Otwarcie zakładu kosmetycznego

Description of the investment

Otwarcie zakładu kosmetycznego
Otwarcie zakładu kosmetycznego

Inwestycja aktywna od 11 września 2021 r., do momentu zebrania kwoty 46 000 zł. Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków. Zwrot odbywa się w 18 ratach kapitałowo-odsetkowych, z ostatnią ratą balonową. Pełne rozliczenie pożyczki odbędzie się do 28 lutego 2023 r. DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.


Pożyczka przeznaczona jest na cele inwestycyjne: Otwarcie salonu kosmetycznego w Szumowie.

---------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji. 

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 46 000 zł., otrzymają status rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że inwestor wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 30 sierpnia 2021 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta umowa pożyczki, wszystkie środki zostały już wypłacone.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, są; hipoteka oraz 2 poręczenia z par. 777.


Loan amount
46000 PLN

Loan reward
8% per annum

Loan period
18 months

Kind of security
Nieruchomość, par. 777, poręczenia

Headquarters (Voivodeship)
Podlaskie

Legal form
Firma

O firmie

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

O inwestycji

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

Zysk inwestora

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

Bezpieczeństwo - gwarancja spłaty

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up
  • To gather: 46000 PLN
  • Zebrano: 72000 PLN (5 wpłat)
  • End date: 2021-09-16
  • Ask question

Offers Investors

* w przypadku zebrania pełnej kwoty, kolejne inwestycje będą umieszczane na liście rezerwowej

Zysk Sum Status Investor
8% 20000 PLN Accepted arekSI
8% 4000 PLN Accepted Marr
8% 10000 PLN Accepted Jancio
8% 30000 PLN Częściowo zaakceptowana DARO19
8% 8000 PLN Lista rezerwowa zibis

Make an offer

The option to submit offers was turned off because the required amount was collected.