Sprzedaż mieszkania w Gdyni

Description of the investment

Sprzedaż mieszkania w Gdyni
Sprzedaż mieszkania w Gdyni
Sprzedaż mieszkania w Gdyni Sprzedaż mieszkania w Gdyni Sprzedaż mieszkania w Gdyni Sprzedaż mieszkania w Gdyni

+ 1% dla wpłat 10 000 zł i wyższych


Inwestycja aktywna od 22 maja 2020 r., do momentu zebrania kwoty 160 000 zł. Rozliczenie inwestycji, najpóźniej do 19 lutego 2021r.

Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków do czasu ich zwrotu, maksymalnie do 19 lutego 2021r. Co do tego terminu DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Inwestycja dotyczy udziału w zyskach z "Zaliczki Dla Sprzedających Nieruchomość" - to produkt polegający na wypłaceniu z góry zaliczki, akonto przyszłej sprzedaży nieruchomości, następnie udziału w zysku z pośrednictwa sprzedaży oraz z oprocentowania zaliczki. Prospekt dot. produktu jest dostępny po zalogowaniu, lub na stronie www.filar.org.pl w zakładce "Finansowanie".

--------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji. 

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 160 000 zł., będą miały miano rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że któryś z inwestorów wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 19.05.2020r., w kancelarii notarialnej Mateusza Domaradzkiego zostały zawarte stosowne umowy (zgodnie z opisem w prospekcie). DFI FILAR, wypłacił już całą kwotę zaliczki 160 000 zł. 

- Zabezpieczeniem wypłaconych środków jest wpis hipoteki wraz z roszczeniem  w KW, par. 777.

- Pośrednictwem sprzedaży zajmuje się FilarNieruchomosci.pl - agencja należąca do DFI FILAR, oraz partnerskie agencje obrotu nieruchomościami z całej Polski.


Loan amount
160000 PLN

Loan reward
9% per annum

Loan period
9 months

Kind of security
Nieruchomość, par. 777

Headquarters (Voivodeship)
Pomorskie

Legal form
Indywidualny

Nieruchomość

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

Opis produktu

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

Zysk inwestora

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

Bezpieczeństwo - gwarancja spłaty

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up
  • To gather: 160000 PLN
  • Zebrano: 175000 PLN (17 wpłat)
  • End date: 2020-05-25
  • Ask question

Offers Investors

* w przypadku zebrania pełnej kwoty, kolejne inwestycje będą umieszczane na liście rezerwowej

Zysk Sum Status Investor
9% 8000 PLN Accepted webinspire
9% 10000 PLN Accepted sundio83
9% 20000 PLN Accepted Jancio
9% 8000 PLN Accepted bialym
9% 10100 PLN Accepted monty
9% 5000 PLN Accepted domino
9% 10000 PLN Accepted dom
9% 20000 PLN Accepted milaszek
9% 9900 PLN Accepted monty
9% 10000 PLN Accepted Julek
9% 2000 PLN Accepted mstachowicz
9% 13000 PLN Accepted BarGol42
9% 10100 PLN Accepted reKin
9% 2000 PLN Accepted dumicz
9% 21900 PLN Accepted Mauser
9% 10000 PLN Lista rezerwowa Sliwa1652
9% 5000 PLN Lista rezerwowa IlonaM92

Make an offer

The option to submit offers was turned off because the required amount was collected.