Zakup specjalistycznych maszyn i narzędzi

Opis inwestycji

Zakup specjalistycznych maszyn i narzędzi
Zakup specjalistycznych maszyn i narzędzi

Inwestycja aktywna od 9 października 2021 r., do momentu zebrania kwoty 118 000 zł. Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków. Zwrot odbywa się w 18 ratach kapitałowo-odsetkowych, z ostatnią ratą balonową. Pełne rozliczenie pożyczki odbędzie się do 5 kwietnia 2023 r. DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.


Pożyczka przeznaczona jest na cele inwestycyjne: Zakup specjalistycznych maszyn i narzędzi.

---------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji. 

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 118 000 zł., otrzymają status rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że inwestor wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 4 września 2021 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta umowa pożyczki, wszystkie środki zostały już wypłacone.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, jest hipoteka oraz 2 poręczenia z par. 777.


Kwota pożyczki
118000 PLN

Wynagrodzenie
8% w stosunku rocznym

Okres pożyczki
18 mies.

Rodzaj zabezpieczenia
Nieruchomość, par. 777, poręczenie

Siedziba (Województwo)
Pomorskie

Forma prawna
Firma

O firmie

Dostęp do szczegółowych danych oraz dokumentów jest możliwy tylko po zalogowaniu.

Zaloguj się lub Zarejestruj

O inwestycji

Dostęp do szczegółowych danych oraz dokumentów jest możliwy tylko po zalogowaniu.

Zaloguj się lub Zarejestruj

Zysk inwestora

Dostęp do szczegółowych danych oraz dokumentów jest możliwy tylko po zalogowaniu.

Zaloguj się lub Zarejestruj

Bezpieczeństwo - gwarancja spłaty

Dostęp do szczegółowych danych oraz dokumentów jest możliwy tylko po zalogowaniu.

Zaloguj się lub Zarejestruj
  • Do zebrania: 118000 PLN
  • Zebrano: 123000 PLN (17 wpłat)
  • Data zakończenia: 2021-10-20
  • Zadaj pytanie

Oferty inwestorskie

* w przypadku zebrania pełnej kwoty, kolejne inwestycje będą umieszczane na liście rezerwowej

Zysk Suma Status Inwestor
8% 1000 PLN Zaakceptowana Marr
8% 5000 PLN Zaakceptowana mstachowicz
8% 20000 PLN Zaakceptowana Jarek
8% 2000 PLN Zaakceptowana BarbaraStach
8% 1000 PLN Zaakceptowana Pruss
8% 10000 PLN Zaakceptowana MonikaS
8% 5000 PLN Zaakceptowana bialym
8% 6000 PLN Zaakceptowana webinspire
8% 11000 PLN Zaakceptowana danio
8% 2000 PLN Zaakceptowana Ikar
8% 10000 PLN Zaakceptowana AdiBest2
8% 8000 PLN Zaakceptowana zibis
8% 5000 PLN Zaakceptowana Verdome
8% 5000 PLN Zaakceptowana AWjamm
8% 15000 PLN Zaakceptowana kubickiz
8% 12000 PLN Zaakceptowana Bhastek
8% 5000 PLN Lista rezerwowa Verdome

Złóż ofertę

Możliwość składania ofert została wyłączona, ponieważ zebrano wymaganą kwotę.