Sprzedaż mieszkania w Zabrzu

Description of the investment

Sprzedaż mieszkania w Zabrzu
Sprzedaż mieszkania w Zabrzu
Sprzedaż mieszkania w Zabrzu Sprzedaż mieszkania w Zabrzu Sprzedaż mieszkania w Zabrzu Sprzedaż mieszkania w Zabrzu

+ 1% dla wpłat 10 000 zł i wyższych


Inwestycja aktywna od 16 lipca 2020 r., do momentu zebrania kwoty 94 000 zł. Rozliczenie inwestycji, najpóźniej do 14 kwietnia 2021r.

Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków do czasu ich zwrotu, maksymalnie do 14 kwietnia 2021r. Co do tego terminu DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Inwestycja dotyczy udziału w zyskach z "Zaliczki Dla Sprzedających Nieruchomość" - to produkt polegający na wypłaceniu z góry zaliczki, akonto przyszłej sprzedaży nieruchomości, następnie udziału w zysku z pośrednictwa sprzedaży oraz z oprocentowania zaliczki. Prospekt dot. produktu jest dostępny po zalogowaniu, lub na stronie www.filar.org.pl w zakładce "Finansowanie".

--------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji. 

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 94 000 zł., otrzymają status rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że któryś z inwestorów wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 14 lipca.2020r., w kancelarii notarialnej Mateusza Domaradzkiego zostały zawarte stosowne umowy (zgodnie z opisem w prospekcie). DFI FILAR, wypłacił już całą kwotę zaliczki 94 000 zł. 

- Zabezpieczeniem wypłaconych środków jest wpis hipoteki wraz z roszczeniem w KW, par. 777, oraz pełnomocnictwo do reprezentacji przed urzędami oraz sprzedaży.

- Pośrednictwem sprzedaży zajmuje się FilarNieruchomosci.pl - agencja należąca do DFI FILAR, oraz partnerskie agencje obrotu nieruchomościami z całej Polski.


Loan amount
94000 PLN

Loan reward
9% per annum

Loan period
9 months

Kind of security
Nieruchomość, par. 777, pełnomocnictwo

Headquarters (Voivodeship)
Śląskie

Legal form
Indywidualny

Nieruchomość

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

Opis produktu

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

Zysk inwestora

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

Bezpieczeństwo - gwarancja spłaty

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up
  • To gather: 94000 PLN
  • Zebrano: 136000 PLN (6 wpłat)
  • End date: 2020-07-17
  • Ask question

Offers Investors

* w przypadku zebrania pełnej kwoty, kolejne inwestycje będą umieszczane na liście rezerwowej

Zysk Sum Status Investor
9% 10000 PLN Accepted Jancio
9% 6000 PLN Accepted bialym
9% 35000 PLN Accepted jogas
9% 70000 PLN Częściowo zaakceptowana Ankaa
9% 10000 PLN Lista rezerwowa dominikag
9% 5000 PLN Lista rezerwowa IlonaM92

Make an offer

The option to submit offers was turned off because the required amount was collected.