III etap budowy kompleksu biurowego i hali produkcyjno-magazynowej

Description of the investment

III etap budowy kompleksu biurowego i hali produkcyjno-magazynowej
III etap budowy kompleksu biurowego i hali produkcyjno-magazynowej
III etap budowy kompleksu biurowego i hali produkcyjno-magazynowej III etap budowy kompleksu biurowego i hali produkcyjno-magazynowej III etap budowy kompleksu biurowego i hali produkcyjno-magazynowej III etap budowy kompleksu biurowego i hali produkcyjno-magazynowej III etap budowy kompleksu biurowego i hali produkcyjno-magazynowej III etap budowy kompleksu biurowego i hali produkcyjno-magazynowej III etap budowy kompleksu biurowego i hali produkcyjno-magazynowej

+ 1% dla wpłat 30 000 zł i wyższych

+ 2% dla wpłat 60 000 zł i wyższych


Inwestycja aktywna od 1 grudnia 2019 r., do momentu zebrania kwoty 180 000 zł. Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków. Zwrot odbywa się w 18 ratach kapitałowo-odsetkowych, z ostatnią ratą balonową. Rozliczenie pożyczki odbędzie się do 31 maja 2021 r. DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Zapraszamy do udziału w kolejnej aukcji pożyczkowej dla Firmy Usługowo Instalacyjno - Spawalniczej "Malec". Środki w całości będą przeznaczone na sfinansowanie III etapu budowy kompleksu biurowo-przemysłowego przeznaczonego na potrzeby firmy. II etap został zakończony, wszystkie prace zgodnie z deklaracjami - wykonane.

Ziemia wraz z postępującą budową, stanowi zabezpieczenie pożyczki, a kolejne etapy zwiększają wartość zabezpieczenia. W/g operatu, na dzień 31 października 2019 wartość nieruchomości to 1 680 000 zł (szczegóły w zakładce "O inwestycji").

Firma ma ugruntowaną pozycję na rynku, bardzo dobre dochody i obroty oraz duże doświadczenie. Warunkiem finansowania jest przeznaczenie środków na budowę - zwiększające wartość zabezpieczenia. Pożyczkobiorca terminowo reguluje raty poprzedniej pożyczki na II etap.

---------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji. 

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 180 000 zł., będą miały miano rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że któryś z inwestorów wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 27 listopada 2019 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta umowa pożyczki, wszystkie środki zostały już wypłacone.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, jest hipoteka, par. 777 oraz poręczenie innej firmy.

 

Loan amount
180000 PLN

Loan reward
10% per annum

Loan period
18 months

Kind of security
Nieruchomość, par. 777, poręczenie innej firmy

Headquarters (Voivodeship)
Nie zdefiniowano

Legal form
Firma

O firmie

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

O inwestycji

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

Zysk inwestora

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

Bezpieczeństwo, gwarancja spłaty

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up
  • To gather: 180000 PLN
  • Zebrano: 180000 PLN (13 wpłat)
  • End date: 2019-12-06
  • Ask question

Offers Investors

* w przypadku zebrania pełnej kwoty, kolejne inwestycje będą umieszczane na liście rezerwowej

Zysk Sum Status Investor
10% 6000 PLN Accepted bialym
10% 5000 PLN Accepted Julek
10% 3000 PLN Accepted xmobul
10% 30000 PLN Accepted milaszek
10% 10000 PLN Accepted monty
10% 10000 PLN Accepted webinspire
10% 5000 PLN Accepted wojtek
10% 5000 PLN Accepted Lawyer
10% 74000 PLN Accepted dc
10% 12000 PLN Accepted domino
10% 4000 PLN Accepted BarGol42
10% 10000 PLN Accepted TORFA
10% 6000 PLN Accepted ptrdudek

Make an offer

The option to submit offers was turned off because the required amount was collected.