Zakup sprzętu do gabinetu stomatologicznego

Description of the investment

Zakup sprzętu do gabinetu stomatologicznego
Zakup sprzętu do gabinetu stomatologicznego

Inwestycja aktywna od 09 kwietnia 2022 r., do momentu zebrania kwoty 150 000 zł. Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków. Zwrot odbywa się w 24 ratach kapitałowo-odsetkowych z ostatnią ratą balonową. Pełne rozliczenie pożyczki odbędzie się do 04 kwietnia 2024 r. DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Firma planuje zakup sprzętu stomatologicznego, doposażenie gabinetu.

---------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji.

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 150 000 zł., otrzymają status rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że inwestor wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 04 kwietnia 2022 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta umowa pożyczki, wszystkie środki zostały już wypłacone.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, jest; hipoteka, par. 777.


Loan amount
150000 PLN

Loan reward
9% per annum

Loan period
24 months

Kind of security
Nieruchomość, par. 777, poręczenie

Headquarters (Voivodeship)
Wielkopolskie

Legal form
Firma

O firmie

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

O inwestycji

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

Zysk Inwestora

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

Bezpieczeństwo - gwarancja spłaty

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up
  • To gather: 150000 PLN
  • Zebrano: 163000 PLN (10 wpłat)
  • End date: 2022-04-14
  • Ask question

Offers Investors

* w przypadku zebrania pełnej kwoty, kolejne inwestycje będą umieszczane na liście rezerwowej

Zysk Sum Status Investor
9% 10000 PLN Accepted Kristof
9% 10000 PLN Accepted SUPERBROKERna102
9% 10000 PLN Accepted bialym
9% 91500 PLN Accepted Slawomiros
9% 5000 PLN Accepted wojtek
9% 20000 PLN Accepted sowa
9% 4500 PLN Częściowo zaakceptowana sowa
9% 10000 PLN Lista rezerwowa danio
9% 1000 PLN Lista rezerwowa KlaudiaBartos
9% 1000 PLN Lista rezerwowa Pruss

Make an offer

The option to submit offers was turned off because the required amount was collected.