Sprzedaż domu pod Poznaniem

Description of the investment

Sprzedaż domu pod Poznaniem
Sprzedaż domu pod Poznaniem
Sprzedaż domu pod Poznaniem Sprzedaż domu pod Poznaniem Sprzedaż domu pod Poznaniem

+ 1% dla wpłat 25 000 zł i wyższych.


Inwestycja aktywna od 26 października 2019 r., do momentu zebrania kwoty 70 000 zł. Rozliczenie inwestycji, najpóźniej do 24 kwietnia 2020r.

Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków do czasu ich zwrotu, maksymalnie do 24 kwietnia 2020 r. Co do tego terminu DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Inwestycja dotyczy udziału w zyskach z "Zaliczki Dla Sprzedających Nieruchomość" - to produkt polegający na wypłaceniu z góry zaliczki, akonto przyszłej sprzedaży nieruchomości, następnie udziału w zysku z pośrednictwa sprzedaży oraz z oprocentowania zaliczki. Prospekt dot. produktu jest dostępny po zalogowaniu, lub na stronie www.filar.org.pl w zakładce "Finansowanie".

--------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji. 

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 70 000 zł., będą miały miano rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że któryś z inwestorów wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 24 października 2019 r., w kancelarii notarialnej Mateusza Domaradzkiego zostały zawarte stosowne umowy (zgodnie z opisem w prospekcie). DFI FILAR, wypłacił już całą kwotę zaliczki 70 000 zł. 

- Zabezpieczeniem wypłaconych środków jest wpis w KW, par. 777, oraz pełnomocnictwo do reprezentacji przed urzędami oraz sprzedaży.

- Pośrednictwem sprzedaży zajmuje się FilarNieruchomosci.pl - agencja należąca do DFI FILAR, oraz partnerskie agencje obrotu nieruchomościami z całej Polski.


Loan amount
70000 PLN

Loan reward
10% per annum

Loan period
6 months

Kind of security
Nieruchomość, par. 777

Headquarters (Voivodeship)
Wielkopolskie

Legal form
Indywidualny

Nieruchomość

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

Opis produktu

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

Zysk inwestora

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

Bezpieczeństwo - gwarancja spłaty

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up
  • To gather: 70000 PLN
  • Zebrano: 208000 PLN (13 wpłat)
  • End date: 2019-10-27
  • Ask question

Offers Investors

* w przypadku zebrania pełnej kwoty, kolejne inwestycje będą umieszczane na liście rezerwowej

Zysk Sum Status Investor
10% 10000 PLN Accepted bialym
10% 25000 PLN Accepted Julek
10% 4000 PLN Accepted Ikar
10% 25000 PLN Accepted milaszek
10% 1000 PLN Accepted MareRozy2910
10% 2000 PLN Accepted mstachowicz
10% 20000 PLN Częściowo zaakceptowana jogas
10% 5000 PLN Lista rezerwowa Zyciu
10% 1000 PLN Lista rezerwowa Fuji
10% 20000 PLN Lista rezerwowa BarGol42
10% 70000 PLN Lista rezerwowa reKin
10% 5000 PLN Lista rezerwowa szymonpc
10% 20000 PLN Lista rezerwowa arekSI

Make an offer

The option to submit offers was turned off because the required amount was collected.