Zwiększenie sprzedaży pojazdów - dalszy rozwój (kontynuacja)

Description of the investment

Zwiększenie sprzedaży pojazdów - dalszy rozwój (kontynuacja)
Zwiększenie sprzedaży pojazdów - dalszy rozwój (kontynuacja)

+ 1% dla wpłat 20 000 zł i powyżej.


Inwestycja aktywna od 25 września 2020 r., do momentu zebrania kwoty 179 000 zł. Rozliczenie inwestycji, najpóźniej do 21 marca 2022 r.

Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków do czasu ich zwrotu, maksymalnie do 21 marca 2022 r. Co do tego terminu DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Inwestycja powiązana jest z udzieloną 21 września 2019 r., pożyczką i dotyczy obsługi kolejnego 18 miesięcznego okresu. Poprzedni - 12 miesięczny okres został już rozliczony, zgodnie z harmonogramem.


---------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji. 

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 179 000 zł., będą miały miano rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że inwestor wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 21 września 2019 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta umowa pożyczki, wszystkie środki zostały już wypłacone.

- 21 września 2020 r., zgodnie z harmonogramem, został rozliczony pierwszy okres pożyczki.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, jest hipoteka oraz par. 777 - poddanie się egzekucji ze wszystkich składników majątku.


Loan amount
179000 PLN

Loan reward
9% per annum

Loan period
18 months

Kind of security
Nieruchomość, par. 777

Headquarters (Voivodeship)
Podkarpackie

Legal form
Firma

Kontynuacja

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

Zysk inwestora

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

Bezpieczeństwo - gwarancja spłaty

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up
  • To gather: 179000 PLN
  • Zebrano: 179000 PLN (19 wpłat)
  • End date: 2020-10-20
  • Ask question

Offers Investors

* w przypadku zebrania pełnej kwoty, kolejne inwestycje będą umieszczane na liście rezerwowej

Zysk Sum Status Investor
9% 3000 PLN Accepted Dominik
9% 20000 PLN Accepted arekSI
9% 3000 PLN Accepted xmobul
9% 5000 PLN Accepted bialym
9% 2000 PLN Accepted almanach
9% 10000 PLN Accepted AdiBest2
9% 6000 PLN Accepted BarGol42
9% 2000 PLN Accepted Ikar
9% 1000 PLN Accepted Bartiwr
9% 77000 PLN Accepted dc
9% 3000 PLN Accepted Marcin108
9% 2000 PLN Accepted artur893
9% 8000 PLN Accepted bialym
9% 1000 PLN Accepted RobertL
9% 3000 PLN Accepted Marcin108
9% 1000 PLN Accepted Pruss
9% 1000 PLN Accepted Ikar
9% 23000 PLN Accepted dc
9% 8000 PLN Accepted ptrdudek

Make an offer

The option to submit offers was turned off because the required amount was collected.