Zakup ciągników siodłowych

Description of the investment

Zakup ciągników siodłowych
Zakup ciągników siodłowych

Inwestycja aktywna od 11 grudnia 2021 r., do momentu zebrania kwoty 296 000 zł. Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków. Zwrot odbywa się w 18 ratach kapitałowo-odsetkowych, z ostatnią ratą balonową. Pełne rozliczenie pożyczki odbędzie się do 8 czerwca 2023 r. DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.


Pożyczka przeznaczona jest na cele inwestycyjne: Powiększenie floty ciągników siodłowych.

---------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji. 

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 296 000 zł., otrzymają status rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że inwestor wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 8 grudnia 2021 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta notarialna umowa pożyczki, wszystkie środki zostały już wypłacone.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, jest hipoteka oraz poręczenie z par. 777.


Loan amount
296000 PLN

Loan reward
8% per annum

Loan period
18 months

Kind of security
Nieruchomość, par. 777, poręczenie

Headquarters (Voivodeship)
Pomorskie

Legal form
Firma

O firmie

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

O inwestycji

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

Zysk inwestora

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

Bezpieczeństwo - gwarancja spłaty

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up
  • To gather: 296000 PLN
  • Zebrano: 296000 PLN (33 wpłat)
  • End date: 2022-01-17
  • Ask question

Offers Investors

* w przypadku zebrania pełnej kwoty, kolejne inwestycje będą umieszczane na liście rezerwowej

Zysk Sum Status Investor
8% 10000 PLN Accepted SUPERBROKERna102
8% 10000 PLN Accepted Szymon
8% 10000 PLN Accepted Szymon
8% 1000 PLN Accepted Marr
8% 20000 PLN Accepted marg202112
8% 10000 PLN Accepted zibis
8% 10450 PLN Accepted Verdome
8% 14000 PLN Accepted danio
8% 10000 PLN Accepted webinspire
8% 20000 PLN Accepted ketman
8% 4000 PLN Accepted Ikar
8% 5000 PLN Accepted bialym
8% 20000 PLN Accepted arekSI
8% 2000 PLN Accepted Silver75
8% 20000 PLN Accepted AWjamm
8% 1000 PLN Accepted Ryszard
8% 20000 PLN Accepted AdiBest2
8% 15000 PLN Accepted Leoo
8% 1000 PLN Accepted Ryszard
8% 6000 PLN Accepted BarGol42
8% 10000 PLN Accepted Alycia1237
8% 10000 PLN Accepted Kristof
8% 6000 PLN Accepted bialym
8% 5000 PLN Accepted sowa
8% 2000 PLN Accepted xmobul
8% 15000 PLN Accepted arekSI
8% 10000 PLN Accepted KarolinaInwestor
8% 5000 PLN Accepted sowa
8% 3550 PLN Accepted danio
8% 4032 PLN Accepted Cezar
8% 6000 PLN Accepted danio
8% 7000 PLN Accepted danio
8% 2968 PLN Accepted Kristof

Make an offer

The option to submit offers was turned off because the required amount was collected.