Zakup samochodu osobowego

Description of the investment

Zakup samochodu osobowego
Zakup samochodu osobowego

+ 1% dla wpłat 25 000 zł i wyższych


Inwestycja aktywna od 10 sierpnia 2022 r., do momentu zebrania kwoty 45 000 zł. Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków. Zwrot odbywa się w 18 ratach kapitałowo-odsetkowych, z ostatnią ratą balonową. Pełne rozliczenie pożyczki odbędzie się do 5 lutego 2024 r. DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Celem pożyczki był zakup samochodu do celów firmowych.

---------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji.

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 45 000 zł., będą miały miano rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że inwestor wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 5 sierpnia 2022 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta umowa pożyczki, wszystkie środki zostały już wypłacone.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, jest m. in: przewłaszczenie pod zabezpieczenie, poręczenie wraz z par 777.


---------

Środki, które inwestujesz, przeznaczane są na bieżącą działalność operacyjną DFI Filar, w tym na działalność inwestycyjną. Nie są przypisywane wprost niniejszemu przedsięwzięciu, którego opis ma charakter wyłącznie poglądowy, dla zilustrowania naszych aktywów (aukcji), i lepszego rozumienia istoty naszej działalności.

W opisach prezentujemy niektóre z naszych inwestycji, aktywów, zabezpieczonych wierzytelności. Ich wartość jest zbliżona do wysokości kwot wystawianych w aukcjach.

Nie prowadzimy zbiórek dla przedsiębiorców, nie pośredniczymy w pozyskiwaniu przez nich finansowania od inwestorów.

---------

Loan amount
45000 PLN

Loan reward
12% per annum

Loan period
18 months

Kind of security
Pojazd, par. 777, poręczenie

Headquarters (Voivodeship)
Kujawsko-pomorskie

Legal form
Firma

O firmie

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

O inwestycji

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

Zysk Inwestora

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

Bezpieczeństwo - gwarancja spłaty

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up
  • To gather: 45000 PLN
  • Zebrano: 215000 PLN (10 wpłat)
  • End date: 2022-08-16
  • Ask question

Offers Investors

* w przypadku zebrania pełnej kwoty, kolejne inwestycje będą umieszczane na liście rezerwowej

Zysk Sum Status Investor
12% 10000 PLN Accepted bialym
12% 45000 PLN Częściowo zaakceptowana asiogr
12% 45000 PLN Lista rezerwowa Poker1234
12% 25000 PLN Lista rezerwowa Kristof
12% 4000 PLN Lista rezerwowa Ikar
12% 20000 PLN Lista rezerwowa marg202112
12% 30000 PLN Lista rezerwowa Dagmara
12% 25000 PLN Lista rezerwowa EwciaB
12% 1000 PLN Lista rezerwowa magluczak
12% 10000 PLN Lista rezerwowa Tadeuszsta

Make an offer

The option to submit offers was turned off because the required amount was collected.