Zakup pojazdów do przewozu osób

Description of the investment

Zakup pojazdów do przewozu osób
Zakup pojazdów do przewozu osób

+ 1% dla wpłat 10 000 zł i wyższych.


Inwestycja aktywna od 12 marca 2022 r., do momentu zebrania kwoty 68 000 zł. Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków. Zwrot odbywa się w 24 ratach kapitałowo-odsetkowych, z ostatnią ratą balonową. Pełne rozliczenie pożyczki odbędzie się do 4 marca 2024 r. DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Firma planuje zakup pojazdów do transportu osób oraz wykupu licencji i doposażenie samochodów.

---------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji.

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 68 000 zł., otrzymają status rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że inwestor wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 4 marca 2022 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta umowa pożyczki, wszystkie środki zostały już wypłacone.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, jest; hipoteka, par. 777.


Loan amount
68000 PLN

Loan reward
9% per annum

Loan period
24 months

Kind of security
Nieruchomość, par. 777

Headquarters (Voivodeship)
Łódzkie

Legal form
Firma

O firmie

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

O inwestycji

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

Zysk Inwestora

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

Bezpieczeństwo - gwarancja spłaty

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up
  • To gather: 68000 PLN
  • Zebrano: 76000 PLN (6 wpłat)
  • End date: 2022-03-18
  • Ask question

Offers Investors

* w przypadku zebrania pełnej kwoty, kolejne inwestycje będą umieszczane na liście rezerwowej

Zysk Sum Status Investor
9% 5000 PLN Accepted bialym
9% 20000 PLN Accepted Jancio
9% 25000 PLN Accepted Kristof
9% 15000 PLN Accepted Ewunia77
9% 1000 PLN Accepted Jacob
9% 10000 PLN Częściowo zaakceptowana BRTWOLINA

Make an offer

The option to submit offers was turned off because the required amount was collected.