Zakup specjalistycznego sprzętu do montażu pomp ciepła

Description of the investment

Zakup specjalistycznego sprzętu do montażu pomp ciepła
Zakup specjalistycznego sprzętu do montażu pomp ciepła

Inwestycja aktywna od 13 kwietnia 2022 r., do momentu zebrania kwoty 64 400 zł. Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków. Zwrot odbywa się w 12 równych ratach kapitałowo-odsetkowych. Pełne rozliczenie pożyczki odbędzie się do 5 kwietnia 2023 r. DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Firma planuje zakup specjalistycznego sprzętu do montażu pomp ciepła oraz rozbudowę punktu sprzedaży.

---------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji.

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 64 400 zł., otrzymają status rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że inwestor wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 5 kwietnia 2022 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta umowa pożyczki, wszystkie środki zostały już wypłacone.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, jest; hipoteka, par. 777.


Loan amount
64400 PLN

Loan reward
8% per annum

Loan period
12 months

Kind of security
Nieruchomość, par. 777, poręczenie

Headquarters (Voivodeship)
Mazowieckie

Legal form
Firma

O firmie

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

O inwestycji

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

Zysk Inwestora

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

Bezpieczeństwo - gwarancja spłaty

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up
  • To gather: 64400 PLN
  • Zebrano: 64400 PLN (8 wpłat)
  • End date: 2022-04-15
  • Ask question

Offers Investors

* w przypadku zebrania pełnej kwoty, kolejne inwestycje będą umieszczane na liście rezerwowej

Zysk Sum Status Investor
8% 10000 PLN Accepted reKin
8% 10000 PLN Accepted danio
8% 25000 PLN Accepted Kristof
8% 10000 PLN Accepted reKin
8% 2000 PLN Accepted Ikar
8% 1000 PLN Accepted Ikar
8% 5000 PLN Accepted webinspire
8% 1400 PLN Accepted AdiBest2

Make an offer

The option to submit offers was turned off because the required amount was collected.