Zakup samochodów do przewozu osób w Warszawie

Description of the investment

Zakup samochodów do przewozu osób w Warszawie
Zakup samochodów do przewozu osób w Warszawie

Inwestycja aktywna od 12 listopada 2019 r., do momentu zebrania kwoty 70 000 zł. Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków. Zwrot odbywa się w 24 ratach kapitałowo-odsetkowych, z ostatnią ratą balonową. Rozliczenie pożyczki odbędzie się do 4 listopada 2021 r. DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Środki z pożyczki przeznaczone są na wsparcie zakupu dwóch samochodów m-ki Skoda Superb. Firma prowadzi działalność w zakresie przewozów osobowych w systemie Uber, w Warszawie.


--------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji. 

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 70 000 zł., będą miały miano rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że któryś z inwestorów wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 1 października 2019 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta umowa pożyczki, wszystkie środki zostały już wypłacone.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, jest hipoteka, par. 777, poręczenia osobiste członków zarządu i prezesa.


Loan amount
70000 PLN

Loan reward
10% per annum

Loan period
24 months

Kind of security
Nieruchomość, par. 777, poręczenia

Headquarters (Voivodeship)
Mazowieckie

Legal form
Firma

O firmie

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

O inwestycji

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

Zysk inwestora

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

Bezpieczeństwo - gwarancja spłaty

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up
  • To gather: 70000 PLN
  • Zebrano: 81000 PLN (11 wpłat)
  • End date: 2019-11-15
  • Ask question

Offers Investors

* w przypadku zebrania pełnej kwoty, kolejne inwestycje będą umieszczane na liście rezerwowej

Zysk Sum Status Investor
10% 1000 PLN Accepted Fuji
10% 12000 PLN Accepted awek
10% 10000 PLN Accepted Bucik12
10% 2000 PLN Accepted mstachowicz
10% 20000 PLN Accepted arekSI
10% 1000 PLN Accepted Endriu1501
10% 1000 PLN Accepted artur893
10% 23000 PLN Accepted BarGol42
10% 1000 PLN Accepted Silver75
10% 5000 PLN Lista rezerwowa Zyciu
10% 5000 PLN Lista rezerwowa domino

Make an offer

The option to submit offers was turned off because the required amount was collected.