Zakup maszyn i urządzeń czyszczących (kontynuacja)

Description of the investment

Zakup maszyn i urządzeń czyszczących (kontynuacja)
Zakup maszyn i urządzeń czyszczących (kontynuacja)

+ 1% dla wpłat 10 000 zł i powyżej,

+ 2% dla wpłat 30 000 zł i powyżej.

Inwestycja aktywna od 18 czerwca 2022 r., do momentu zebrania kwoty 64 500 zł.

Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków. Zwrot odbywa się w 12 ratach kapitałowo-odsetkowych z ratą balonową jako ostatnią. Całkowite rozliczenie odbędzie się do 15.06.2023 r. DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Pożyczka przeznaczona została na cele inwestycyjne: Zakup maszyn i urządzeń czyszczących, oraz zwiększenie mocy przerobowych.

---------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji.

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 64 500 zł., będą miały miano rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że inwestor wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 15.06.2021 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta umowa pożyczki, wszystkie środki zostały już wypłacone.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, są; hipoteka, par. 777 oraz poręczenie.


Loan amount
64500 PLN

Loan reward
10% per annum

Loan period
12 months

Kind of security
Nieruchomość, par. 777, poręczenie

Headquarters (Voivodeship)
Pomorskie

Legal form
Firma

Kontynuacja

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

Zysk Inwestora

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

Bezpieczeństwo - gwarancja spłaty

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up
  • To gather: 64500 PLN
  • Zebrano: 67500 PLN (5 wpłat)
  • End date: 2022-06-21
  • Ask question

Offers Investors

* w przypadku zebrania pełnej kwoty, kolejne inwestycje będą umieszczane na liście rezerwowej

Zysk Sum Status Investor
10% 11000 PLN Accepted Jancio
10% 30000 PLN Accepted EwciaB
10% 20000 PLN Accepted Jancio
10% 3500 PLN Accepted Elf
10% 3000 PLN Lista rezerwowa Mirek11

Make an offer

The option to submit offers was turned off because the required amount was collected.