Rozbudowa warsztatu mechaniki maszynowo-pojazdowej

Description of the investment

Rozbudowa warsztatu mechaniki maszynowo-pojazdowej
Rozbudowa warsztatu mechaniki maszynowo-pojazdowej

Inwestycja aktywna od 02 kwietnia 2022 r., do momentu zebrania kwoty 77 000 zł. Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków. Zwrot odbywa się w 18 ratach kapitałowo-odsetkowych z ostatnią ratą balonową. Pełne rozliczenie pożyczki odbędzie się do 28 września 2023 r. DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Firma planuje rozbudowę warsztatu mechaniki pojazdowej maszyn rolniczych oraz samochodów ciężarowych. Stworzone zostanie kolejne stanowisko, wyposażone w nowo zakupiony sprzęt.

---------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji.

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 77 000 zł., otrzymają status rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że inwestor wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 28 marca 2022 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta umowa pożyczki, wszystkie środki zostały już wypłacone.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, jest; hipoteka, par. 777, oraz poręczenie.


Loan amount
77000 PLN

Loan reward
8% per annum

Loan period
18 months

Kind of security
Nieruchomość, par. 777, poręczenie

Headquarters (Voivodeship)
Pomorskie

Legal form
Firma

O firmie

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

O inwestycji

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

Zysk Inwestora

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

Bezpieczeństwo - gwarancja spłaty

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up
  • To gather: 77000 PLN
  • Zebrano: 150000 PLN (13 wpłat)
  • End date: 2022-04-06
  • Ask question

Offers Investors

* w przypadku zebrania pełnej kwoty, kolejne inwestycje będą umieszczane na liście rezerwowej

Zysk Sum Status Investor
8% 25000 PLN Accepted Kristof
8% 15000 PLN Accepted Ewunia77
8% 10000 PLN Accepted sowa
8% 10000 PLN Accepted BRTWOLINA
8% 15000 PLN Accepted Szymon
8% 25000 PLN Częściowo zaakceptowana DARO19
8% 3000 PLN Lista rezerwowa Jacob
8% 8000 PLN Lista rezerwowa zibis
8% 5000 PLN Lista rezerwowa BRTWOLINA
8% 10000 PLN Lista rezerwowa dom
8% 8000 PLN Lista rezerwowa Silver75
8% 1000 PLN Lista rezerwowa roboproject
8% 15000 PLN Lista rezerwowa roboproject

Make an offer

The option to submit offers was turned off because the required amount was collected.