Budowa i sprzedaż domu w Poznaniu (kontynuacja)

Description of the investment

Budowa i sprzedaż domu w Poznaniu (kontynuacja)
Budowa i sprzedaż domu w Poznaniu (kontynuacja)

+ 1% dla wpłat 20 000 zł i powyżej.


Inwestycja aktywna od 15 sierpnia 2020 r., do momentu zebrania kwoty 108 300 zł. Rozliczenie inwestycji, najpóźniej do 7 lutego 2022 r.

Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków do czasu ich zwrotu, maksymalnie do 7 lutego 2022 r. Co do tego terminu DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Inwestycja powiązana jest z udzieloną 7 sierpnia 2019 r., pożyczką i dotyczy obsługi kolejnego 18 miesięcznego okresu. Poprzedni - 12 miesięczny okres został już rozliczony, zgodnie z harmonogramem.


---------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji. 

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 108 300 zł., będą miały miano rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że inwestor wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 7 sierpnia 2019 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta umowa pożyczki, wszystkie środki zostały już wypłacone.

- 7 sierpnia 2020 r., zgodnie z harmonogramem, został rozliczony pierwszy okres pożyczki.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, jest hipoteka oraz par. 777.


Loan amount
108300 PLN

Loan reward
9% per annum

Loan period
18 months

Kind of security
Nieruchomość, par. 777

Headquarters (Voivodeship)
Wielkopolskie

Legal form
Firma

Kontynuacja

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

Zysk inwestora

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

Bezpieczeństwo - gwarancja spłaty

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up
  • To gather: 108300 PLN
  • Zebrano: 108300 PLN (11 wpłat)
  • End date: 2020-08-21
  • Ask question

Offers Investors

* w przypadku zebrania pełnej kwoty, kolejne inwestycje będą umieszczane na liście rezerwowej

Zysk Sum Status Investor
9% 2000 PLN Accepted Endriu1501
9% 10000 PLN Accepted dominikag
9% 40000 PLN Accepted TORFA
9% 10000 PLN Accepted dominikag
9% 5000 PLN Accepted almanach
9% 1000 PLN Accepted dominikag
9% 3000 PLN Accepted Ikar
9% 5000 PLN Accepted bialym
9% 28300 PLN Accepted dc
9% 1000 PLN Accepted MareRozy2910
9% 3000 PLN Accepted ceziu

Make an offer

The option to submit offers was turned off because the required amount was collected.