Sprzedaż apartamentu w Sea Towers w Gdyni

Description of the investment

Sprzedaż apartamentu w Sea Towers w Gdyni
Sprzedaż apartamentu w Sea Towers w Gdyni

+ 1% dla wpłat 50 000 zł i wyższych


Inwestycja aktywna od 27 sierpnia 2022 r., do momentu zebrania kwoty 300 000 zł. Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków do czasu ich zwrotu, maksymalnie do 17 lutego 2024 r. Co do tego terminu DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Inwestycja dotyczy udziału w zyskach z "Zaliczki Dla Sprzedających Nieruchomość" - to produkt który polega na wypłaceniu z góry zaliczki, akonto przyszłej sprzedaży nieruchomości, następnie udziału w zysku z pośrednictwa sprzedaży oraz z oprocentowania zaliczki. Prospekt dot. produktu jest dostępny po zalogowaniu, lub na stronie www.filar.org.pl w zakładce "Finansowanie".

Zgodnie z umową, w celu maksymalnego zabezpieczenia środków, DFI FILAR w miejsce umowy przedwstępnej sprzedaży, wykupił wierzytelność widniejącą w IV dziale Księgi wieczystej nieruchomości.

---------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji.

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 300 000 zł, otrzymają status rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że inwestor wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 18 sierpnia 2022r., w kancelarii notarialnej Mateusza Domaradzkiego zostały zawarte stosowne umowy. DFI FILAR, wypłacił już całą kwotę.

- Zabezpieczeniem wypłaconych środków jest wpis hipoteki wykupionej wierzytelności, oraz pełnomocnictwo do reprezentacji przed urzędami oraz sprzedaży.

- Pośrednictwem sprzedaży zajmuje się FilarNieruchomosci.pl - agencja należąca do DFI FILAR, oraz partnerskie agencje obrotu nieruchomościami z całej Polski.


---------

Środki, które inwestujesz, przeznaczane są na bieżącą działalność operacyjną DFI Filar, w tym na działalność inwestycyjną. Nie są przypisywane wprost niniejszemu przedsięwzięciu, którego opis ma charakter wyłącznie poglądowy, dla zilustrowania naszych aktywów (aukcji), i lepszego rozumienia istoty naszej działalności.

W opisach prezentujemy niektóre z naszych inwestycji, aktywów, zabezpieczonych wierzytelności. Ich wartość jest zbliżona do wysokości kwot wystawianych w aukcjach.

Nie prowadzimy zbiórek dla przedsiębiorców, nie pośredniczymy w pozyskiwaniu przez nich finansowania od inwestorów.

---------

Loan amount
300000 PLN

Loan reward
12% per annum

Loan period
18 months

Kind of security
Nieruchomość, pełnomocnictwo

Headquarters (Voivodeship)
Pomorskie

Legal form
Indywidualny

Nieruchomość

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

Opis produktu

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

Zysk Inwestora

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

Bezpieczeństwo - gwarancja spłaty

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up
  • To gather: 300000 PLN
  • Zebrano: 301000 PLN (19 wpłat)
  • End date: 2022-10-07
  • Ask question

Offers Investors

* w przypadku zebrania pełnej kwoty, kolejne inwestycje będą umieszczane na liście rezerwowej

Zysk Sum Status Investor
12% 25000 PLN Accepted EwciaB
12% 20000 PLN Accepted Marcin108
12% 10000 PLN Accepted sundio83
12% 10000 PLN Accepted bialym
12% 10000 PLN Accepted Dagmara
12% 20000 PLN Accepted marg202112
12% 20000 PLN Accepted Ankaa
12% 5000 PLN Accepted Ikar
12% 25000 PLN Accepted Elf
12% 5000 PLN Accepted zibis
12% 50000 PLN Accepted asiogr
12% 5000 PLN Accepted wojtek
12% 5000 PLN Accepted webinspire
12% 30000 PLN Accepted Kristof
12% 15000 PLN Accepted Jancio
12% 10000 PLN Accepted AdiBest2
12% 30000 PLN Accepted ketman
12% 1000 PLN Accepted vegano25
12% 5000 PLN Częściowo zaakceptowana nexorian

Make an offer

The option to submit offers was turned off because the required amount was collected.