Dokończenie budowy domu w Ornontowicach (kontynuacja)

Description of the investment

Dokończenie budowy domu w Ornontowicach (kontynuacja)
Dokończenie budowy domu w Ornontowicach (kontynuacja)

Inwestycja aktywna od 26 lutego 2022 r., do momentu zebrania kwoty 73 500 zł. 

Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków. Zwrot odbywa się w 24 ratach kapitałowo-odsetkowych, z ostatnią ratą balonową. Rozliczenie pożyczki odbędzie się do 23.02.2024 r. DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Pożyczka przeznaczona była na dokończenie budowy domu w Ornontowicach.

---------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji.

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 73 500 zł, będą miały miano rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że inwestor wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 23 sierpnia 2019 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta umowa pożyczki, wszystkie środki zostały już wypłacone.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, jest hipoteka, par. 777 oraz poręczenie.


Loan amount
73500 PLN

Loan reward
9% per annum

Loan period
24 months

Kind of security
Nieruchomość, par. 777, poręczenie

Headquarters (Voivodeship)
Śląskie

Legal form
Firma

Kontynuacja

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

Zysk Inwestora

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

Bezpieczeństwo - gwarancja spłaty

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up
  • To gather: 73500 PLN
  • Zebrano: 84000 PLN (9 wpłat)
  • End date: 2022-03-08
  • Ask question

Offers Investors

* w przypadku zebrania pełnej kwoty, kolejne inwestycje będą umieszczane na liście rezerwowej

Zysk Sum Status Investor
9% 5000 PLN Accepted wojtek
9% 25000 PLN Accepted Kristof
9% 10000 PLN Accepted AdiBest2
9% 10000 PLN Accepted Ewunia77
9% 5000 PLN Accepted Kristof
9% 2000 PLN Accepted Pruss
9% 5000 PLN Accepted webinspire
9% 2000 PLN Accepted BarbaraStach
9% 20000 PLN Częściowo zaakceptowana ketman

Make an offer

The option to submit offers was turned off because the required amount was collected.