Zakup agregatów do chłodni, doposażenie magazynów

Description of the investment

Zakup agregatów do chłodni, doposażenie magazynów
Zakup agregatów do chłodni, doposażenie magazynów

+ 1% dla wpłat 10 000 zł i wyższych

+ 2% dla wpłat 50 000 zł i wyższych


Inwestycja aktywna od 11 czerwca 2022 r., do momentu zebrania kwoty 308  000 zł. Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków. Zwrot odbywa się w 18 ratach kapitałowo-odsetkowych z ratą balonową jako ostatnią. Pełne rozliczenie pożyczki odbędzie się do 6 grudnia 2023 r. DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Firma planuje wyposażenie magazynów i chłodni w dodatkowe, wydajne agregaty, specjalistyczne akcesoria, oraz zakup pojemników wielkogabarytowych. 

---------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji.

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 308 000 zł, otrzymają status rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że inwestor wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 6 czerwca 2022 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta umowa pożyczki, wszystkie środki zostały już wypłacone.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, jest; hipoteka, par. 777 oraz poręczenia.


Loan amount
308000 PLN

Loan reward
10% per annum

Loan period
18 months

Kind of security
Nieruchomość, par. 777, poręczenia

Headquarters (Voivodeship)
Wielkopolskie

Legal form
Firma

O firmie

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

O inwestycji

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

Zysk Inwestora

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

Bezpieczeństwo - gwarancja spłaty

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up
  • To gather: 308000 PLN
  • Zebrano: 308000 PLN (21 wpłat)
  • End date: 2022-07-19
  • Ask question

Offers Investors

* w przypadku zebrania pełnej kwoty, kolejne inwestycje będą umieszczane na liście rezerwowej

Zysk Sum Status Investor
10% 20000 PLN Accepted marg202112
10% 3000 PLN Accepted NerKry
10% 10000 PLN Accepted zibis
10% 12000 PLN Accepted bialym
10% 2000 PLN Accepted Desdemon
10% 20000 PLN Accepted Elf
10% 10000 PLN Accepted Zwierz
10% 20000 PLN Accepted Zwierz
10% 50000 PLN Accepted Kristof
10% 3000 PLN Accepted xmobul
10% 3000 PLN Accepted Mirek11
10% 20000 PLN Accepted ketman
10% 50000 PLN Accepted asiogr
10% 25000 PLN Accepted danio
10% 1000 PLN Accepted Elruby
10% 2000 PLN Accepted NerKry
10% 10000 PLN Accepted AdiBest2
10% 1000 PLN Accepted Pruss
10% 20000 PLN Accepted Szymon
10% 6000 PLN Accepted danio
10% 20000 PLN Accepted IlonaM92

Make an offer

The option to submit offers was turned off because the required amount was collected.