IV etap budowy kompleksu biurowego i hali produkcyjno-magazynowej (kontynuacja)

Description of the investment

IV etap budowy kompleksu biurowego i hali produkcyjno-magazynowej (kontynuacja)
IV etap budowy kompleksu biurowego i hali produkcyjno-magazynowej (kontynuacja)

Inwestycja aktywna od 05 marca 2022 r., do momentu zebrania kwoty 66 000 zł.

Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków. Zwrot odbywa się w 12 równych ratach kapitałowo-odsetkowych. Rozliczenie pożyczki odbędzie się do 28.02.2023 r. DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Pożyczka została przeznaczona na sfinansowanie ostatniego, IV etapu budowy kompleksu biurowo-przemysłowego przeznaczonego na potrzeby firmy.

---------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji.

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 66 000 zł, będą miały miano rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że inwestor wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 19 lutego 2020 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta umowa pożyczki, wszystkie środki zostały już wypłacone.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, jest hipoteka, par. 777 oraz poręczenie.


Loan amount
66000 PLN

Loan reward
8% per annum

Loan period
12 months

Kind of security
Nieruchomość, par. 777, poręczenia

Headquarters (Voivodeship)
Lubuskie

Legal form
Firma

Kontynuacja

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

Zysk Inwestora

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

Bezpieczeństwo - gwarancja spłaty

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up
  • To gather: 66000 PLN
  • Zebrano: 93100 PLN (8 wpłat)
  • End date: 2022-03-09
  • Ask question

Offers Investors

* w przypadku zebrania pełnej kwoty, kolejne inwestycje będą umieszczane na liście rezerwowej

Zysk Sum Status Investor
8% 10000 PLN Accepted bialym
8% 2000 PLN Accepted Marr
8% 25000 PLN Accepted Kristof
8% 15000 PLN Accepted SUPERBROKERna102
8% 10000 PLN Accepted Szymon
8% 10000 PLN Częściowo zaakceptowana Jancio
8% 20000 PLN Lista rezerwowa marg202112
8% 1100 PLN Lista rezerwowa MareRozy2910

Make an offer

The option to submit offers was turned off because the required amount was collected.