Hurtowy zakup części samochodowych

Description of the investment

Hurtowy zakup części samochodowych
Hurtowy zakup części samochodowych

Inwestycja aktywna od 6 listopada 2021 r., do momentu zebrania kwoty 185 000 zł. Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków. Zwrot odbywa się w 18 ratach kapitałowo-odsetkowych, z ostatnią ratą balonową. Pełne rozliczenie pożyczki odbędzie się do 4 maja 2023 r. DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.


Pożyczka przeznaczona jest na cele inwestycyjne: Hurtowy zakup części samochodowych.

---------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji. 

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 185 000 zł., otrzymają status rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że inwestor wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 4 listopada 2021 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta notarialna umowa pożyczki, wszystkie środki zostały już wypłacone.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, jest hipoteka oraz poręczenie z par. 777.


Loan amount
185000 PLN

Loan reward
8% per annum

Loan period
18 months

Kind of security
Nieruchomość, par. 777, poręczenie

Headquarters (Voivodeship)
Podkarpackie

Legal form
Firma

O firmie

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

O inwestycji

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

Zysk inwestora

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

Bezpieczeństwo - gwarancja spłaty

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up
  • To gather: 185000 PLN
  • Zebrano: 195000 PLN (20 wpłat)
  • End date: 2021-11-12
  • Ask question

Offers Investors

* w przypadku zebrania pełnej kwoty, kolejne inwestycje będą umieszczane na liście rezerwowej

Zysk Sum Status Investor
8% 5000 PLN Accepted mstachowicz
8% 15000 PLN Accepted bialym
8% 2000 PLN Accepted BarbaraStach
8% 20000 PLN Accepted AdiBest2
8% 10000 PLN Accepted SUPERBROKERna102
8% 20000 PLN Accepted Marcin108
8% 2000 PLN Accepted Ikar
8% 1000 PLN Accepted Ikar
8% 20000 PLN Accepted sundio83
8% 1000 PLN Accepted Marr
8% 1000 PLN Accepted Pruss
8% 10000 PLN Accepted SUPERBROKERna102
8% 4000 PLN Accepted zibis
8% 20000 PLN Accepted arekSI
8% 10000 PLN Accepted Zwierz
8% 10000 PLN Accepted danio
8% 5000 PLN Accepted Verdome
8% 24000 PLN Accepted Ankaa
8% 5000 PLN Accepted webinspire
8% 10000 PLN Lista rezerwowa Mariuszm425

Make an offer

The option to submit offers was turned off because the required amount was collected.