IV etap budowy kompleksu biurowego i hali produkcyjno-magazynowej

Description of the investment

IV etap budowy kompleksu biurowego i hali produkcyjno-magazynowej
IV etap budowy kompleksu biurowego i hali produkcyjno-magazynowej
IV etap budowy kompleksu biurowego i hali produkcyjno-magazynowej IV etap budowy kompleksu biurowego i hali produkcyjno-magazynowej IV etap budowy kompleksu biurowego i hali produkcyjno-magazynowej IV etap budowy kompleksu biurowego i hali produkcyjno-magazynowej IV etap budowy kompleksu biurowego i hali produkcyjno-magazynowej IV etap budowy kompleksu biurowego i hali produkcyjno-magazynowej IV etap budowy kompleksu biurowego i hali produkcyjno-magazynowej IV etap budowy kompleksu biurowego i hali produkcyjno-magazynowej IV etap budowy kompleksu biurowego i hali produkcyjno-magazynowej

+ 1% dla wpłat 50 000 zł i wyższych


Inwestycja aktywna od 28 lutego 2020 r., do momentu zebrania kwoty 180 000 zł. Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków. Zwrot odbywa się w 24 ratach kapitałowo-odsetkowych, z ostatnią ratą balonową. Pełne rozliczenie pożyczki odbędzie się do 28 lutego 2022 r. DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Zapraszamy do udziału w kolejnej aukcji pożyczkowej dla Firmy Usługowo Instalacyjno - Spawalniczej "Malec". Środki w całości będą przeznaczone na sfinansowanie ostatniego, IV etapu budowy kompleksu biurowo-przemysłowego przeznaczonego na potrzeby firmy. Poprzednie etapy zostały zakończone, wszystkie prace zgodnie z deklaracjami - wykonane.

Ziemia wraz z postępującą budową, stanowi zabezpieczenie pożyczki, a kolejne etapy zwiększają wartość zabezpieczenia. W/g operatu, na dzień 31 października 2019 wartość nieruchomości to 1 680 000 zł (szczegóły w zakładce "O inwestycji").

Firma ma ugruntowaną pozycję na rynku, bardzo dobre dochody i obroty oraz duże doświadczenie. Warunkiem finansowania jest przeznaczenie środków na budowę - zwiększające wartość zabezpieczenia. Pożyczkobiorca terminowo reguluje raty poprzednich pożyczek na II etap oraz III.

---------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji. 

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 180 000 zł., będą miały miano rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że któryś z inwestorów wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 19 lutego 2020 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta umowa pożyczki, wszystkie środki zostały już wypłacone.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, jest hipoteka, par. 777 oraz poręczenie innej firmy.


Loan amount
180000 PLN

Loan reward
10% per annum

Loan period
24 months

Kind of security
Nieruchomość, par. 777, poręczenie

Headquarters (Voivodeship)
Nie zdefiniowano

Legal form
Firma

O firmie

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

O inwestycji

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

Zysk inwestora

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

Bezpieczeństwo - gwarancja spłaty

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up
  • To gather: 180000 PLN
  • Zebrano: 198000 PLN (16 wpłat)
  • End date: 2020-03-03
  • Ask question

Offers Investors

* w przypadku zebrania pełnej kwoty, kolejne inwestycje będą umieszczane na liście rezerwowej

Zysk Sum Status Investor
10% 15000 PLN Accepted webinspire
10% 40000 PLN Accepted Ankaa
10% 10000 PLN Accepted sundio83
10% 5000 PLN Accepted bialym
10% 12000 PLN Accepted Ewunia77
10% 1000 PLN Accepted yack
10% 10000 PLN Accepted Arkadiusz
10% 2000 PLN Accepted mstachowicz
10% 20000 PLN Accepted arekSI
10% 50000 PLN Accepted dc
10% 10000 PLN Accepted dzar55
10% 5000 PLN Accepted H4rdy
10% 3000 PLN Lista rezerwowa Silver75
10% 4000 PLN Lista rezerwowa Lawyer
10% 1000 PLN Lista rezerwowa MareRozy2910
10% 10000 PLN Lista rezerwowa domin

Make an offer

The option to submit offers was turned off because the required amount was collected.