Sprzedaż mieszkania w Warszawie

Description of the investment

Sprzedaż mieszkania w Warszawie
Sprzedaż mieszkania w Warszawie
Sprzedaż mieszkania w Warszawie Sprzedaż mieszkania w Warszawie Sprzedaż mieszkania w Warszawie

+ 1% dla wpłat 10 000 zł i wyższych

+ 2% dla wpłat 50 000 zł i wyższych


Inwestycja aktywna od 28 maja 2022 r., do momentu zebrania kwoty 198 000 zł. Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków do czasu ich zwrotu, maksymalnie do 27.02.2023 r. Co do tego terminu DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Inwestycja dotyczy udziału w zyskach z "Zaliczki Dla Sprzedających Nieruchomość" - to produkt który polega na wypłaceniu z góry zaliczki, akonto przyszłej sprzedaży nieruchomości, następnie udziału w zysku z pośrednictwa sprzedaży oraz z oprocentowania zaliczki. Prospekt dot. produktu jest dostępny po zalogowaniu, lub na stronie www.filar.org.pl w zakładce "Finansowanie".

---------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji.

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 198 000 zł, otrzymają status rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że inwestor wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 27 maja 2022r., w kancelarii notarialnej Mateusza Domaradzkiego zostały zawarte stosowne umowy (zgodnie z opisem w prospekcie). DFI FILAR, wypłacił już całą kwotę zaliczki 198 000 zł. 

- Zabezpieczeniem wypłaconych środków jest wpis hipoteki wraz z roszczeniem w KW, par. 777, oraz pełnomocnictwo do reprezentacji przed urzędami oraz sprzedaży.

- Pośrednictwem sprzedaży zajmuje się FilarNieruchomosci.pl - agencja należąca do DFI FILAR, oraz partnerskie agencje obrotu nieruchomościami z całej Polski.


Loan amount
198000 PLN

Loan reward
9% per annum

Loan period
9 months

Kind of security
Nieruchomość, par. 777

Headquarters (Voivodeship)
Mazowieckie

Legal form
Indywidualny

Nieruchomość

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

Opis produktu

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

Zysk Inwestora

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

Bezpieczeństwo - gwarancja spłaty

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up
  • To gather: 198000 PLN
  • Zebrano: 199000 PLN (11 wpłat)
  • End date: 2022-06-02
  • Ask question

Offers Investors

* w przypadku zebrania pełnej kwoty, kolejne inwestycje będą umieszczane na liście rezerwowej

Zysk Sum Status Investor
9% 50000 PLN Accepted m00zyk
9% 50000 PLN Accepted milaszek
9% 20000 PLN Accepted sundio83
9% 10000 PLN Accepted tomrajder
9% 10000 PLN Accepted Kristof
9% 20000 PLN Accepted Ankaa
9% 15000 PLN Accepted bialym
9% 3000 PLN Accepted Ikar
9% 1000 PLN Accepted Ikar
9% 10000 PLN Accepted Leoo
9% 10000 PLN Częściowo zaakceptowana DARO19

Make an offer

The option to submit offers was turned off because the required amount was collected.