Dzierżawa i przygotowanie parkingu na Helu

Description of the investment

Dzierżawa i przygotowanie parkingu na Helu
Dzierżawa i przygotowanie parkingu na Helu
 

Inwestycja aktywna od 18 listopada 2019 r., do momentu zebrania kwoty 179 000 zł. Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków. Zwrot odbywa się w 24 ratach kapitałowo-odsetkowych, z ostatnią ratą balonową. Rozliczenie pożyczki odbędzie się do 15 listopada 2021 r. DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Pożyczka przeznaczona jest na zapłatę pięcioletniej dzierżawy działki na Helu, następnie przygotowanie płatnego parkingu samochodowego.


--------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji. 

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 179 000 zł., będą miały miano rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że któryś z inwestorów wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 15 listopada 2019 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta umowa pożyczki, wszystkie środki zostały już wypłacone.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, jest hipoteka, par. 777 oraz poręczenie.

 

Loan amount
179000 PLN

Loan reward
10% per annum

Loan period
24 months

Kind of security
Nieruchomość, par. 777, poręczenie

Headquarters (Voivodeship)
Pomorskie

Legal form
Firma

O firmie

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

O inwestycji

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

Zysk inwestora

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

Bezpieczeństwo - gwarancja spłaty

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up
  • To gather: 179000 PLN
  • Zebrano: 179000 PLN (28 wpłat)
  • End date: 2020-01-14
  • Ask question

Offers Investors

* w przypadku zebrania pełnej kwoty, kolejne inwestycje będą umieszczane na liście rezerwowej

Zysk Sum Status Investor
10% 10000 PLN Accepted Bucik12
10% 12000 PLN Accepted domino
10% 20000 PLN Accepted arekSI
10% 5000 PLN Accepted bialym
10% 10000 PLN Accepted BarGol42
10% 2000 PLN Accepted Endriu1501
10% 5000 PLN Accepted Jancio
10% 2000 PLN Accepted BRTWOLINA
10% 3000 PLN Accepted almanach
10% 4000 PLN Accepted Lawyer
10% 2000 PLN Accepted mstachowicz
10% 10000 PLN Accepted webinspire
10% 1000 PLN Accepted BRTWOLINA
10% 1000 PLN Accepted MareRozy2910
10% 1200 PLN Accepted monty
10% 5000 PLN Accepted wojtek
10% 10000 PLN Accepted sundio83
10% 3000 PLN Accepted xmobul
10% 10000 PLN Accepted AdiBest2
10% 10000 PLN Accepted MonikaS
10% 5000 PLN Accepted ptrdudek
10% 2000 PLN Accepted dzar55
10% 5000 PLN Accepted zdzislaw
10% 10000 PLN Accepted Sliwa1652
10% 1000 PLN Accepted Silver75
10% 10000 PLN Accepted Ewunia77
10% 1000 PLN Accepted Bhastek
10% 18800 PLN Accepted dc

Make an offer

The option to submit offers was turned off because the required amount was collected.