Zakup samochodów do przewozu osób w Trójmieście

Description of the investment

Zakup samochodów do przewozu osób w Trójmieście
Zakup samochodów do przewozu osób w Trójmieście

+ 1% dla wpłat 25 000 zł i wyższych.


Inwestycja aktywna od 4 listopada 2019 r., do momentu zebrania kwoty 30 000 zł. Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków. Zwrot odbywa się w 18 równych ratach kapitałowo-odsetkowych, najpóźniej do 30 kwietnia 2021 r. DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Pożyczka, jest przeznaczona na cele inwestycyjne - wsparcie zakupu kolejnych, dwóch samochodów, pracujących w systemie Uber, Opti Taxi oraz Bolt. 

--------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji. 

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 30 000 zł., będą miały miano rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że któryś z inwestorów wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 29 października 2019 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta umowa pożyczki. Następnego dnia, wszystkie środki zostały wypłacone.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, jest zastaw rejestrowy, par. 777, poręczenie.

 

Loan amount
30000 PLN

Loan reward
10% per annum

Loan period
18 months

Kind of security
zastaw rej., par. 777, poręczenia

Headquarters (Voivodeship)
Pomorskie

Legal form
Firma

O firmie

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

O inwestycji

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

Zysk inwestora

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

Bezpieczeństwo - gwarancja spłaty

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up
  • To gather: 30000 PLN
  • Zebrano: 43000 PLN (9 wpłat)
  • End date: 2019-11-05
  • Ask question

Offers Investors

* w przypadku zebrania pełnej kwoty, kolejne inwestycje będą umieszczane na liście rezerwowej

Zysk Sum Status Investor
10% 10000 PLN Accepted BarGol42
10% 5000 PLN Accepted bialym
10% 5000 PLN Accepted Julek
10% 6000 PLN Accepted Lawyer
10% 4000 PLN Accepted BarGol42
10% 5000 PLN Lista rezerwowa sonofelice
10% 1000 PLN Lista rezerwowa artur893
10% 2000 PLN Lista rezerwowa mstachowicz
10% 5000 PLN Lista rezerwowa Zyciu

Make an offer

The option to submit offers was turned off because the required amount was collected.