Rozwinięcie działalności - zakup zbiorów kolekcjonerskich

Description of the investment

Rozwinięcie działalności - zakup zbiorów kolekcjonerskich
Rozwinięcie działalności - zakup zbiorów kolekcjonerskich

+ 1% dla wpłat 30 000 zł i wyższych


Inwestycja aktywna od 13 lutego 2020 r., do momentu zebrania kwoty 89 000 zł. Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków. Zwrot odbywa się w 18 ratach kapitałowo-odsetkowych, z ostatnią ratą balonową. Pełne rozliczenie pożyczki odbędzie się do 31 lipca 2021 r. DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Pożyczka przeznaczona jest na okazyjny zakup a następnie sprzedaż detaliczną  lub całościową zbiorów kolekcjonerskich; kart, monet i innych kolekcji.

---------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji. 

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 89 000 zł., będą miały miano rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że któryś z inwestorów wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 31 stycznia 2020 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta umowa pożyczki, wszystkie środki zostały już wypłacone.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, jest hipoteka, par. 777 oraz poręczenie.


Loan amount
89000 PLN

Loan reward
10% per annum

Loan period
18 months

Kind of security
Nieruchomość, par. 777, poręczenie

Headquarters (Voivodeship)
Łódzkie

Legal form
Firma

O firmie

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

O inwestycji

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

Zysk inwestora

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

Bezpieczeństwo, gwarancja spłaty

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up
  • To gather: 89000 PLN
  • Zebrano: 119000 PLN (12 wpłat)
  • End date: 2020-02-16
  • Ask question

Offers Investors

* w przypadku zebrania pełnej kwoty, kolejne inwestycje będą umieszczane na liście rezerwowej

Zysk Sum Status Investor
10% 5000 PLN Accepted bialym
10% 40000 PLN Accepted jogas
10% 10000 PLN Accepted Jancio
10% 10000 PLN Accepted AdiBest2
10% 10000 PLN Accepted Ewunia77
10% 10000 PLN Accepted webinspire
10% 15000 PLN Częściowo zaakceptowana sundio83
10% 5000 PLN Lista rezerwowa yack
10% 1000 PLN Lista rezerwowa Akurat
10% 2000 PLN Lista rezerwowa mstachowicz
10% 10000 PLN Lista rezerwowa domino
10% 1000 PLN Lista rezerwowa Fuji

Make an offer

The option to submit offers was turned off because the required amount was collected.