Zakup specjalistycznych maszyn i narzędzi

Description of the investment

Zakup specjalistycznych maszyn i narzędzi
Zakup specjalistycznych maszyn i narzędzi

Inwestycja aktywna od 9 października 2021 r., do momentu zebrania kwoty 118 000 zł. Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków. Zwrot odbywa się w 18 ratach kapitałowo-odsetkowych, z ostatnią ratą balonową. Pełne rozliczenie pożyczki odbędzie się do 5 kwietnia 2023 r. DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.


Pożyczka przeznaczona jest na cele inwestycyjne: Zakup specjalistycznych maszyn i narzędzi.

---------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji. 

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 118 000 zł., otrzymają status rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że inwestor wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 4 września 2021 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta umowa pożyczki, wszystkie środki zostały już wypłacone.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, jest hipoteka oraz 2 poręczenia z par. 777.


Loan amount
118000 PLN

Loan reward
8% per annum

Loan period
18 months

Kind of security
Nieruchomość, par. 777, poręczenie

Headquarters (Voivodeship)
Pomorskie

Legal form
Firma

O firmie

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

O inwestycji

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

Zysk inwestora

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

Bezpieczeństwo - gwarancja spłaty

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up
  • To gather: 118000 PLN
  • Zebrano: 123000 PLN (17 wpłat)
  • End date: 2021-10-20
  • Ask question

Offers Investors

* w przypadku zebrania pełnej kwoty, kolejne inwestycje będą umieszczane na liście rezerwowej

Zysk Sum Status Investor
8% 1000 PLN Accepted Marr
8% 5000 PLN Accepted mstachowicz
8% 20000 PLN Accepted Jarek
8% 2000 PLN Accepted BarbaraStach
8% 1000 PLN Accepted Pruss
8% 10000 PLN Accepted MonikaS
8% 5000 PLN Accepted bialym
8% 6000 PLN Accepted webinspire
8% 11000 PLN Accepted danio
8% 2000 PLN Accepted Ikar
8% 10000 PLN Accepted AdiBest2
8% 8000 PLN Accepted zibis
8% 5000 PLN Accepted Verdome
8% 5000 PLN Accepted AWjamm
8% 15000 PLN Accepted kubickiz
8% 12000 PLN Accepted Bhastek
8% 5000 PLN Lista rezerwowa Verdome

Make an offer

The option to submit offers was turned off because the required amount was collected.