Zakup materiałów do ocieplania budynkow

Description of the investment

Zakup materiałów do ocieplania budynkow
Zakup materiałów do ocieplania budynkow

Inwestycja aktywna od 1 stycznia 2022 r., do momentu zebrania kwoty 51 000 zł. Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków. Zwrot odbywa się w 24 ratach kapitałowo-odsetkowych, z ostatnią ratą balonową. Pełne rozliczenie pożyczki odbędzie się do 28 grudnia 2023 r. DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.


Pożyczka przeznaczona jest na cele inwestycyjne: Zakup materiałów do ocieplania budynków.

---------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji.

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 51 000 zł., otrzymają status rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że inwestor wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 28 grudnia 2021 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta notarialna umowa pożyczki, wszystkie środki zostały już wypłacone.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, jest hipoteka oraz z par. 777.


Loan amount
51000 PLN

Loan reward
9% per annum

Loan period
24 months

Kind of security
Nieruchomość, par. 777

Headquarters (Voivodeship)
Łódzkie

Legal form
Firma

O firmie

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

O inwestycji

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

Zysk Inwestora

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

Bezpieczeństwo - gwarancja spłaty

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up
  • To gather: 51000 PLN
  • Zebrano: 117000 PLN (10 wpłat)
  • End date: 2022-01-05
  • Ask question

Offers Investors

* w przypadku zebrania pełnej kwoty, kolejne inwestycje będą umieszczane na liście rezerwowej

Zysk Sum Status Investor
9% 15000 PLN Accepted arekSI
9% 5000 PLN Accepted Jancio
9% 3000 PLN Accepted xmobul
9% 20000 PLN Accepted ketman
9% 5000 PLN Accepted bialym
9% 1000 PLN Accepted BarbaraStach
9% 2000 PLN Accepted Kristof
9% 1000 PLN Lista rezerwowa Ikar
9% 5000 PLN Lista rezerwowa Verdome
9% 60000 PLN Lista rezerwowa Slawomiros

Make an offer

The option to submit offers was turned off because the required amount was collected.