Sprzedaż 1/2 domu we Wrocławiu

Description of the investment

Sprzedaż 1/2 domu we Wrocławiu
Sprzedaż 1/2 domu we Wrocławiu
Sprzedaż 1/2 domu we Wrocławiu Sprzedaż 1/2 domu we Wrocławiu Sprzedaż 1/2 domu we Wrocławiu Sprzedaż 1/2 domu we Wrocławiu Sprzedaż 1/2 domu we Wrocławiu Sprzedaż 1/2 domu we Wrocławiu Sprzedaż 1/2 domu we Wrocławiu

Inwestycja aktywna od 3 maja 2019 do 8 maja 2019 lub dłużej, do dnia zebrania kwoty 60 000 zł. Rozliczenie do 8 listopada 2019 r.


Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków do dnia ich zwrotu, maksymalnie do dnia 8 listopada 2019 r. Co do tego terminu DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Proponujemy udział w zyskach z "Zaliczki Dla Sprzedających Nieruchomość" - produktu DFI FILAR.

"Zaliczka Dla Sprzedających Nieruchomość" to produkt polegający na wypłaceniu z góry zaliczki, akonto przyszłej sprzedaży nieruchomości, następnie udziału w zysku z pośrednictwa sprzedaży oraz z oprocentowania zaliczki. Jest to fuzja dwóch umów: Umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości oraz umowy pośrednictwa sprzedaży. ?

Zaliczka w wys. 60 000 będzie sprzedającemu wypłacona po podpisaniu umowy notarialnej, 8 maja 2019 r., oraz po dokonanych wzmiankach w dziale III i IV Księgi Wieczystej dotyczących zabezpieczeń; roszczenia oraz hipoteki.


Pośrednictwem sprzedaży zajmują się regionalne agencje obrotu nieruchomościami z całej Polski we współpracy z FilarNieruchomosci.pl - agencją należąca do DFI FILAR.

Produkt ten, jest już stosowany w USA i Europie zachodniej, wypełnia pewną lukę na rynku, FILAR jest pierwszą i jedyną instytucją na Polskim runku, oferującą to rozwiązanie finansowe.

--------

Prospekt dot. produktu jest dostępny w zakładce "Informacje" po zalogowaniu lub na stronie www.filar.org.pl w zakładce "Finansowanie".


Loan amount
60000 PLN

Loan reward
13% per annum

Loan period
6 months

Kind of security
Nieruchomość, tryb paragrafu 777

Headquarters (Voivodeship)
Dolnośląskie

Legal form
Indywidualny

Nieruchomość

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

Opis produktu

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

Zysk inwestora

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

Bezpieczeństwo - gwarancja spłaty

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up
  • To gather: 60000 PLN
  • Zebrano: 60000 PLN (9 wpłat)
  • End date: 2019-05-08
  • Ask question

Offers Investors

* w przypadku zebrania pełnej kwoty, kolejne inwestycje będą umieszczane na liście rezerwowej

Zysk Sum Status Investor
13% 3000 PLN Accepted bialym
13% 6000 PLN Accepted Lawyer
13% 3000 PLN Accepted Jancio
13% 10000 PLN Accepted awek
13% 20000 PLN Accepted m00zyk
13% 3000 PLN Accepted Pronabud1
13% 5000 PLN Accepted dc
13% 2000 PLN Accepted mstachowicz
13% 8000 PLN Accepted m00zyk

Make an offer

The option to submit offers was turned off because the required amount was collected.