Dzierżawa i przygotowanie parkingu na Helu (kontynuacja)

Description of the investment

Dzierżawa i przygotowanie parkingu na Helu (kontynuacja)
Dzierżawa i przygotowanie parkingu na Helu (kontynuacja)

Inwestycja aktywna od 13 listopada 2021 r., do momentu zebrania kwoty 130 000 zł. Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków. Zwrot odbywa się w 24 ratach kapitałowo-odsetkowych, z ostatnią ratą balonową. Rozliczenie pożyczki odbędzie się do 15 listopada 2023 r. DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Pożyczka przeznaczona była na zapłatę pięcioletniej dzierżawy działki na Helu, następnie przygotowanie płatnego parkingu samochodowego.


--------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji. 

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 130 000 zł., otrzymają miano rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że któryś z inwestorów wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 15 listopada 2019 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta umowa pożyczki, wszystkie środki zostały już wypłacone.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, jest hipoteka, par. 777 oraz poręczenie.


Loan amount
130000 PLN

Loan reward
9% per annum

Loan period
24 months

Kind of security
Nieruchomość, par. 777, poręczenia

Headquarters (Voivodeship)
Pomorskie

Legal form
Firma

Kontynuacja

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

Zysk inwestora

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

Bezpieczeństwo - gwarancja spłaty

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up
  • To gather: 130000 PLN
  • Zebrano: 140000 PLN (10 wpłat)
  • End date: 2021-11-24
  • Ask question

Offers Investors

* w przypadku zebrania pełnej kwoty, kolejne inwestycje będą umieszczane na liście rezerwowej

Zysk Sum Status Investor
9% 5000 PLN Accepted wojtek
9% 20000 PLN Accepted arekSI
9% 1000 PLN Accepted Pruss
9% 20000 PLN Accepted ando57
9% 20000 PLN Accepted Jarek
9% 18000 PLN Accepted BarGol42
9% 20000 PLN Accepted ketman
9% 30000 PLN Częściowo zaakceptowana Mariuszm425
9% 5000 PLN Lista rezerwowa zibis
9% 1000 PLN Lista rezerwowa Ikar

Make an offer

The option to submit offers was turned off because the required amount was collected.