Wykończenie oraz sprzedaż domu pod Ostrowem Wlkp. (kontynuacja)

Description of the investment

Wykończenie oraz sprzedaż domu pod Ostrowem Wlkp. (kontynuacja)
Wykończenie oraz sprzedaż domu pod Ostrowem Wlkp. (kontynuacja)

+ 1% dla wpłat 10 000 zł i powyżej.


Inwestycja aktywna od 21 maja 2022 r., do momentu zebrania kwoty  50 000 zł.

Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków. Zwrot odbywa się w 18 równych ratach kapitałowo-odsetkowych. Rozliczenie pożyczki odbędzie się do 1 grudnia 2023 r. DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Pożyczka została przeznaczona na wykończenie domu, a następnie sprzedaż nieruchomości z zyskiem.

---------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji.

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 50 000 zł., będą miały miano rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że inwestor wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 1 grudnia 2020 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta umowa pożyczki, wszystkie środki zostały już wypłacone.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, jest hipoteka oraz par. 777 - poddanie się egzekucji ze wszystkich składników majątku.


Loan amount
50000 PLN

Loan reward
9% per annum

Loan period
18 months

Kind of security
Nieruchomość, par. 777, poręczenia

Headquarters (Voivodeship)
Wielkopolskie

Legal form
Firma

Kontynuacja

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

Zysk Inwestora

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

Bezpieczeństwo - gwarancja spłaty

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up
  • To gather: 50000 PLN
  • Zebrano: 65000 PLN (5 wpłat)
  • End date: 2022-05-27
  • Ask question

Offers Investors

* w przypadku zebrania pełnej kwoty, kolejne inwestycje będą umieszczane na liście rezerwowej

Zysk Sum Status Investor
9% 5000 PLN Accepted wojtek
9% 20000 PLN Accepted SUPERBROKERna102
9% 20000 PLN Accepted SUPERBROKERna102
9% 10000 PLN Częściowo zaakceptowana jogas
9% 10000 PLN Lista rezerwowa BRTWOLINA

Make an offer

The option to submit offers was turned off because the required amount was collected.