Sprzedaż nieruchomości w Warszawie

Description of the investment

Sprzedaż nieruchomości w Warszawie
Sprzedaż nieruchomości w Warszawie
Sprzedaż nieruchomości w Warszawie Sprzedaż nieruchomości w Warszawie Sprzedaż nieruchomości w Warszawie Sprzedaż nieruchomości w Warszawie Sprzedaż nieruchomości w Warszawie

Inwestycja aktywna od 01.042019 r. do 06.04.2019 r., lub dłużej do dnia zebrania 90 000 zł. Rozliczenie do 01.10.2019 r.

+ 2% dla wpłat pow. 10 000 zł, 

+ 3% dla wpłat pow. 20 000 zł.


Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków do dnia ich zwrotu, maksymalnie do 1 października 2019 r. Co do tego terminu DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.


Proponujemy udział w zyskach z "Zaliczki Dla Sprzedających Nieruchomość" - produktu DFI FILAR.

"Zaliczka Dla Sprzedających Nieruchomość" to produkt polegający na wypłaceniu z góry zaliczki, akonto przyszłej sprzedaży nieruchomości, następnie udziału w zysku z pośrednictwa sprzedaży oraz z oprocentowania zaliczki. Jest to fuzja dwóch umów: Umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości oraz umowy pośrednictwa sprzedaży.


Zaliczka w wys. 90 000 została juz sprzedającemu wypłacona a w dziale III i IV Księgi Wieczystej zostało ustanowione zabezpieczenie; roszczenie oraz hipoteka.

Pośrednictwem sprzedaży zajmują się regionalne agencje obrotu nieruchomościami z całej Polski we współpracy z FilarNieruchomosci.pl - agencją należąca do DFI FILAR.

Produkt ten, jest już stosowany w USA i Europie zachodniej, wypełnia pewną lukę na rynku, FILAR jest pierwszą i jedyną instytucją na Polskim runku, oferującą to rozwiązanie finansowe.

--------

Prospekt dot. produktu jest dostępny w zakładce "Informacje" po zalogowaniu lub na stronie www.filar.org.pl w zakładce "Finansowanie".


Loan amount
90000 PLN

Loan reward
14% per annum

Loan period
6 months

Kind of security
Zabezpieczenie - nieruchomość, par. 777

Headquarters (Voivodeship)
Nie zdefiniowano

Legal form
Indywidualny

Nieruchomość

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

Opis produktu

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

Zysk inwestora

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

Bezpieczeństwo - gwarancja spłaty

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up
  • To gather: 90000 PLN
  • Zebrano: 90000 PLN (10 wpłat)
  • End date: 2019-04-06
  • Ask question

Offers Investors

* w przypadku zebrania pełnej kwoty, kolejne inwestycje będą umieszczane na liście rezerwowej

Zysk Sum Status Investor
14% 20500 PLN Accepted alfa1GO
14% 40000 PLN Accepted dc
14% 3000 PLN Accepted bialym
14% 10100 PLN Accepted Tomasz
14% 10100 PLN Accepted jogas
14% 1000 PLN Accepted m00zyk
13% 1000 PLN Accepted m00zyk
14% 1000 PLN Accepted rafalsynakiewicz
14% 1000 PLN Accepted Lawyer
14% 2300 PLN Accepted dc

Make an offer

The option to submit offers was turned off because the required amount was collected.