Zwiększenie sprzedaży pojazdów - dalszy rozwój (kontynuacja)

Description of the investment

 Zwiększenie sprzedaży pojazdów - dalszy rozwój (kontynuacja)
 Zwiększenie sprzedaży pojazdów - dalszy rozwój (kontynuacja)

+ 1% dla wpłat 50 000 zł i powyżej.


Inwestycja aktywna od 26 marca 2022 r., do momentu zebrania kwoty 140 500 zł. 

Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków. Zwrot odbywa się w 24 ratach kapitałowo-odsetkowych z ratą balonową jako ostatnią.  Rozliczenie pożyczki odbędzie się do 21 marca 2024 r. DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Pożyczka została przeznaczona na zakup samochodów oraz rozwój autohandlu.

---------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji.

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 140 500 zł., będą miały miano rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że inwestor wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 21 września 2019 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta umowa pożyczki, wszystkie środki zostały już wypłacone.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, jest hipoteka oraz par. 777 - poddanie się egzekucji ze wszystkich składników majątku.


Loan amount
140500 PLN

Loan reward
9% per annum

Loan period
24 months

Kind of security
Nieruchomość, par. 777, poręczenie

Headquarters (Voivodeship)
Podkarpackie

Legal form
Firma

Kontynuacja

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

Zysk Inwestora

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

Bezpieczeństwo - gwarancja spłaty

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up
  • To gather: 140500 PLN
  • Zebrano: 192000 PLN (16 wpłat)
  • End date: 2022-03-30
  • Ask question

Offers Investors

* w przypadku zebrania pełnej kwoty, kolejne inwestycje będą umieszczane na liście rezerwowej

Zysk Sum Status Investor
9% 2000 PLN Accepted Jacob
9% 5000 PLN Accepted wojtek
9% 25000 PLN Accepted bialym
9% 1000 PLN Accepted Kristof
9% 11000 PLN Accepted danio
9% 15000 PLN Accepted Jancio
9% 20000 PLN Accepted ketman
9% 25000 PLN Accepted DARO19
9% 20000 PLN Accepted AdiBest2
9% 15000 PLN Accepted Ewunia77
9% 25000 PLN Częściowo zaakceptowana Kristof
9% 15000 PLN Lista rezerwowa BarGol42
9% 1000 PLN Lista rezerwowa danio
9% 6000 PLN Lista rezerwowa zibis
9% 1000 PLN Lista rezerwowa Pruss
9% 5000 PLN Lista rezerwowa BRTWOLINA

Make an offer

The option to submit offers was turned off because the required amount was collected.