Wykup samochodu dostawczego, dalszy rozwój firmy

Description of the investment

Wykup samochodu dostawczego, dalszy rozwój firmy
Wykup samochodu dostawczego, dalszy rozwój firmy

+ 1% dla wpłat 50 000 zł i wyższych


Inwestycja aktywna od 7 września 2022 r., do momentu zebrania kwoty 104 000 zł. Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków. Zwrot odbywa się w 18 ratach kapitałowo-odsetkowych z ratą balonową jako ostatnią. Pełne rozliczenie pożyczki odbędzie się do 1 marca 2024 r. DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Firma zaplanowała wykup samochodu dostawczego z firmy leasingowej, oraz zakup wózka widłowego.

---------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji.

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 104 000 zł, otrzymają status rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że inwestor wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 1 września 2022 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta umowa pożyczki, część kwoty została już pożyczkobiorcy wypłacona.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, jest; hipoteka, par. 777, oraz poręczenie.


---------

Środki, które inwestujesz, przeznaczane są na bieżącą działalność operacyjną DFI Filar, w tym na działalność inwestycyjną. Nie są przypisywane wprost niniejszemu przedsięwzięciu, którego opis ma charakter wyłącznie poglądowy, dla zilustrowania naszych aktywów (aukcji), i lepszego rozumienia istoty naszej działalności.

W opisach prezentujemy niektóre z naszych inwestycji, aktywów, zabezpieczonych wierzytelności. Ich wartość jest zbliżona do wysokości kwot wystawianych w aukcjach.

Nie prowadzimy zbiórek dla przedsiębiorców, nie pośredniczymy w pozyskiwaniu przez nich finansowania od inwestorów.

---------

Loan amount
104000 PLN

Loan reward
12% per annum

Loan period
18 months

Kind of security
Nieruchomość, par. 777, poręczenie

Headquarters (Voivodeship)
Świętokrzyskie

Legal form
Firma

O firmie

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

O inwestycji

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

Zysk Inwestora

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

Bezpieczeństwo - gwarancja spłaty

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up
  • To gather: 104000 PLN
  • Zebrano: 104000 PLN (7 wpłat)
  • End date: 2022-09-12
  • Ask question

Offers Investors

* w przypadku zebrania pełnej kwoty, kolejne inwestycje będą umieszczane na liście rezerwowej

Zysk Sum Status Investor
12% 20000 PLN Accepted ketman
12% 20000 PLN Accepted marg202112
12% 30000 PLN Accepted danio
12% 7000 PLN Accepted Ikar
12% 1000 PLN Accepted Pruss
12% 20000 PLN Accepted arekSI
12% 6000 PLN Accepted bialym

Make an offer

The option to submit offers was turned off because the required amount was collected.