Dokończenie budowy domu w Ornontowicach (kontynuacja)

Description of the investment

Dokończenie budowy domu w Ornontowicach (kontynuacja)
Dokończenie budowy domu w Ornontowicach (kontynuacja)

+ 1% dla wpłat 20 000 zł i powyżej.


Inwestycja aktywna od 22 sierpnia 2020 r., do momentu zebrania kwoty 94 000 zł. Rozliczenie inwestycji, najpóźniej do 23 lutego 2022 r.

Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków do czasu ich zwrotu, maksymalnie do 23 lutego 2022 r. Co do tego terminu DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Inwestycja powiązana jest z udzieloną 23 sierpnia 2019 r., pożyczką i dotyczy obsługi kolejnego 18 miesięcznego okresu. Poprzedni - 12 miesięczny okres został już rozliczony, zgodnie z harmonogramem.


---------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji. 

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 94 000 zł., będą miały miano rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że inwestor wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 23 sierpnia 2019 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta umowa pożyczki, wszystkie środki zostały już wypłacone.

- 21 sierpnia 2020 r., zgodnie z harmonogramem, został rozliczony pierwszy okres pożyczki.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, jest hipoteka, par. 777 oraz poręczenie.


Loan amount
94000 PLN

Loan reward
9% per annum

Loan period
18 months

Kind of security
Nieruchomość, par. 777, poręczenie

Headquarters (Voivodeship)
Śląskie

Legal form
Firma

Kontynuacja

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

Zysk inwestora

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

Bezpieczeństwo - gwarancja spłaty

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up
  • To gather: 94000 PLN
  • Zebrano: 94000 PLN (11 wpłat)
  • End date: 2020-08-26
  • Ask question

Offers Investors

* w przypadku zebrania pełnej kwoty, kolejne inwestycje będą umieszczane na liście rezerwowej

Zysk Sum Status Investor
9% 5000 PLN Accepted mstachowicz
9% 5000 PLN Accepted Kwiko3
9% 30000 PLN Accepted TORFA
9% 1000 PLN Accepted Endriu1501
9% 20000 PLN Accepted monty
9% 10000 PLN Accepted Elam
9% 1000 PLN Accepted Ikar
9% 5000 PLN Accepted Bucik12
9% 10000 PLN Accepted arekSI
9% 2000 PLN Accepted ceziu
9% 5000 PLN Accepted bialym

Make an offer

The option to submit offers was turned off because the required amount was collected.