Budowa 4-rodzinnego domu nad jeziorem (kontynuacja)

Description of the investment

Budowa 4-rodzinnego domu nad jeziorem (kontynuacja)
Budowa 4-rodzinnego domu nad jeziorem (kontynuacja)

Inwestycja aktywna od 23 grudnia 2021 r., do momentu zebrania kwoty 124 000 zł. Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków. Zwrot odbywa się w 18 równych ratach kapitałowo-odsetkowych. Pełne rozliczenie pożyczki odbędzie się do 19 czerwca 2023 r. DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Celem pożyczki była budowa czterorodzinnego budynku, następnie sprzedaż oddzielnych mieszkań.

---------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji.

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 124 000 zł., będą miały miano rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że inwestor wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 19 czerwca 2020 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta umowa pożyczki, wszystkie środki zostały już wypłacone.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, są hipoteki, par. 777 oraz poręczenia.


Loan amount
124000 PLN

Loan reward
9% per annum

Loan period
18 months

Kind of security
Nieruchomość, par. 777, poręczenia

Headquarters (Voivodeship)
Pomorskie

Legal form
Firma

Kontynuacja

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

Zysk Inwestora

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

Bezpieczeństwo - gwarancja spłaty

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up
  • To gather: 124000 PLN
  • Zebrano: 129000 PLN (8 wpłat)
  • End date: 2021-12-27
  • Ask question

Offers Investors

* w przypadku zebrania pełnej kwoty, kolejne inwestycje będą umieszczane na liście rezerwowej

Zysk Sum Status Investor
9% 15000 PLN Accepted Szymon
9% 30000 PLN Accepted sundio83
9% 5000 PLN Accepted Jancio
9% 20000 PLN Accepted marg202112
9% 8000 PLN Accepted zibis
9% 20000 PLN Accepted ketman
9% 30000 PLN Częściowo zaakceptowana DARO19
9% 1000 PLN Lista rezerwowa Zaawansowany

Make an offer

The option to submit offers was turned off because the required amount was collected.