w pożyczkę firmową przeznaczoną na remont trzech oddzielnych lokali. Firma planuje rozszerzenie działalności o wynajem; podzielonego domu oraz warsztatu - garażu. Cała nieruchomość należy do właściciela firmy i stanowi równocześnie zabezpieczenie pożyczki.

--------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów tej aukcji decyduje w kolejności wagowej: 1. wysokość zaproponowanego oprocentowania 2. kolejność zgłoszeń.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane następnego dnia. po zakończeniu aukcji, prosimy nie wpłacać środków przed otrzymaniem potwierdzenia inwestycji drogą mailową.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 78 000 zł., będą miały miano rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że któryś z inwestorów wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- Informujemy, że 2 sierpnia 2019 pomiędzy DFI Filar sp z o.o. a firmą pożyczkobiorcy, została podpisana umowa pożyczki, ustanowione zostało zabezpieczenie z par. 777 oraz hipoteczne. Cała kwota 78 000 zł., zgodnie z umową została już wypłacona - ze środków DFI Filar sp z o.o.


Sprzedaż mieszkania w Gdańsku
Sprzedaż mieszkania w Gdańsku

Inwestycja Europpa - Sprzedaż mieszkania w Gdańsku

90 000 PLN / 11% / 6 mies. / Nieruchomość, par. 777

Inwestycja aktywna od 20 lipca 2019 r. do 24 lipca 2019 r., lub dłużej, do dnia zebrania kwoty 90 000 zł. Rozliczenie do 24 stycznia 2020 r.


Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków do dnia ich zwrotu, maksymalnie do dnia 24 stycznia 2020 r. Co do tego terminu DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Proponujemy udział w zyskach z "Zaliczki Dla Sprzedających Nieruchomość" - produktu DFI FILAR.

"Zaliczka Dla Sprzedających Nieruchomość" to produkt polegający na wypłaceniu z góry zaliczki, akonto przyszłej sprzedaży nieruchomości, następnie udziału w zysku z pośrednictwa sprzedaży oraz z oprocentowania zaliczki. Jest to fuzja dwóch umów: Umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości oraz umowy pośrednictwa sprzedaży. Produkt ten, jest już stosowany w USA i Europie zachodniej, wypełnia pewną lukę na rynku, FILAR jest pierwszą i jedyną instytucją na Polskim runku, oferującą to rozwiązanie finansowe.


22 lipca w kancelarii notarialnej Mateusza Domaradzkiego będą zawarte stosowne umowy (zgodnie z prospektem). Zaraz po ukazaniu się wzmianki w KW, spółka Filar wypłaci zaliczkę z własnych środków.

Pośrednictwem sprzedaży zajmuje się FilarNieruchomosci.pl - agencja należąca do DFI FILAR, oraz partnerskie agencje obrotu nieruchomościami z całej Polski.

--------

Prospekt dot. produktu jest dostępny w zakładce "Informacje" po zalogowaniu lub na stronie www.filar.org.pl w zakładce "Finansowanie".


Zakup spawarki światłowodowej - rozpoczęcie własnej działalności

Inwestycja Europpa - Zakup spawarki światłowodowej - rozpoczęcie własnej działalności

44 000 PLN / 15% / 12 mies. / Nieruchomość, tryb paragrafu 777

+ 1% dla wpłat pow. 10 000 zł


Aukcja pożyczkowa dotyczy zebrania środków przeznaczonych na zakup specjalistycznej spawarki światłowodowej, oraz narzędzi i sprzętu niezbędnego do samodzielnego prowadzenia takiej działalności. 

Założyciel firmy Welding Fiber ma dwuletnie doświadczenie w branży spawalnictwa światłowodowego i wykonuje zlecenia głównie dla takich operatorów jak Orange i Netia. Zapotrzebowanie na tego rodzaju usługi stale rośnie, co pozytywnie rokuje na prawidłową obsługę zobowiązania. 

Pożyczka zabezpieczona jest hipoteką nieruchomości - lokalu urządzonego w nowoczesnym stylu, o wartości rynkowej ok. 250 000 zł., oraz par. 777


--------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów w tej aukcji decyduje w kolejności wagowej: 1. wysokość zaproponowanego oprocentowania 2. kolejność zgłoszeń.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane następnego dnia. po zakończeniu aukcji, prosimy nie wpłacać środków przed otrzymaniem potwierdzenia inwestycji drogą mailową.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 44 000 zł., będą miały miano rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że któryś z inwestorów wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- Informujemy, że 5 lipca 2019 pomiędzy DFI Filar sp z o.o. a firmą Welding Fiber, została podpisana umowa pożyczki, natomiast 12 lipca ustanowione zostało zabezpieczenie z par. 777 oraz hipoteczne. Kwota pożyczki w całości została wypłacona ze środków DFI Filar sp z o.o.


Zakup pojazdów, rozwój - branża transportowa

Inwestycja Europpa - Zakup pojazdów, rozwój - branża transportowa

206 000 PLN / 15% / 12 mies. / Nieruchomość, par 777, poręczenie

+ 1% dla wpłat pow. 25 000 zł

+ 2% dla wpłat pow. 50 000 zł


Proponujemy udział w kolejnej aukcji pożyczkowej. Do pożyczki przystępują dwie ściśle powiązane firmy z branży transportowej. Pożyczka zostanie przeznaczona na zakup 4 samochodów do przewozu osób, oraz na działania marketingowe, wspierający dalszy rozwój firm.

Inwestycja, oprócz poręczenia, par. 777, jest zabezpieczona hipoteką nieruchomości o wartości ok. 430 000 zł oraz poręczeniem drugiej, powiązanej firmy. Majątek ruchomy o wart. ok 300 000 zł.

Firmy zajmują przewozami osób oraz outsourcingiem krótkoterminowym kierowców dla całej branży transportowej w Polsce, organizacją grafików pracy samochodów.

Środki z pożyczki zostaną przeznaczone na zakup czterech samochodów do przewozu osób oraz marketing związany z rozwojem idei outsourcingu kierowców.

--------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów w tej aukcji decyduje wyłącznie kolejność zgłoszenia i wpływu środków. 

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji. 

- Wysokość oprocentowania nominalnego ustala się na 15% (plus bonusy). Inwestorom którzy zadeklarowali wzięcie udziału w aukcji w nominale 14%, oprocentowanie zostaje podniesione do 15%.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 206 000 zł., będą miały miano rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że któryś z inwestorów wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- Informujemy że DFI Filar, bez względu na fakt zebrania środków od inwestorów, udzieli pożyczki, korzystając z własnych środków. Umowa zostanie podpisana 8 lipca (poniedziałek) 2019 o godz. 15.00 w kancelarii notariusza Mateusza Domaradzkiego w Gdyni. 


Sprzedaż mieszkania w Gdyni
Sprzedaż mieszkania w Gdyni

Inwestycja Europpa - Sprzedaż mieszkania w Gdyni

40 000 PLN / 11% / 6 mies. / Nieruchomość, tryb paragrafu 777

Inwestycja aktywna od 21 czerwca 2019 do 26 czerwca 2019, lub dłużej, do dnia zebrania kwoty 40 000 zł. Rozliczenie do 31 grudnia 2019 r.


Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków do dnia ich zwrotu, maksymalnie do dnia 31 grudnia 2019 r. Co do tego terminu DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Proponujemy udział w zyskach z "Zaliczki Dla Sprzedających Nieruchomość" - produktu DFI FILAR.

"Zaliczka Dla Sprzedających Nieruchomość" to produkt polegający na wypłaceniu z góry zaliczki, akonto przyszłej sprzedaży nieruchomości, następnie udziału w zysku z pośrednictwa sprzedaży oraz z oprocentowania zaliczki. Jest to fuzja dwóch umów: Umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości oraz umowy pośrednictwa sprzedaży. ?

Zaliczka w wys. 40 000 będzie sprzedającemu wypłacona po podpisaniu umowy notarialnej, 27 czerwca 2019 r., oraz po dokonanych wzmiankach w dziale III i IV Księgi Wieczystej dotyczących zabezpieczeń; roszczenia oraz hipoteki.


Pośrednictwem sprzedaży zajmują się regionalne agencje obrotu nieruchomościami z całej Polski we współpracy z FilarNieruchomosci.pl - agencją należąca do DFI FILAR.

Produkt ten, jest już stosowany w USA i Europie zachodniej, wypełnia pewną lukę na rynku, FILAR jest pierwszą i jedyną instytucją na Polskim runku, oferującą to rozwiązanie finansowe.

--------

Prospekt dot. produktu jest dostępny w zakładce "Informacje" po zalogowaniu lub na stronie www.filar.org.pl w zakładce "Finansowanie".


II etap budowy kompleksu biurowego i hali produkcyjno-magazynowej

Inwestycja Europpa - II etap budowy kompleksu biurowego i hali produkcyjno-magazynowej

350 000 PLN / 17% / 12 mies. / Nieruchomość, par. 777, poręczenie innej firmy

+ 1% dla wpłat pow. 25 000 zł

+ 2% dla wpłat pow. 50 000 zł


Zapraszamy do udziału w aukcji pożyczkowej dla Firmy Usługowo Instalacyjno - Spawalniczej "Malec". Środki w całości będą przeznaczone na II etap budowy kompleksu biurowo-przemysłowego przeznaczonego na potrzeby firmy.


Ziemia wraz z rozpoczętą budową stanowi zabezpieczenie pożyczki. W/g wyceny stanu z sierpnia 2018 (w tej chwili prace są dalej posunięte) nieruchomość jest warta ok. 1 106 000 zł. (szczegóły w zakładce "O inwestycji"). Dalszy postęp prac zwiększa wartość samego zabezpieczenia. W sierpniu 2019, po dokonanych pracach budowlanych i wycenie bieżącego stanu budowy, firma Malec przystąpi do kolejnej aukcji, ok. 350 000 zł, której celem będzie III etap budowy.


Firma ma ugruntowaną pozycję na rynku, bardzo dobre dochody i obroty oraz duże doświadczenie. Warunkiem przyznania środków jest ich przeznaczenie; na budowę - zwiększające wartość zabezpieczenia. 


Sprzedaż 1/2 domu we Wrocławiu
Sprzedaż 1/2 domu we Wrocławiu

Inwestycja Europpa - Sprzedaż 1/2 domu we Wrocławiu

60 000 PLN / 13% / 6 mies. / Nieruchomość, tryb paragrafu 777

Inwestycja aktywna od 3 maja 2019 do 8 maja 2019 lub dłużej, do dnia zebrania kwoty 60 000 zł. Rozliczenie do 8 listopada 2019 r.


Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków do dnia ich zwrotu, maksymalnie do dnia 8 listopada 2019 r. Co do tego terminu DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Proponujemy udział w zyskach z "Zaliczki Dla Sprzedających Nieruchomość" - produktu DFI FILAR.

"Zaliczka Dla Sprzedających Nieruchomość" to produkt polegający na wypłaceniu z góry zaliczki, akonto przyszłej sprzedaży nieruchomości, następnie udziału w zysku z pośrednictwa sprzedaży oraz z oprocentowania zaliczki. Jest to fuzja dwóch umów: Umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości oraz umowy pośrednictwa sprzedaży. ?

Zaliczka w wys. 60 000 będzie sprzedającemu wypłacona po podpisaniu umowy notarialnej, 8 maja 2019 r., oraz po dokonanych wzmiankach w dziale III i IV Księgi Wieczystej dotyczących zabezpieczeń; roszczenia oraz hipoteki.


Pośrednictwem sprzedaży zajmują się regionalne agencje obrotu nieruchomościami z całej Polski we współpracy z FilarNieruchomosci.pl - agencją należąca do DFI FILAR.

Produkt ten, jest już stosowany w USA i Europie zachodniej, wypełnia pewną lukę na rynku, FILAR jest pierwszą i jedyną instytucją na Polskim runku, oferującą to rozwiązanie finansowe.

--------

Prospekt dot. produktu jest dostępny w zakładce "Informacje" po zalogowaniu lub na stronie www.filar.org.pl w zakładce "Finansowanie".


Sprzedaż nieruchomości w Warszawie
Sprzedaż nieruchomości w Warszawie

Inwestycja Europpa - Sprzedaż nieruchomości w Warszawie

90 000 PLN / 14% / 6 mies. / Zabezpieczenie - nieruchomość, par. 777

Inwestycja aktywna od 01.042019 r. do 06.04.2019 r., lub dłużej do dnia zebrania 90 000 zł. Rozliczenie do 01.10.2019 r.

+ 2% dla wpłat pow. 10 000 zł, 

+ 3% dla wpłat pow. 20 000 zł.


Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków do dnia ich zwrotu, maksymalnie do 1 października 2019 r. Co do tego terminu DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.


Proponujemy udział w zyskach z "Zaliczki Dla Sprzedających Nieruchomość" - produktu DFI FILAR.

"Zaliczka Dla Sprzedających Nieruchomość" to produkt polegający na wypłaceniu z góry zaliczki, akonto przyszłej sprzedaży nieruchomości, następnie udziału w zysku z pośrednictwa sprzedaży oraz z oprocentowania zaliczki. Jest to fuzja dwóch umów: Umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości oraz umowy pośrednictwa sprzedaży.


Zaliczka w wys. 90 000 została juz sprzedającemu wypłacona a w dziale III i IV Księgi Wieczystej zostało ustanowione zabezpieczenie; roszczenie oraz hipoteka.

Pośrednictwem sprzedaży zajmują się regionalne agencje obrotu nieruchomościami z całej Polski we współpracy z FilarNieruchomosci.pl - agencją należąca do DFI FILAR.

Produkt ten, jest już stosowany w USA i Europie zachodniej, wypełnia pewną lukę na rynku, FILAR jest pierwszą i jedyną instytucją na Polskim runku, oferującą to rozwiązanie finansowe.

--------

Prospekt dot. produktu jest dostępny w zakładce "Informacje" po zalogowaniu lub na stronie www.filar.org.pl w zakładce "Finansowanie".


Rozbudowa floty samochodowej
Rozbudowa floty samochodowej

Inwestycja Europpa - Rozbudowa floty samochodowej

67 000 PLN / 17% / 6 mies. / Nieruchomość, tryb paragrafu 777, weksel

Proponujemy udział w zyskach w udzielonej pożyczce, przeznaczonej na rozbudowę floty samochodowej jeżdżącej w pasie nadmorskim dla Ubera i Mytaxi. Inwestor wpłacający pow. 10 tys. zł otrzyma dodatkowo 2%.

Pożyczkobiorca - Firma Bakster ma duże doświadczenie w dziedzinie przewozów regionalnych, zamierza kupić dodatkowe trzy samochody i powielić sprawdzony schemat który z powodzeniem stosuje od 6 miesięcy pracując dla Ubera i Mytaxi, wykorzystując dwa samochody, które już posiada.


Pożyczka jest dobrze zabezpieczona hipoteką, DFI FILAR wypłacił już środki i udziela gwarancji spłaty inwestorowi. Zwrot odbędzie się jednorazowo 26 sierpnia 2019 r. z intratnej sprzedaży dużej ziemi przemysłowo-usługowej. Szczegóły po zalogowaniu.


Sprzedaż domu w Zielonej Górze
Sprzedaż domu w Zielonej Górze

Inwestycja Europpa - Sprzedaż domu w Zielonej Górze

80 000 PLN / 14% / 6 mies. / Zabezpieczenie - nieruchomość, par. 777

Inwestycja aktywna od 23.02.2019 do 01.03.2019 r., lub dłużej, do zebrania 80 000 zł, rozliczenie do 23.08. 2019 r.Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków do dnia ich zwrotu, maksymalnie do 23 sierpnia 2019 r. Co do tego terminu DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.


Proponujemy udział w zyskach z "Zaliczki Dla Sprzedających Nieruchomość" - produktu DFI FILAR.

"Zaliczka Dla Sprzedających Nieruchomość" to produkt polegający na wypłaceniu z góry zaliczki, akonto przyszłej sprzedaży nieruchomości, następnie udziału w zysku z pośrednictwa sprzedaży oraz z oprocentowania zaliczki. Jest to fuzja dwóch umów: Umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości oraz umowy pośrednictwa sprzedaży. ?

Zaliczka w wys. 80 000 została juz sprzedającemu wypłacona a w dziale III i IV Księgi Wieczystej zostało ustanowione zabezpieczenie; roszczenie oraz hipoteka.


Pośrednictwem sprzedaży zajmują się regionalne agencje obrotu nieruchomościami z całej Polski we współpracy z FilarNieruchomosci.pl - agencją należąca do DFI FILAR.

Produkt ten, jest już stosowany w USA i Europie zachodniej, wypełnia pewną lukę na rynku, FILAR jest pierwszą i jedyną instytucją na Polskim runku, oferującą to rozwiązanie finansowe.

--------

Prospekt dot. produktu jest dostępny w zakładce "Informacje" po zalogowaniu lub na stronie www.filar.org.pl w zakładce "Finansowanie".


Sprzedaż domu w Tuchomiu
Sprzedaż domu w Tuchomiu

Inwestycja Europpa - Sprzedaż domu w Tuchomiu

50 000 PLN / 14% / 3 mies. / Zabezpieczenie - nieruchomość, par. 777

Proponujemy udziały w zyskach jednego z produktów DFI FILAR: "Zaliczka Dla Sprzedających Nieruchomość"


Jest to produkt dla osób/firm sprzedających nieruchomość. Polega na wypłaceniu z góry zaliczki, akonto przyszłej sprzedaży nieruchomości, następnie udział w zysku z pośrednictwa sprzedaży oraz z oprocentowania od kwoty zaliczki. Jest to fuzja dwóch umów: Umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości oraz umowy pośrednictwa sprzedaży. 

Pośrednictwem sprzedaży zajmują się partnerskie agencje obrotu nieruchomościami z całej Polski lub (w przypadku Trójmiasta) FilarNieruchomosci.pl - agencja należąca do DFI FILAR.


Produkt ten, jest już stosowany w USA i Europie zachodniej, wypełnia pewną lukę na rynku, FILAR jest pierwszą i jedyną instytucją na Polskim runku, oferującą to rozwiązanie finansowe.


Dzięki  "Zaliczce Dla Sprzedających Nieruchomość" można np. zaspokoić pilne potrzeby finansowe, bez konieczności pośpiesznego zbywania nieruchomości po okazyjnej cenie, zaliczkować następną nieruchomość, dokonać okazyjnego zakupu...


Więcej o produkcie w załączniku w zakładce "Opis nieruchomości".Produkcja mebli na zamówienie - dalszy rozwój

Inwestycja Europpa - Produkcja mebli na zamówienie - dalszy rozwój

65 000 PLN / 20% / 12 mies. / Hipoteka, par. 777, weksel, wykup ostatniej raty

Firma powstała w maju 2018, zajmuje się doradztwem, projektowaniem, produkcją i montażem różnego rodzaju mebli, zabudów, mebli stacjonarnych.


Założyciel posiada bogate doświadczenie i sukcesy w branży meblarskiej. Przez kilkanaście lat pracował w jednej z renomowanych firm meblarskich. Doświadczenie w połączeniu z tematycznym wykształceniem i pasją skutkowało wieloma udanymi realizacjami, zadowolonymi klientami i w efekcie poleceniami i kolejnymi zamówieniami. 

Pan Artur,  w 2018 roku zainwestował znaczną kwotę w budowę własnego warsztatu ze stanowiskiem samochodowym, przystosowanego do produkcji mebli oraz zakupił najważniejsze maszyny.


Duże zainteresowanie poniosło za sobą potrzebę formalizacji działalności - założenia firmy w maju 2018. Realizacja zamówień wymaga zwiększenia mocy przerobowych - dalszych inwestycji, zatrudnienia pracowników, dodatkowych, dwóch maszyn, dodatkowego samochodu dostawczego, ponad to budowę strony internetowej, produkcję elementów identyfikacji wizualnej.


Firma posiada sprecyzowane potrzeby i plan rozwoju - w załączniku, w zakładce "o inwestycji"