Zakup narzędzi do zabiegów profilaktycznych i masażu

Description of the investment

Zakup narzędzi do zabiegów profilaktycznych i masażu
Zakup narzędzi do zabiegów profilaktycznych i masażu

+ 1% dla wpłat 20 000 zł i wyższych.


Inwestycja aktywna od 19 marca 2022 r., do momentu zebrania kwoty 85 000 zł. Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków. Zwrot odbywa się w 24 ratach kapitałowo-odsetkowych, z ostatnią ratą balonową. Pełne rozliczenie pożyczki odbędzie się do 15 marca 2024 r. DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Firma planuje zakup specjalistycznego sprzętu do profilaktyki oraz masażu.

---------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji.

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 85 000 zł., otrzymają status rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że inwestor wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 15 marca 2022 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta umowa pożyczki, wszystkie środki zostały już wypłacone.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, jest; hipoteka, par. 777, oraz warunkowa cesja wierzytelności przyszłych.


Loan amount
85000 PLN

Loan reward
9% per annum

Loan period
24 months

Kind of security
Nieruchomość, par. 777, poręczenie

Headquarters (Voivodeship)
Wielkopolskie

Legal form
Firma

O firmie

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

O inwestycji

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

Zysk Inwestora

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

Bezpieczeństwo - gwarancja spłaty

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up
  • To gather: 85000 PLN
  • Zebrano: 220500 PLN (13 wpłat)
  • End date: 2022-03-23
  • Ask question

Offers Investors

* w przypadku zebrania pełnej kwoty, kolejne inwestycje będą umieszczane na liście rezerwowej

Zysk Sum Status Investor
9% 50000 PLN Accepted Ankaa
9% 15000 PLN Accepted Ewunia77
9% 20000 PLN Accepted marg202112
9% 15000 PLN Lista rezerwowa Szymon
9% 11000 PLN Lista rezerwowa danio
9% 8000 PLN Lista rezerwowa ptrdudek
9% 10000 PLN Lista rezerwowa BRTWOLINA
9% 5000 PLN Lista rezerwowa wojtek
9% 20000 PLN Lista rezerwowa ando57
9% 20000 PLN Lista rezerwowa ketman
9% 10500 PLN Lista rezerwowa Jancio
9% 35000 PLN Lista rezerwowa dc
9% 1000 PLN Lista rezerwowa Pruss

Make an offer

The option to submit offers was turned off because the required amount was collected.