Kupno i sprzedaż apartamentu w Warszawie

Description of the investment

Kupno i sprzedaż apartamentu w Warszawie
Kupno i sprzedaż apartamentu w Warszawie

+ 1% dla wpłat 10 000 zł i wyższych

+ 2% dla wpłat 100 000 zł i wyższych


Inwestycja aktywna od 30 kwietnia 2022 r., do momentu zebrania kwoty 668 000 zł. Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków do czasu ich zwrotu, maksymalnie do 28 października 2023 r. Co do tego terminu DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Inwestycja polega na uczestnictwie w zyskach z kupna apartamentu w Warszawie, przeprowadzeniu remontu, następnie sprzedaży z zyskiem.

---------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji.

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 668 000 zł, otrzymają status rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że inwestor wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 28 kwietnia 2022 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta przedwstępna umowa sprzedaży. Zaliczka w kwocie 365 000 zł została już wypłacona.

- Zabezpieczeniem wypłaconych środków jest wpis hipoteki w dz. IV K.W., do kwoty 400 000 zł. Nabycie nieruchomości nie jest uzależnione od wyniku niniejszej aukcji, umowa przyrzeczona zostanie zawarta do 31 października 2022 r., ze środków własnych.

- Pośrednictwem sprzedaży zajmuje się FilarNieruchomosci.pl - agencja należąca do DFI FILAR, oraz partnerskie agencje obrotu nieruchomościami z całej Polski.


Loan amount
668000 PLN

Loan reward
8% per annum

Loan period
18 months

Kind of security
Nieruchomość, par. 777

Headquarters (Voivodeship)
Mazowieckie

Legal form
Indywidualny

Nieruchomość

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

O inwestycji

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

Zysk Inwestora

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

Bezpieczeństwo - gwarancja spłaty

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up
  • To gather: 668000 PLN
  • Zebrano: 668000 PLN (28 wpłat)
  • End date: 2022-06-13
  • Ask question

Offers Investors

* w przypadku zebrania pełnej kwoty, kolejne inwestycje będą umieszczane na liście rezerwowej

Zysk Sum Status Investor
8% 20000 PLN Accepted ketman
8% 20000 PLN Accepted Marcin108
8% 20000 PLN Accepted SUPERBROKERna102
8% 30000 PLN Accepted Kristof
8% 3000 PLN Accepted Ikar
8% 15000 PLN Accepted AdiBest2
8% 10000 PLN Accepted Verdome
8% 1000 PLN Accepted Pruss
8% 20000 PLN Accepted marg202112
8% 20000 PLN Accepted sundio83
8% 3000 PLN Accepted xmobul
8% 60000 PLN Accepted ando57
8% 12000 PLN Accepted bialym
8% 20000 PLN Accepted Szymon
8% 1000 PLN Accepted Marr
8% 100000 PLN Accepted NiNa
8% 100000 PLN Accepted DARO19
8% 2000 PLN Accepted jaroslaw1
8% 3000 PLN Accepted NerKry
8% 40000 PLN Accepted Ankaa
8% 10000 PLN Accepted sowa
8% 4000 PLN Accepted Desdemon
8% 10000 PLN Accepted BarGol42
8% 10000 PLN Accepted danio
8% 1000 PLN Accepted Pruss
8% 100000 PLN Accepted Wetmanpl
8% 1000 PLN Accepted Wetmanpl
8% 32000 PLN Accepted Desdemon

Make an offer

The option to submit offers was turned off because the required amount was collected.