Dalszy rozwój działalności na rynku zagranicznym

Description of the investment

Dalszy rozwój działalności na rynku zagranicznym
Dalszy rozwój działalności na rynku zagranicznym

+ 1% dla wpłat 10 000 zł i wyższych.


Inwestycja aktywna od 8 stycznia 2022 r., do momentu zebrania kwoty 172 000 zł. Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków. Zwrot odbywa się w 18 ratach kapitałowo-odsetkowych, z ostatnią ratą balonową. Pełne rozliczenie pożyczki odbędzie się do 3 lipca 2023 r. DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.


Firma planuje zatrudnienie 3 pracowników oraz rozwój usług na rynku zagranicznym.

---------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji.

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 172 000 zł., otrzymają status rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że inwestor wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 3 stycznia 2022 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta umowa pożyczki, wszystkie środki zostały już wypłacone.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, jest; hipoteka, par. 777.


Loan amount
172000 PLN

Loan reward
8% per annum

Loan period
18 months

Kind of security
Nieruchomość, par. 777, poręczenie

Headquarters (Voivodeship)
Podkarpackie

Legal form
Firma

O firmie

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

O inwestycji

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

Zysk Inwestora

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

Bezpieczeństwo - gwarancja spłaty

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up
  • To gather: 172000 PLN
  • Zebrano: 172000 PLN (13 wpłat)
  • End date: 2022-01-13
  • Ask question

Offers Investors

* w przypadku zebrania pełnej kwoty, kolejne inwestycje będą umieszczane na liście rezerwowej

Zysk Sum Status Investor
8% 20000 PLN Accepted Ankaa
8% 50000 PLN Accepted Slawomiros
8% 1000 PLN Accepted Ikar
8% 20000 PLN Accepted marg202112
8% 10000 PLN Accepted Slawomiros
8% 10000 PLN Accepted SUPERBROKERna102
8% 5300 PLN Accepted Verdome
8% 5000 PLN Accepted Jancio
8% 13000 PLN Accepted Bhastek
8% 10000 PLN Accepted zibis
8% 15000 PLN Accepted AdiBest2
8% 11000 PLN Accepted Cezar
8% 1700 PLN Accepted Jancio

Make an offer

The option to submit offers was turned off because the required amount was collected.