Inwestycje Peer to Peer – Europpa.eu

Inwestycje Peer to Peer – Europpa.eu

Istnieje wiele sposobów na zwiększenie swoich środków finansowych, zaawansowane instytucje finansowe oraz dywersyfikacja portfela jest kluczem do długoterminowego sukcesu. Jednak poprzez rozszerzenie zakresu klas aktywów, w które można zainwestować, zwiększamy szanse na generowanie atrakcyjnych zwrotów skorygowanych o ryzyko. Dlatego warto przyjrzeć się inwestycjom peer to peer, które są dodatkowo zabezpieczone hipotecznie, taką formę inwestycji proponuje platforma Europpa.eu.

Zabezpieczone Inwestycje Peer to Peer

Dobrze zaprojektowane podejście inwestycyjne wymaga między innymi solidnego zrozumienia, gdzie inwestować pieniądze, jak je inwestować oraz jaki można osiągnąć zysk. Pod pewnymi względami opcje są nieograniczone, ale nie oznacza to, że wszystkie powinny być uwzględnione w dyskusji na temat najlepszych sposobów inwestowania pieniędzy. Nieruchomości, przedmioty kolekcjonerskie, złoto, giełda, mogą nieść za sobą wiele zagrożeń. W większości przypadków zarabianie na tego typu produktach wymaga specjalistycznej wiedzy i doświadczenia. Ponadto aktywa te są zwykle niepłynne - trudno je kupić lub sprzedać, zwłaszcza gdy wielu próbuje zrobić to samo w tym samym czasie.

Inwestycje Zabezpieczone z Europpa

Doświadczeni inwestorzy, w tym ci, którzy inwestują pieniądze online, odkryli, że pożyczki społecznościowe nie tylko dobrze sobie radzą ale i ułatwiają osiągnięcie długoterminowych celów finansowych. Ogromnym ich plusem jest to, że są one w zasięgu osób, bez specjalistycznej wiedzy z zakresu Inwestowania. Europpa.eu proponuje wyłącznie inwestycje w pożyczki zabezpieczone nieruchomością dla firm. Na rynku bankowym na całym świecie od zawsze najlepiej spłacane są zobowiązania zabezpieczone nieruchomością - to zdecydowanie jedno z najskuteczniejszych zabezpieczeń dla Inwestora.

Inwestycje w Pożyczki Zabezpieczone Hipotecznie – zysk do 21%

W przeszłości, kiedy bank lub broker określał klientom, w jaki sposób można zainwestować pieniądze- i obciążał ich wieloma opłatami za ten „przywilej” - w dzisiejszych czasach można łatwo znaleźć szereg atrakcyjnych alternatyw do pomnożenia swojego kapitału. Nigdzie nie jest to bardziej widoczne niż w przypadku pożyczek peer-to-peer, które są liderem rewolucji finansowej nie tylko dla inwestorów, ale również pożyczkobiorców. Na platformie Europpa.eu, firma może uzyskać finansowanie na dobrych warunkach, a Inwestor uzyskać solidny zwrot z zainwestowanego kapitału.

Pierwszą rzeczą, jaką można zauważyć, inwestując na platformach P2P, jest to, że jest się odpowiedzialnym za swoją przyszłość finansową. Oczywiście nie oznacza to, że oferty każdej firmy są takie same. Jeśli chodzi na przykład o inwestowanie w pożyczki zabezpieczone dla Firm na Europpa.eu , nie tylko pomagamy klientom generować atrakcyjne zwroty skorygowane o ryzyko, bo większość naszych wystawionych aukcji jest zabezpieczona gwarancją zwrotu kapitału wraz z odsetkami, to uczestniczymy w każdej tego typu aukcji jako aktywny Inwestor.

Wysokość wypłaconej pożyczki wraz z kosztami nie przekracza 50% wartości nieruchomości. Dodatkowo Nieruchomość (dot. budynków i lokali) jest ubezpieczona od ognia i zdarzeń losowych. A wszystko po to aby jak najlepiej zabezpieczyć Inwestorów bo wiemy, że zadowolony Inwestor powraca. ZYSK? Można zarobić od 12 do 21% w skali roku.

Jak mogę zainwestować na Europpa?

Jeśli chodzi o wskazówki, jak inwestować na Europpa to wystarczy się zarejestrować czyli podać niezbędne dane do założenia konta. Wybrać inwestycję, która nas interesuje, podać kwotę oprocentowania – pamiętając, że Jeżeli oferowanych pieniędzy będzie więcej niż dana oferta zakłada maksymalnie, zostaną wybrani ci inwestorzy, którzy zadeklarowali niższe oprocentowanie - poczekać na akceptację i wpłacić zadeklarowaną kwotę. Zaspokajamy potrzeby inwestorów z każdego szczebla – dużych i małych – możesz u nas zainwestować już od 1 tys. zł, są jednak i tacy, którzy inwestują w pożyczki dla firm, 10, 20 a nawet i 100 000 zł.