Zakup materiałów do montażu paneli fotowoltaicznych

Description of the investment

Zakup materiałów do montażu paneli fotowoltaicznych
Zakup materiałów do montażu paneli fotowoltaicznych

Inwestycja aktywna od 23 kwietnia 2022 r., do momentu zebrania kwoty 29 000 zł. Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków. Zwrot odbywa się w 18 ratach kapitałowo-odsetkowych z ratą balonową jako ostatnią. Pełne rozliczenie pożyczki odbędzie się do 14 października 2023 r. DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Firma planuje zakup materiałów do montażu paneli fotowoltaicznych.

---------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji.

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 29 000 zł, otrzymają status rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że inwestor wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 14 kwietnia 2022 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta umowa pożyczki, wszystkie środki zostały już wypłacone.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, jest m. in: przewłaszczenie pod zabezpieczenie, poręczenie wraz z par 777.


Loan amount
29000 PLN

Loan reward
8% per annum

Loan period
18 months

Kind of security
Pojazd, par. 777, poręczenie

Headquarters (Voivodeship)
Pomorskie

Legal form
Firma

O firmie

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

O inwestycji

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

Zysk Inwestora

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

Bezpieczeństwo - gwarancja spłaty

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up
  • To gather: 29000 PLN
  • Zebrano: 29000 PLN (7 wpłat)
  • End date: 2022-04-27
  • Ask question

Offers Investors

* w przypadku zebrania pełnej kwoty, kolejne inwestycje będą umieszczane na liście rezerwowej

Zysk Sum Status Investor
8% 5500 PLN Accepted xavier85
8% 1000 PLN Accepted Pruss
8% 10000 PLN Accepted BRTWOLINA
8% 2000 PLN Accepted Ikar
8% 2500 PLN Accepted roboproject
8% 3000 PLN Accepted bialym
8% 5000 PLN Accepted AdiBest2

Make an offer

The option to submit offers was turned off because the required amount was collected.