II etap budowy kompleksu biurowego i hali produkcyjno-magazynowej

Description of the investment

II etap budowy kompleksu biurowego i hali produkcyjno-magazynowej
II etap budowy kompleksu biurowego i hali produkcyjno-magazynowej II etap budowy kompleksu biurowego i hali produkcyjno-magazynowej II etap budowy kompleksu biurowego i hali produkcyjno-magazynowej II etap budowy kompleksu biurowego i hali produkcyjno-magazynowej

+ 1% dla wpłat pow. 25 000 zł

+ 2% dla wpłat pow. 50 000 zł


Zapraszamy do udziału w aukcji pożyczkowej dla Firmy Usługowo Instalacyjno - Spawalniczej "Malec". Środki w całości będą przeznaczone na II etap budowy kompleksu biurowo-przemysłowego przeznaczonego na potrzeby firmy.


Ziemia wraz z rozpoczętą budową stanowi zabezpieczenie pożyczki. W/g wyceny stanu z sierpnia 2018 (w tej chwili prace są dalej posunięte) nieruchomość jest warta ok. 1 106 000 zł. (szczegóły w zakładce "O inwestycji"). Dalszy postęp prac zwiększa wartość samego zabezpieczenia. W sierpniu 2019, po dokonanych pracach budowlanych i wycenie bieżącego stanu budowy, firma Malec przystąpi do kolejnej aukcji, ok. 350 000 zł, której celem będzie III etap budowy.


Firma ma ugruntowaną pozycję na rynku, bardzo dobre dochody i obroty oraz duże doświadczenie. Warunkiem przyznania środków jest ich przeznaczenie; na budowę - zwiększające wartość zabezpieczenia. 


Loan amount
350000 PLN

Loan reward
17% per annum

Loan period
12 months

Kind of security
Nieruchomość, par. 777, poręczenie innej firmy

Headquarters (Voivodeship)
Nie zdefiniowano

Legal form
Firma

O firmie

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

O inwestycji

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

Zysk Inwestora

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

Zabezpieczenie pożyczki

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up
  • To gather: 350000 PLN
  • Zebrano: 454000 PLN (17 wpłat)
  • End date: 2019-06-03
  • Ask question

Offers Investors

* w przypadku zebrania pełnej kwoty, kolejne inwestycje będą umieszczane na liście rezerwowej

Zysk Sum Status Investor
17% 26000 PLN Accepted m00zyk
17% 40000 PLN Accepted DARO19
17% 1000 PLN Accepted Marr
17% 2000 PLN Accepted mstachowicz
17% 4000 PLN Accepted bialym
17% 212000 PLN Accepted dc
16% 2000 PLN Accepted magic1001
17% 12000 PLN Accepted danio
17% 1000 PLN Accepted dc
17% 5000 PLN Accepted BarGol42
16% 17000 PLN Accepted alfa1GO
16% 3000 PLN Accepted domino
17% 50000 PLN Częściowo zaakceptowana Kobzia
17% 5000 PLN Lista rezerwowa tomex
17% 34000 PLN Lista rezerwowa alfa1GO
22% 20000 PLN Lista rezerwowa kaliniak
17% 20000 PLN Lista rezerwowa BarGol42

Make an offer

The option to submit offers was turned off because the required amount was collected.