Sprzedaż mieszkania w Ząbkach k. Warszawy

Description of the investment

Sprzedaż mieszkania w Ząbkach k. Warszawy
Sprzedaż mieszkania w Ząbkach k. Warszawy
Sprzedaż mieszkania w Ząbkach k. Warszawy Sprzedaż mieszkania w Ząbkach k. Warszawy Sprzedaż mieszkania w Ząbkach k. Warszawy Sprzedaż mieszkania w Ząbkach k. Warszawy

Inwestycja aktywna od 17 lutego 2020 r., do momentu zebrania kwoty 69 000 zł. Rozliczenie inwestycji, najpóźniej do 14 lipca 2020r.

Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków do czasu ich zwrotu, maksymalnie do 14 lipca 2020 r. Co do tego terminu DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Inwestycja dotyczy udziału w zyskach z "Zaliczki Dla Sprzedających Nieruchomość" - to produkt polegający na wypłaceniu z góry zaliczki, akonto przyszłej sprzedaży nieruchomości, następnie udziału w zysku z pośrednictwa sprzedaży oraz z oprocentowania zaliczki. Prospekt dot. produktu jest dostępny po zalogowaniu, lub na stronie www.filar.org.pl w zakładce "Finansowanie".

--------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji. 

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 69 000 zł., będą miały miano rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że któryś z inwestorów wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 14 lutego 2020 r., w kancelarii notarialnej Mateusza Domaradzkiego zostały zawarte stosowne umowy (zgodnie z opisem w prospekcie). DFI FILAR, wypłacił już całą kwotę zaliczki 69 000 zł. 

- Zabezpieczeniem wypłaconych środków jest wpis w KW, par. 777, oraz pełnomocnictwo do reprezentacji przed urzędami oraz sprzedaży.

- Pośrednictwem sprzedaży zajmuje się FilarNieruchomosci.pl - agencja należąca do DFI FILAR, oraz partnerskie agencje obrotu nieruchomościami z całej Polski.

Loan amount
69000 PLN

Loan reward
10% per annum

Loan period
6 months

Kind of security
Nieruchomość, par. 777

Headquarters (Voivodeship)
Nie zdefiniowano

Legal form
Nie zdefiniowano

Nieruchomość

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

Opis produktu

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

Zysk inwestora

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

Bezpieczeństwo - gwarancja spłaty

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up
  • To gather: 69000 PLN
  • Zebrano: 161500 PLN (12 wpłat)
  • End date: 2020-02-20
  • Ask question

Offers Investors

* w przypadku zebrania pełnej kwoty, kolejne inwestycje będą umieszczane na liście rezerwowej

Zysk Sum Status Investor
10% 4000 PLN Accepted almanach
10% 30000 PLN Accepted jogas
10% 10000 PLN Accepted TORFA
10% 8000 PLN Accepted bialym
10% 5500 PLN Accepted webinspire
10% 8000 PLN Accepted Julek
10% 2000 PLN Accepted Endriu1501
10% 40000 PLN Częściowo zaakceptowana Ankaa
10% 4000 PLN Lista rezerwowa Silver75
10% 10000 PLN Lista rezerwowa sundio83
10% 10000 PLN Lista rezerwowa domino
10% 30000 PLN Lista rezerwowa milaszek

Make an offer

The option to submit offers was turned off because the required amount was collected.