Zakup elektronarzędzi oraz przyrządów pomiarowych

Description of the investment

Zakup elektronarzędzi oraz przyrządów pomiarowych
Zakup elektronarzędzi oraz przyrządów pomiarowych

Inwestycja aktywna od 6 kwietnia 2022 r., do momentu zebrania kwoty 108 000 zł. Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków. Zwrot odbywa się w 18 ratach kapitałowo-odsetkowych z ostatnią ratą balonową. Pełne rozliczenie pożyczki odbędzie się do 1 października 2023 r. DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Firma planuje zakup elektronarzędzi oraz przyrządów pomiarowych stosowanych w branży elektrycznej i elektrotechnicznej.

---------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji.

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 108 000 zł., otrzymają status rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że inwestor wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 1 kwietnia 2022 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta umowa pożyczki, wszystkie środki zostały już wypłacone.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, jest; hipoteka, par. 777.


Loan amount
108000 PLN

Loan reward
8% per annum

Loan period
18 months

Kind of security
Nieruchomość, par. 777, poręczenie

Headquarters (Voivodeship)
Lubelskie

Legal form
Firma

O firmie

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

O inwestycji

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

Zysk Inwestora

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

Bezpieczeństwo - gwarancja spłaty

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up
  • To gather: 108000 PLN
  • Zebrano: 145750 PLN (8 wpłat)
  • End date: 2022-04-08
  • Ask question

Offers Investors

* w przypadku zebrania pełnej kwoty, kolejne inwestycje będą umieszczane na liście rezerwowej

Zysk Sum Status Investor
8% 3000 PLN Accepted Jacob
8% 10000 PLN Accepted bialym
8% 50000 PLN Accepted milaszek
8% 27750 PLN Accepted Verdome
8% 25000 PLN Częściowo zaakceptowana DARO19
8% 10000 PLN Lista rezerwowa BRTWOLINA
8% 10000 PLN Lista rezerwowa sowa
8% 10000 PLN Lista rezerwowa BRTWOLINA

Make an offer

The option to submit offers was turned off because the required amount was collected.