Zakup specjalistycznych maszyn i narzędzi (kontynuacja)

Opis inwestycji

Zakup specjalistycznych maszyn i narzędzi (kontynuacja)
Zakup specjalistycznych maszyn i narzędzi (kontynuacja)

Inwestycja aktywna od 5 kwietnia 2023 r., do momentu zebrania kwoty 63 000 zł.

Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków. Zwrot odbywa się w 18 równych ratach kapitałowo-odsetkowych. Całkowite rozliczenie odbędzie się do 4 października 2024 r. DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Pożyczka przeznaczona została na cele inwestycyjne: Środki z pożyczki przeznaczone zostały na zakup specjalistycznych narzędzi oraz maszyn, takich jak: odśnieżarka, kosiarka do trawy, urządzenie myjące, froterka.

---------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji.

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 63 000 zł, będą miały miano rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że inwestor wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 4 października 2021 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta umowa pożyczki, wszystkie środki zostały już wypłacone.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, są; hipoteka, par. 777 oraz poręczenie.


---------

Środki, które inwestujesz, przeznaczane są na bieżącą działalność operacyjną DFI Filar, w tym na działalność inwestycyjną. Nie są przypisywane wprost niniejszemu przedsięwzięciu, którego opis ma charakter wyłącznie poglądowy, dla zilustrowania naszych aktywów (aukcji), i lepszego rozumienia istoty naszej działalności.

W opisach prezentujemy niektóre z naszych inwestycji, aktywów, zabezpieczonych wierzytelności. Ich wartość jest zbliżona do wysokości kwot wystawianych w aukcjach.

Nie prowadzimy zbiórek dla przedsiębiorców, nie pośredniczymy w pozyskiwaniu przez nich finansowania od inwestorów.

---------

Kwota pożyczki
63000 PLN

Wynagrodzenie
11% w stosunku rocznym

Okres pożyczki
18 mies.

Rodzaj zabezpieczenia
Nieruchomość, par. 777, poręczenie

Siedziba (Województwo)
Pomorskie

Forma prawna
Firma

Kontynuacja

Dostęp do szczegółowych danych oraz dokumentów jest możliwy tylko po zalogowaniu.

Zaloguj się lub Zarejestruj

Zysk Inwestora

Dostęp do szczegółowych danych oraz dokumentów jest możliwy tylko po zalogowaniu.

Zaloguj się lub Zarejestruj

Bezpieczeństwo - gwarancja spłaty

Dostęp do szczegółowych danych oraz dokumentów jest możliwy tylko po zalogowaniu.

Zaloguj się lub Zarejestruj
  • Do zebrania: 63000 PLN
  • Zebrano: 85500 PLN (7 wpłat)
  • Data zakończenia: 2023-04-12
  • Zadaj pytanie

Oferty inwestorskie

* w przypadku zebrania pełnej kwoty, kolejne inwestycje będą umieszczane na liście rezerwowej

Zysk Suma Status Inwestor
11% 1500 PLN Zaakceptowana Aro
11% 10000 PLN Zaakceptowana Jarek
11% 10000 PLN Zaakceptowana Jancio
11% 10000 PLN Zaakceptowana Klaudia0093
11% 25000 PLN Zaakceptowana bialym
11% 25000 PLN Częściowo zaakceptowana Kristof
11% 4000 PLN Lista rezerwowa Endriu1501

Złóż ofertę

Możliwość składania ofert została wyłączona, ponieważ zebrano wymaganą kwotę.