Budowa i sprzedaż domu w Poznaniu (kontynuacja)

Description of the investment

Budowa i sprzedaż domu w Poznaniu (kontynuacja)
Budowa i sprzedaż domu w Poznaniu (kontynuacja)

Inwestycja aktywna od 05 lutego 2022 r., do momentu zebrania kwoty 89 000 zł. Rozliczenie inwestycji, najpóźniej do 7 lutego 2024 r.

Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków do czasu ich zwrotu, maksymalnie do 7 lutego 2024 r. Co do tego terminu DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Inwestycja powiązana jest z udzieloną 7 sierpnia 2019 r., pożyczką i dotyczy obsługi kolejnego - 24 miesięcznego okresu. Poprzednie - 12 i 18 miesięczne okresy zostały już rozliczone, zgodnie z harmonogramem.

---------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji.

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 89 000 zł., otrzymają status rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że inwestor wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 7 sierpnia 2019 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta umowa pożyczki, wszystkie środki zostały już wypłacone.

- 4 lutego 2022 r., zgodnie z harmonogramem, został rozliczony drugi okres pożyczki.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, jest hipoteka oraz par. 777.

Loan amount
89000 PLN

Loan reward
9% per annum

Loan period
24 months

Kind of security
Nieruchomość, par. 777

Headquarters (Voivodeship)
Wielkopolskie

Legal form
Firma

Kontynuacja

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

Zysk Inwestora

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

Bezpieczeństwo - gwarancja spłaty

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up
  • To gather: 89000 PLN
  • Zebrano: 104000 PLN (12 wpłat)
  • End date: 2022-02-08
  • Ask question

Offers Investors

* w przypadku zebrania pełnej kwoty, kolejne inwestycje będą umieszczane na liście rezerwowej

Zysk Sum Status Investor
9% 10000 PLN Accepted webinspire
9% 20000 PLN Accepted arekSI
9% 10000 PLN Accepted SUPERBROKERna102
9% 6000 PLN Accepted BRTWOLINA
9% 20000 PLN Accepted DARO19
9% 3000 PLN Accepted BRTWOLINA
9% 11000 PLN Accepted bialym
9% 10000 PLN Częściowo zaakceptowana Elf
9% 10000 PLN Lista rezerwowa Kristof
9% 2000 PLN Lista rezerwowa Ikar
9% 1000 PLN Lista rezerwowa Ikar
9% 1000 PLN Lista rezerwowa Pruss

Make an offer

The option to submit offers was turned off because the required amount was collected.