Budowa 5 domków - wynajem agroturystyczny (kontynuacja)

Description of the investment

Budowa 5 domków - wynajem agroturystyczny (kontynuacja)
Budowa 5 domków - wynajem agroturystyczny (kontynuacja)

Inwestycja aktywna od 18 września 2021 r., do momentu zebrania kwoty 125 000 zł. Rozliczenie inwestycji, najpóźniej do 15 marca 2023 r.

Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków do czasu ich zwrotu, maksymalnie do 15 marca 2023 r. Co do tego terminu DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Inwestycja powiązana jest z udzieloną 13 marca 2020 r., pożyczką i dotyczy obsługi kolejnego, 18 miesięcznego okresu. Poprzedni - 18 miesięczny okres został już rozliczony, zgodnie z wcześniejszym harmonogramem.


---------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji. 

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 125 000 zł., otrzymają miano rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że inwestor wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 13 marca 2020 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta umowa pożyczki, wszystkie środki zostały wypłacone.

- 10 września 2021 r., został rozliczony wcześniejszy - 18 miesięczny okres pożyczki.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, jest hipoteka, par. 777 oraz poręczenie.


Loan amount
125000 PLN

Loan reward
8% per annum

Loan period
18 months

Kind of security
Nieruchomość, par. 777, poręczenie

Headquarters (Voivodeship)
Pomorskie

Legal form
Firma

Kontynuacja

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

Zysk inwestora

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

Bezpieczeństwo - gwarancja spłaty

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up
  • To gather: 125000 PLN
  • Zebrano: 126000 PLN (10 wpłat)
  • End date: 2021-09-23
  • Ask question

Offers Investors

* w przypadku zebrania pełnej kwoty, kolejne inwestycje będą umieszczane na liście rezerwowej

Zysk Sum Status Investor
8% 20000 PLN Accepted arekSI
8% 30000 PLN Accepted kubickiz
8% 5000 PLN Accepted mstachowicz
8% 30000 PLN Accepted sundio83
8% 1000 PLN Accepted Marr
8% 24000 PLN Accepted BarGol42
8% 10000 PLN Accepted sundio83
8% 1000 PLN Accepted Pruss
8% 4000 PLN Accepted webinspire
8% 1000 PLN Lista rezerwowa Ikar

Make an offer

The option to submit offers was turned off because the required amount was collected.