Zakup plotera do wydruków wielkoformatowych

Description of the investment

Zakup plotera do wydruków wielkoformatowych
Zakup plotera do wydruków wielkoformatowych

Inwestycja aktywna od 16 kwietnia 2022 r., do momentu zebrania kwoty 46 000 zł. Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków. Zwrot odbywa się w 18 ratach kapitałowo-odsetkowych z ratą balonową jako ostatnią. Pełne rozliczenie pożyczki odbędzie się do 15 października 2023 r. DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Firma planuje zakup plotera do wysokiej jakości wydruków wielkoformatowych.

---------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji.

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 46 000 zł, otrzymają status rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że inwestor wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 15 kwietnia 2022 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta umowa pożyczki, wszystkie środki zostały już wypłacone.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, jest; hipoteka, par. 777.


Loan amount
46000 PLN

Loan reward
8% per annum

Loan period
18 months

Kind of security
Nieruchomość, par. 777, poręczenie

Headquarters (Voivodeship)
Świętokrzyskie

Legal form
Firma

O firmie

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

O inwestycji

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

Zysk Inwestora

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

Bezpieczeństwo - gwarancja spłaty

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up
  • To gather: 46000 PLN
  • Zebrano: 66000 PLN (6 wpłat)
  • End date: 2022-04-25
  • Ask question

Offers Investors

* w przypadku zebrania pełnej kwoty, kolejne inwestycje będą umieszczane na liście rezerwowej

Zysk Sum Status Investor
8% 10000 PLN Accepted reKin
8% 1000 PLN Accepted Pruss
8% 2000 PLN Accepted Ikar
8% 33000 PLN Accepted Kristof
8% 10000 PLN Lista rezerwowa BRTWOLINA
8% 10000 PLN Lista rezerwowa BRTWOLINA

Make an offer

The option to submit offers was turned off because the required amount was collected.